• تاریخ : ۲۵ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

یک نماینده سابق مجلس بر ضرورت نظارت مجلس بر عملکـــرد و مطالب منتصویر‌انجام گرفته سازمان‌های آقام نهاد در اجلاس پکن+ ۲۰ تأکید کـــرد.

خانوم فردا- زهره الهیان در خصوص برگزاری اجلاس پکن+۲۰ و انتظار آقام از افراد عازم به نیویورک، اظهار داشت: امسال در کمیسیون مقام خانوم، ۱۱ نماینده دولت و ۱۰۰ سازمان‌های آقام نهاد از کشور ایران حضور می‌یابند که انتظار خانومان مسلمان ایرانی از هیئت عریض و طویل این هست که نمایندگان حاضر تفکری درست و همخوان با خانومان مسلمان ایرانی داشته‌ باشند.

 

**نمایندگان خانوم ایرانی در نیویورک مطالب دور از دغدغه فمینیستی را ارائه دهند

وی با بیان اینکه مطالبی که از سوی خانومان کشور ما در نیویورک مطرح می‌شود باید در چارچوب اجلاس  و دور از دغدغه فمینیستی باانجام گرفت، گفت: انتظار این هست که دغدغه هیئت خانومان ایرانی در آنجا عنوان کـــردن افتخارات خانومان ایرانی باانجام گرفت دلیل که باید این اجلاس را فرصتی دانست تا دستاور‌د‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانومان به گوش پایان خانومان جهان برسد.
 

این کارشناس امور خانومان با اشاره به اینکه به اذعان مجامع جهانی و شاخص توسعه انسانی ملل متحد، خانومان در ایران روند رو به رانجام گرفت در پایان  زمینه‌ها از جمله اشتغال، کارآفرینی و تعلیم داشتند، افزود: حضور خانومان ایرانی در پایان عرصه‌ها غیرقابل‌انکار هست.
 

** یک میلیون خانوم آمریکایی در دام قاچاق انسان/ باید از خانومان ایرانی الگو گرفت

الهیان با بیان اینکه خانومان ایرانی الگو خانوم مسلمان هستند که باید پایان خانومان از آن‌ها الگو گیرند، اظهار داشت: متأسفانه امروز در جامعه آمریکایی شاهد فروپاشی بنیان خانواده هستیم و زیاد از یک میلیون خانوم در امریکا در دام باند قاچاق انسان هستند.
 

وی با بیان اینکه خانومان آمریکایی نمی‌توانند برای جامعه خانومان مدینه فاضله باشند بلکه این خانومان ایرانی هستند که باید افتخاراتشان به گوش همه برسد و همه از بنیان خانواده در ایران الگو بگیرند، افزود: برخی افراد با تفکر فمینیستی در این اجلاس حضور می‌یابند بنابراین نمایندگان خانوم کشور ما باید این تفکر را نداشته باشند. همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط و مجلس باید جویای گزارش از سوی دولت و سازمان‌های آقام نهاد باشند.

 

 

منبع: تسنیم

 

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنجد سین نخست، نماد فرزانگی و زایش
در روایات می خوانیم نخستین خلقت خداوند عقل بوده هست. از طرفی در طب قدیم و جدید سنجد به عنوان تقویت عقل و حافظه شناخته انجام گرفته هست. پس سنجد به عنوان نماد خرد و فرزانگی و سنجیده عمل کـــردن قبل ازهمه سین ها توسط دختران نابالغ که نماد زایش وباروری هستند بر سفره هفت سین می نشیند. به صورت حتم زرتشتیان آب وتخم مرغ را به عنوان نماد زایش بر سفره می گذارند.

سیب سین دوم، نماد سلامتی
همه این جمله را بارها شنیده ایم که هر کس روزی یک سیب بخورد به طبیب نیازی ندارد. سیب کلید راه یابی به منطقه سلامتی هست. مفهوم آن بر این هستوار انجام گرفته که تن و جان و جامعه انسانی را از گخانومد و آسیب دور می سازد. سیب را مادر یا پدربزرگ خانواده بر سفره هفت سین می چیند شاید به آن خاطر که همه ما بارها شاهد دلواپسی و نگرانی مادر خانواده برای حفظ سلامتی اعضای خانه بوده ایم.

 

سبزه سین سوم، یادآور سبزی و نشاط
از سین سوم به بعد گیم قاعده خاصی ندارد و هر کدام از اعضای خانواده می توانند بیاورند و بر سفره بچینند. سبزه نشانه خوش اخلاقی، خرمی و شادی هست. اما رنگ سبز و سبزه در سراسر حوزه مدیترانه و یونان رنگ دل دادگی شناخته انجام گرفته چنانچه در ایران و زیادی از کشورها رسم هست برای مسافران در هنگام بازگشت سبزه می انداخانومد و به او هدیه می دهند.

 

سمنو سین چهارم، سمبل قدرت
بشر همواره درآرزوی توانمندی بوده هست. سمنوغذایی مقوی هست که از آرد و گندم تهیه می شود، به آن غذای آقا آفرین می گویند و سرشارازویتامین E و مواد مغذی هست و سمنو به عنوان نماینده ای از جهان قدرت بر سفره هفت سین می رود.

 

سیر سین پنجم، نماد سیری چشم و دل
حتما شنیده اید که می گویند: فلانی چشم و دلش سیر هست و سیر برای ما بیانگر عدم تجاوز به حقوق دیگران هست و به ما متذکر می شود که پایمان را از گلیم خود درازتر نکنیم. اما درآئین زرتشتی سیر و سرکه در سفره هفت سین نماد گندزدایی و دوری از آلودگی هست.

 

سرکه سین ششم، نماد تسلیم و رضا
از سرکه در ادبیات و امثال ایرانی در توصیف اضطراب و اشک و گریه هستفاده می شود. مانند سیر و سرکه جوشیدن دل. و مولانا از گریه و زاری با عنوان سرکه فشانی یاد می کند. سرکه بر سر سفره ی نوروزی ما را به پذیرش ناملایمات خانومدگی دعوت می کند.

 

سماق سین هفتم، سمبل صبر
آخرین سینی که به سفره هفت سین می رود سماق سمبل صبر و بردباری هست. سماق در ضرب المثل هم آمده و سماق مکیدن حکایت از دعوت کسی به بردباری دارد.

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

وخانوم جنین در هفته های مختلف بارداری چقدر هست؟!


در انسان، یاختهٔ رانجام گرفتکنندهٔ از لحظهٔ بارورسازی تا پایان هفتهٔ هشتم آرزون (embryo) نام دارد و پس از آن جنین (به انگلیسی:fetus) نامیده می‌شود. بررسی مراحل رانجام گرفت و تتکمیل جنین در هفته های مختلف بارداری برای خانومان باردار واقعا لذت بخش هست .


 قلب جنین در پایان هفته چهارم ضربان نسبی دارد و خون را به همهٔ بخشهای جنین می‌رساند. در این زمان چشم، بینی و گوش بیرونی هنوز تشکیل نانجام گرفته و دیده نمی‌شود.تشکیل دستگاه گوارش آغاز می‌شود و جوانه‌های کوچکی که در فردا دستها و پاها را تشکیل می‌دهند در این هنگام دیده می‌شوند. در این زمان اندازهٔ جنین ۶ تا ۱۰ میلیمتر می‌باانجام گرفت. یعنی به اندازهٔ یک تخم سیب درختی.


جنین در پایان هفتهٔ هشتم وخانوم جنین در حدود یک گرم و طول قد او در حدود ۲/۵ سانتیمتر هست. اندامها شروع به مشخص انجام گرفتن کـــرده‌اند، بازو، آرنج، ساعد، دستها، ران، ساق پاها کم و زیاد دیده می‌شوند. در این هنگام بخشی که قبلا به شکل دم دیده می‌انجام گرفت، از بین می‌رود.


جنین در پایان هفتهٔ دوازدهم وخانوم جنین ۳۰ گرم و طول قد او ۷٫۵ تا ۹ سانتیمتر می‌باانجام گرفت، اندامها تکمیلا تشکیل انجام گرفته‌اند. بازوها، انگشتان، دستها و پاها تکمیلا مشخص انجام گرفته و تشکیل بافتها آغاز می‌گردد. گوش خارجی دیده می‌شود، چشم تقریبا تکمیل انجام گرفته ولی پلکها هنوز بسته‌اند. ضربان قلب جنین را با وسایل مخصوص و دقیق فراصوتی تشخیص داد.


سه‌ماههٔ دوم دوران بارداری سه‌ماههٔ نخست دوران بارداری زمانی هست که به طور انحصاری اندامهای جنین تشکیل می‌شوند، در صورتی که در سه‌ماهٔ دوم اندامهای پدیدآمده نمو کـــرده و به تدریج تتکمیل می‌یابند.


در پایان شش‌ ماهگی، طول قد جنین در حدود ۲۷/۵ تا ۳۰ سانتیمتر وخانوم آن در حدود ۶۰۰ تا ۷۲۰ گرم می‌رسد. پوست بدن جنین در ماههای پنجم و ششم تقریبا رنگ قرمز دارد و در این زمان هست که کم‌کم غدد چربی پوست، چربی تراوش کـــرده و با یاخته‌های آقاه پوست تشکیل مادهٔ سفید رنگی (پنیری شکل) را می‌دهد که پوست جنین را می‌پوشاند و عمل نگهداری پوست را خواهد داشت در این هنگام پلکها از هم جدا انجام گرفته و مژه‌های جنین نیز تشکیل گردیده‌اند.


در ششمین ماه دوران بارداری، رحم مادر به اندازه‌ای بزرگ می‌شود که بخش بالایی آن را در بالای ناف او می‌توان لمس کـــرد در این زمان مادر حرکات جنین خود را حس می‌کند. ولی حرکاتی را که پیش از این زمان حس می‌کـــرده‌هست افزایش مربوط به حرکات دستگاه گوارش خود او بوده و مربوط به حرکات جنین نبوده‌هست.


افزایش در پایان پنجمین ماه بارداری هست که مادر ممکن هست وخانوم اضافه نماید و حتی در هر هفته در حدود ۵۰۰ گرم بر وخانومش افزوده شود. در این زمان هست که او باید مواظب باانجام گرفت که زیاد از معمول اضافه نگردد.


سه‌ماههٔ پایانی دوران بارداری در خلال سه‌ماههٔ پایانی دوران بارداری وخانوم مادر نباید زیاد از معمول زیاد شود. اضافه وخانوم مادر در همهٔ دوران بارداری نباید از ۱۱ کیلوگرم افزایش شود که ۳/۵ کیلوگرم آن خود جنین هست.


در این دوران هست که انقباضهای رحم زیادتر خواهد انجام گرفت و این انقباضها معمولا بدون درد هست و سبب می‌شود که رحم گشاد شود. تا جنین در حال رانجام گرفت را در خود جا می‌دهد. در حدود ۱۰ تا ۱۴ روز پیش از زایمان سر جنین به سمت درون لگن چرخش پیدا می‌کند و این تغییر وضع سبب آسودهی مادر می‌گردد زیرا دیگر رحم به پردهٔ دیافراگم و شش مادر فشار نخواهد آورد.


در این زمان گه‌گاه دردهایی مانند درد زایمان ولی نه تعدادان انجام گرفتید احساس می‌شود. در سه‌ماه پایانی دوران بارداری، جنین از مادر خود، از راه جریان خون جفت، ماده‌ای به نام پادتن دریافت می‌دارد. که نوزاد را برای مدتی در برابر برخی از بیماریها مانند سرخک، سرخجه، مخملک، آنفلوانزا و حتی بیماریهای ویروسی مثل سرماخوردگی ایمن می‌کند.


اگر مادری در ماههای پایانی دوران بارداری برای برخی از بیماریها واکسینه شود، ایمنی نسبی در نوزاد بوجود آمد. پادتن نیز از راه آغوز و حتی از راه شیر مادر نیز به کودک می‌رسد. و این ایمنی نسبی در کودک وجود دارد تا زمانی که به کودک واکسن زده شود.


در زیر وخانوم جنین در هفته ای مختلف بارداری ذکر انجام گرفته هست اما به یاد داشته باشید که این ارقام به صورت میانگین به دست آمده اند و ممکن هست در جنین های مختلف و بارداری های مختلف، با هم تفاوت داشته باشند.


• هفته ۱


شمارش هفته های حاملگی از روز نخست آخرین پریود شروع می شود بنابراین در این هفته هنوز لقاح انجام نانجام گرفته هست


• هفته ۲


هنوز لقاح انجام نانجام گرفته هست!


• هفته ۳


اسپرم و تخمک همدیگر را در لوله فالوپ ملاقات می کنند


در خانمهایی که پریود ۲۸ روزه دارند تخمک گذاری روز ۱۴ سیکل صورت می گیرد


قابل ذکر هست که اسپرم یک کروموزومX و یک کروموزومY دارد در حالیکه تخمک دو کروموزومX دارد پس تعیین کننده جنسیت پدر هست


• هفته ۴


توده سلولی در حال تقسیم به رحم می رود تا جایگاهی برای هستقرار پیدا کند


• هفته ۵


اندازه جنین در این هفته ۵تا ۷ میلیمتر هست


توده سلولی به دو قسمت تقسیم انجام گرفته قسمت جنینی وقسمت جفتی و پس از ان قسمت جنینی به سه لایه تقسیم انجام گرفته:

لایه خارجی :مغز, نخاع, پوست و مو را تشکیل میدهد

لایه میانی: قلب, سیستم گردش خون, هستخوان, عضله, کلیه و سیستم تناسلی را تشکیل میدهد

لایه داخلی:روده ها کبد پانکراس و مثانه را می سازد


• هفته ۶


نخستین ضربان قلب جنین در این هفته هست

اندازه جنین در این هفته ۸ تا ۱۰ میلیمتر هست به اندازه ناخن انگشت کوچک هست


• هفته ۷


اندازه جنین در این هفته۱۷ تا ۲۰ میلیمتر هست که در حد بزرگی ناخن شست هست


• هفته ۸


در این هفته جنین ۲٫۵ تا ۳٫۵ سانتی متر هست

در این هفته جنین مانند یک ماهی با سر بزرگ و بدنی کوچک هست


• هفته ۹


سریعترین رانجام گرفت در این هفته مربوط به اندامهای کودک هست و رانجام گرفت دستها افزایش از پاها هست انگشتان وناخن جنین در حال تتکمیل ست

انداره آن ۴۴ تا ۴۶ میلیمتر هست


• هفته ۱۰


رانجام گرفت اندامها ادامه دارد و بهترین رویداد در اینهفته این هست که جنین از خطر ابتلا به ناهنجاریهای مادرزادی نجات پیدا میکند

اندازه جنین ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر هست


• هفته ۱۱


اندازه جنین ۶۵ تا ۷۵ میلیمتر هست

صورت جنین شباهت افزایشی به صورت همیشگی انسان پیدا می کند!!


• هفته ۱۲


اندازه جنین ۸۵ میلیمتر و وخانوم او حدود ۹ تا ۱۲ گرم هست

در این هفته بند ناف شروع به جریان انداختن خون بین لایه های جفتی و جنین می شود ومنبع تغذیه کودک از این هفته همین ارتباط خونی می باانجام گرفت


• هفته ۱۳


در این هفته پایان ۲۰ دندان جنین در زیر لثه شکل می گیرد وخانوم جنین در این هفته ۲۰ تا ۲۵ گرم و قدش ۱۰ سانتی متر هست . همچنین در این هفتهئجنین شروع به بلع مایع آمنیوتیک می کند


• هفته ۱۴


در این هفته جنین شروع به تولید ادرار می کند که وارد مایع آمنیوتیک می شود و ضرری برای مادر و جنین ندارد

وخانوم جنین در این هفته۶۵ تا ۷۰ گرم می باانجام گرفت و قدش حدود ۱۲٫۵ سانتی متر هست


• هفته ۱۵


در این هفته جنین شروع به مکیدن انگشت شستش می کند .همچنین در این هفته کودک دارای ابرو و مژه می شود


مایع آمنیوتیک قادر به انتقال صوت به جنین بوده و کودک بوسیله آن می تواند صدای معده ضربان قلب و صدای شما را بشنود


وخانوم جنین در این هفته۷۰ تا ۷۵ گرم و قدش ۱۳ تا ۱۴ سانتی متر هست


• هفته ۱۶


در این هفته ناخن جنین شروع به رانجام گرفت کـــرده . جنین هر ۴۵ تا ۶۰ دقیقه ادرار می کند جنسیت جنین در این هفته ممکن هست با سونوگرافی مشخص شود


وخانوم جنین ۸۰ گرم و قدش ۱۴ تا۱۶ سانتی متر هست


• هفته ۱۷


از این هفته به بعد باید منتظر ثبت حرکات جنین باشید گاهی مثل نوک زدن پرنده ه قفس گاهی شبیه پرزدن پروانه زیر پوست خود حس می کنید. در حاملگی نخست ممکن هست تا هفته ۲۰ این حرکات را متوجه نشوید


وخانوم کودک ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم و قدش ۱۶ ساتی متر هست


• هفته ۱۸


هستخوانها شروع به هستخوان سازی کـــرده اثر انگشت کودک تتکمیل یافته و وخانوم او در این هفته ۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم و قدش تا ۲۰ سانتی متر هست


• هفته ۱۹


جوانه دندانهای اصلی در پشت دندانهای شیری شروع به تتکمیل هستند موهای کرکی شکل بدن کودک را پوشانده وخانومش در این هفته ۲۰۰ تا ۲۲۰گرم وقدش ۲۰ تا ۲ سانتی متر هست


• هفته ۲۰


از این هفته به بعد کودک صدای شما را تشخیص می دهد وخانوم ان حدود ۲۸۰ گرم و قدش ۲۵ سانتی متر هست توجه داشته باشید که قد به دو صورت اندازه گرفته می شود یکی قد تکمیل ویکی تا ناحیه باسن کودک بنابراین اگر تغییری در اندازه های مختلف دیدید بعلت متد اندازه گیری هست


• هفته ۲۱


وخانوم جنین ۳۷۰ گرم وقدش۲۵ تا ۲۶سانتی متر هست

حیاتیترین اتفاق ساخت گلبولهای سفید در این هفته هست


• هفته ۲۲


وخانوم کودک ۴۰۰ تا ۴۲۰ گرم و قدش ۲۷ تا ۲۸ سانتی متر هست

حس لامسه نخستین حسی هست که در کودک به بلوغ می رسد وکودک در این هفته بنیکوی می تواند صورت خود را لمس کند


• هفته ۲۳


گاه کودک ممکن هست بدنبال بلعیدن مایع آمنیوتیک دچار سکسکه شود با لمس شکم و صدا حرکات جنین افزایش می شود وخانوم جنین ۵۰۰ تا ۵۵۰ گرم و قدش۲۸ تا۲۹ سانتی متر هست


• هفته ۲۴


حیاتیترین اقدام در این هفته تتکمیل چربی در زیر لایه پوست هست

وخانوم جنین ۶۰۰ گرم و قدش ۳۰ سانتی متر هست


• هفته ۲۵


در این هفته هستخوانها محکم تر و دشوار تر می شود و کودک هم بعلت رانجام گرفت چربی زیر پوست فربه تر می شود

وخانوم در این هفته ۷۰۰ گرم و قد حدود۳۱ سانتی متر هست


• هفته ۲۶


وخانوم جنین ۸۰۰ تا ۸۵۰ گرم و قدش ۳۲ سانتی هست

ریه های کودک با تولید شاخه های برونش شروع به تتکمیل می کند


• هفته ۲۷


وخانوم جنین ۹۰۰ گرم و قدش۳۳ تا ۳۴ سانتی متر هست


در این هفته رنگ چشم کودک آبی یا آبی تیره می باانجام گرفت


• هفته ۲۸


وخانوم ودک ۱ کیلو گرم و قدش ۳۵ سانتی متر هست

ریه های کودک در این هفته به بلوغ کافی رسیده ولی اگر متولد شود نیاز به مراقبتهای خاص دارد


• هفته ۲۹


کودک در این هفته پایان فضای رحم را اشغال می کند . رانجام گرفت کودک از این هفته به بعد کاهش از یک سانتی متر در هفته هست . از این هفته به بعد هفته ای ۲۰۰ گرم به وخانوم کودک اضافه می شود


کودک روزانه نیم لیتر ادرار وارد مایع آمنیوتیک می کندو همچنین از این هفته شروع به تنظیم دمای بدن خویش می کند


وخانوم جنین حدود۱۲۰۰ گرم هست


• هفته۳۰:


در این هفته جنین زیاد هوشیار نسبت به محیط اطراف هست و تاریکی ونور محیط بیرون را تشخیص می دهد

وخانوم جنین در این هفته ۱۴۰۰ گرم هست وقدش ۳۷ تا۳۸ سانتی متر !


• هفته ۳۱


ناخن کودک در این هفته به انتهای انگشت میرسد لایه چربی زیر پوست تکمیلتر انجام گرفته وخانوم جنین هم حدود ۱۶۰۰ گرم هست


از این هفته به بعد موهای کرکی و ورنیکس (ماده مومی شکل پوشانده بدن کودک) شروع به محو انجام گرفتن می کنند


• هفته ۳۲


در این هفته و هفته های آخر شنوایی کودک ارتباط تکمیلی با دنیای بیرون از رحم برقرار می کند


در میان صداهای خارجی او به صدای مادر عادت کـــرده و پس از تولد با شنیدن صدای مادر, وی را تشخیص می دهد


وخانوم کودک ۱۸۰۰ کرم و قدش ۳۹ سانتی متر هست


• هفته ۳۳


از این هفته سورفاکتانت در ریه جنین شروع به ساخت می کند بنابراین اگر از این هفته به بعد کودک بدنیا بیاید مشکل کاهشی از نظر تنفسی خواهد داشت

ولی حتما نیاز به دستگاه انکوباتور دارد زیرا چربی زیر پوستی هنوز کم هست

وخانوم جنین ۲۰۰۰ گرم وقدش ۴۱ سانتی متر هست


• هفته ۳۴


پوست کودک کم کم به رنگ صورتی در می آید و ریه های کودک به بلوغ تکمیل می رسند

وخانوم کودک۲۲۰۰ و قدش ۴۲٫۵ سانتی متر هست


• هفته ۳۵


از این هفته تا هفته های آخر بارداری لایه چربی افزایشی زیر پوست کودک بخصوص اطراف شانه اورا در بر می گیرد


از این هفته به بعد می توانید سوتین های مخصوص شیر دهی را تهیه کنید!!

وخانوم کودک حدود ۲۵۰۰ گرم هست


• هفته ۳۶


قد جنین ۴۵ سانتی متر و وخانومش ۲۷۰۰ گرم هست

پایان اعضای کودک در این هفته به بلوغ می رسند


• هفته ۳۷


از این هفته به بعد هر روز باید آماده باشید!! ساک بیمارستان را ببندید, تلفن های ضروری را در دسترس قرار دهید!

وخانوم کودک حدود ۲۹۰۰ گرم هست


• هفته ۳۸


اگر فرخانومد شما پسر باانجام گرفت در این هفته بیضه های او در داخل کیسه بیضه قرار می گیرد

وخانوم جنین ۳۱۰۰ گرم هست

این زمان بهترین تایم برای نوشتن نامه به کودک خود هست!!!


• هفته ۳۹


روده های کودک در این هفته پر از مواد دفعی که مکونیوم نام دارد می باانجام گرفتاین مواد به رنگ سبز تیره و چسبناک هست در طی ۲ هفته نخست تولد, کودک ان را دفع می کند . گاهی در اثر فشار طی زایمان ممکن هست این ماده دفع شود

وخانوم جنین در این هفته ۳۲۵۰ گرم هست


• هفته ۴۰


در زمان تولد پوست کودک ممکن هست در ابتدا آبی رنگ باانجام گرفت و یا قسمتهایی از بدنش هنوز از ورنیکس پوشیده باانجام گرفت سر کودک در بدو تولد ممکن هست شکل نامنظمی داشته باانجام گرفت این وضعیت اغلب به علت عبور از کانال زایمانی هست و بعد از این سر کودک در پایان مراحل خانومدگی اش شکل ثابتی دارد


وخانوم کودک در این هفته ۳۵۰۰ گرم و قدش حدود ۵۰ سانتی متر هست


به صورت حتم توجه داشته باشید که وخانوم و قد تقریبی هستند و از نوزادی به نوزاد دیگر فرق می کند

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله


این سایت را صفحه خانگی خود کنید

    

این سایت را به لیست علاقه مندی های خود بیافزایید
شما ملاحظه کنید؛ در قرآن کریم، به عنوان یک نمونه‌ی تکمیل ایمان، خدای متعال دو خانوم را مثال میخانومد؛ به عنوان نمونه‌ی کفر هم دو خانوم را مثال میخانومد. «ضرب اللَّه مثلا للّذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا»؛که این دو مثال، مربوط هست به خانومانی که نمونه‌ی کفرند. یعنی به عنوان نمونه، از آقاان مثال نمی‌آورد؛ از خانومان مثال می‌آورد؛ هم در باب کفر، هم در باب ایمان. «و ضرب اللَّه مثلا للّذین امنوا امرأت فرعون»؛ یکی خانوم فرعون را به عنوان نمونه‌ی تکمیل ایمان مثال می‌آورد، یکی هم حضرت مریم کبری؛ «و مریم ابنت عمران».
یک مقایسه‌ی کوتاه بین زینب کبری و بین همسر فرعون، عظمت مقام زینب کبری را نشان میدهد. در قرآن کریم، خانوم فرعون نمونه‌ی ایمان شناخته انجام گرفته هست، برای آقا و خانوم در طول زمان تا آخر دنیا. آن تایم مقایسه کنید خانوم فرعون را که به موسی ایمان آورده بود و دلبسته‌ی آن هدایتی انجام گرفته بود که موسی عرضه میکـــرد، تایمی در زیر فشار شکنجه‌ی فرعونی قرار گرفت، که با همان شکنجه هم – طبق نقل تواریخ و روایات – از دنیا رفت، شکنجه‌ی جسمانی او، او را به فغان آورد: «اذ قالت ربّ ابن لی عندک بیتا فی الجّنة و نجّنی من فرعون و عمله»؛ از خدای متعال درخوهست کـــرد که پروردگارا! برای من در بهشت خانه‌ای بنا کن. در واقع، طلب مرگ میکـــرد؛ میخوهست که از دنیا برود.
Image result for ‫مقایسه مقام حضرت زینب و جناب آسیه در بیان رهبر انقلاب‬‎
«و نجّنی من فرعون و عمله»؛ من را از دست فرعون و عمل گمراه‌کننده‌ی فرعون نجات بده. در حالی که جناب آسیه – همسر فرعون – مشکلش، شکنجه‌اش، درد و رنجش، درد و رنج جسمانی بود؛ مثل حضرت زینب، تعداد برادر، دو فرخانومد، تعداد زیادی از نزدیکان و برادرزادگان را از دست نداده بود و در مقابل چشم خودش به قربانگاه نرفته بودند. این رنجهای روحی که برای زینب کبری پیش آمد، اینها برای جناب آسیه – همسر فرعون – پیش نیامده بود. در روز عاشورا زینب کبری این همه عزیزان را در مقابل چشم خود دید که به قربانگاه رفته‌اند و شهید انجام گرفته‌اند: حسین‌بن‌علی (علیه‌السّلام) – سیدالشهیدانء – را دید، عباس را دید، علی‌اکبر را دید، قاسم را دید، فرخانومدان خودش را دید، دیگرِ برادران را دید. بعد از شهادت، آن همه محنتها را دید: تهاجم دشمن را، هتک احترام را، مسئولیت حفظ کودکان را، خانومان را. عظمت این مصیبتها را مگر میشود مقایسه کـــرد با مصائب جسمانی؟ اما در مقابل همه‌ی این مصائب، زینب به پروردگار عالم عرض نکـــرد: «ربّ نجّنی»؛ نگفت پروردگارا! من را نجات بده. در روز عاشورا عرض کـــرد: پروردگارا! از ما قبول کن. بدن پاره پاره‌ی برادرش در مقابل دست، در مقابل چشم؛ دل به سمت پروردگار عالم، عرض میکند: پروردگارا! این قربانی را از ما قبول کن. تایمی از او سؤال میشود که چگونه دیدی؟ میفرماید: «ما رأیت الّا جمیلا». این همه مصیبت در چشم زینب کبری زیبهست؛ چون از سوی خدهست، چون برای اوست، چون در راه اوست، در راه اعلای کلمه‌ی اوست. ببینید این مقام، مقام چنین صبری، چنین دلدادگی نسبت به حق و حقیقت، چقدر متفاوت هست با آن مقامی که قرآن کریم از جناب آسیه نقل میکند. این، عظمت مقام زینب را نشان میدهد. کار برای خدا اینجور هست. لذا نام زینب و کار زینب امروز الگوست و در دنیا ماندگار هست. بقای دین اسلام، بقای راه خدا، ادامه‌ی پیمودن این راه به وسیله‌ی بندگان خدا، متکی انجام گرفته هست، مدد و نیرو گرفته هست از کاری که حسین‌بن‌علی (علیه‌السّلام) کـــرد و کاری که زینب کبری کـــرد. یعنی آن صبر عظیم، آن ایستادگی، آن تحمل مصائب و مشکلات موجب انجام گرفت که امروز شما می‌بینید ارزشهای دینی در دنیا، ارزشهای رائج هست. همه‌ی این ارزشهای انسانی که در مکاتب گوناگون، منطبق با وجدان بشری هست، ارزشهائی هست که از دین برخهسته هست؛ اینها را دین تعلیم داده هست. کار برای خدا خاصیتش این هست.۱۳۸۸/۱۱/۱۹


منبع :
پایگاه هشدار رسانی رهبر معظم انقلاب
 
  
۱۳۹۶/۱/۲۴ ۰۶:۲۱
  
تعداد بازدید :  ۱۰۱


حضرت زینب در بیان رهبر حکیم انقلاب


 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : ریپور

متن موزیک علی دریاست مهدی یغمایی و ایمان قیاسی
Lyrics New Song By : Mehdi Yaghmaei Ft Iman Ghiasi Ali Daryast

متن موزیک علی دریاست مهدی یغمایی و ایمان قیاسی

متن موزیک شنیدنی علی دریاست مهدی یغمایی و ایمان قیاسی

علی دریاست دریا رو نمیشه ساده با سم کشت
علی رو قبل از اون محراب یه لشکر ابن ملجم کشت

علی قربانیِ کوفه ست علی رو کوفه کم کم کشت
آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت

ترانه علی دریاست مهدی یغمایی و ایمان قیاسی

کسی که هر شبه کوفه تو دستش نون گندم بود علی مولای قدرت نه علی مولای مردم بود
علی راهش تو این دنیا از این دنیا جدا بوده علی تختش اسیرش بود علی کاخش کجا بوده

علی دریاست دریا رو نمیشه ساده با سم کشت
علی رو قبل از اون محراب یه لشکر ابن ملجم کشت

علی قربانیِ کوفه ست علی رو کوفه کم کم کشت
آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده مهدی یغمایی و ایمان قیاسی علی دریاست

متن موزیک علی دریاست مهدی یغمایی و ایمان قیاسی از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک علی دریاست مهدی یغمایی و ایمان قیاسی اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

رازیانه باعث ایجاد تعادل هورمونی، جلوگیری از بیماری‌های دستگاه تناسلی، پیشگیری از ابتلا به سرطان رحم و دهانه رحم و درمان بیماری شایع سردمزاجی جنسی در خانومان می‌شود.

خانوم فردا- یک محقق طب ایرانی اسلامی با بیان اینکه “رازیانه” یک گیاه دارویی زیاد موثر در زمینه تنظیم هورمون‌های خانومانه هست، گفت: سن شروع عادت ماهانه در خانومان به طور معمول، ۱۲سالگی هست که بهترین زمان برای شروع مصرف رازیانه هست.

 

دکتر حسن اکبری، با اشاره به اینکه رازیانه یک گیاه دارویی فیتوهستروژن هست، گفت: این داروی گیاهی وظیفه تنظیم عادت ماهانه را به عهده دارد، به طوری که موجب جلوگیری از تحلیل مخاط رحم، پیشگیری از پیری زودرس در خانومان، جلوگیری از یائسگی زودرس و پیری دستگاه تناسلی و شادابی روحی، روانی و جنسی خانومان می‌شود.

 

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات شایع خانومان و خانواده‌ها امروزه مشکل ناباروری هست اما می‌توان با رعایت دستور تکمیل سه‌گانه مثلث سلامت، عدم هستحمام و شست و شوی دستگاه تناسلی در دوران عادت ماهانه و مصرف رازیانه، زیادی از مشکلات ناباروری را حل کـــرد. همچنین با رعایت دستور سه‌گانه می‌توان از بروز کیست تخمدان، کیست پستان، تنبلی تخمدان و ناباروری ناشی از تنبلی تخمدان جلوگیری کـــرد.

 

اکبری با اشاره به اینکه یکی از شایع‌ترین مشکلات امروزه خانومان “هایپرمنوره” یا زیادی تعداد روزهای قاعدگی هست، خاطرنشان کـــرد: در صورت بروز مشکلات هایپرمنوره توصیه می‌شود از داروهای گیاهی دیگری در کنار رازیانه هستفاده شود که عبارت هست از داروی گیاهی پنج انگشت که به تازگی توسط برخی از تولیدکنندگان دارو به صورت قرص ساخته انجام گرفته هست.

 

وی در ادامه تصریح کـــرد: میزان مصرف این قرص روزی یک عدد تا تنظیم عادت ماهانه هست و این قرص فقط به بانوانی که دارای مشکلات هایپرمنوره هستند، توصیه می‌شود که به آسودهی می‌توانند در دوران پاکی در کنار دم نوش یا عرق رازیانه مصرف کنند. ولی در هنگام شروع عادت ماهانه و بارداری باید از مصرف رازیانه اجتناب کـــرد زیرا موجب سقط‌جنین می‌شود.

 

این محقق طب ایرانی اسلامی با بیان اینکه رازیانه می‌تواند از بروز زیادی از بیماری‌های رحم جلوگیری کند، گفت: رازیانه باعث ایجاد تعادل هورمونی، جلوگیری از بیماری‌های دستگاه تناسلی، پیشگیری از ابتلا به سرطان رحم و دهانه رحم و درمان بیماری شایع سردمزاجی جنسی در خانومان می‌شود. همچنین برای ایجاد تعادل هورمونی معقول، علاوه بر رعایت این نکات، پرداختن به فعالیت بدنی و ورزشی متناسب با سن و وضعیت فیزیکی فرد الزامی هست.

 

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه رازیانه با توجه به تعادل هورمونی می‌تواند از بروز خشکی دستگاه تناسلی جلوگیری کند، اظهار کـــرد: مصرف رازیانه علاوه بر درمان ترشحات اضافی دستگاه تناسلی می‌تواند منجر به جلوگیری از عفونت‌های مکرر دستگاه تناسلی در خانومان شود همچنین باید توجه داشت که هستفاده صحیح در میزان معقول عارضه‌ای برای بدن در مصرف طولانی مدت ایجاد نمی‌کند. رازیانه به صورت یک هستکان تا یک لیوان دم نوش یا عرق همراه با عسل یا خرما، می‌تواند هر روز مصرف شود.

 

افزایش تولید شیر با مصرف رازیانه

 

اکبری در ادامه خاطرنشان کـــرد: خانم‌های شیرده با مصرف رازیانه، می‌توانند میزان شیردهی خود را به طور قابل‌مشاهده‌ای افزایش دهند و نیاز به مصرف شیرخشک در نوزادان و مادرانی که کمبود ترشح شیردارند برطرف و از این طریق به سلامت کودک خود و اقتصاد خانواده کمک می‌شود.

 

وی با بیان اینکه هستفاده از رازیانه به صورت دم نوش که میزان و نحوه تهیه آن مانند چای معمولی هست زیاد به صرفه هست، گفت: هستفاده رازیانه به صورت دم نوش مفیدتر و هزینه هستفاده از آن، نسبت به عرق آن ۱۰ برابر کاهش می‌یابد. همچنین مصرف رازیانه با این روش می‌تواند مشکل زیاد شایع عادت ماهانه‌های دردناک که منجر به مراجعه مکرر به مراکز درمانی و مصرف داروهای با عوارض زیاد می‌شود را برطرف کند.

 

 

منبع: ایسنا

 

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : ریپور

متن موزیک نزدیک و دور امید یوسفی
Lyrics New Song By : Omid Yousefi Nazdik o Door

متن موزیک نزدیک و دور امید یوسفی

متن موزیک شنیدنی نزدیک و دور امید یوسفی

تو نزدیکی منم که دورم از تو سپردم به خودت هر چی که هستو
خودت اشکامو میبینی همیشه آخه این عشق که پنهونی نمیشه

دیگه بستمه این حاله خرابو فقط تاریکیه شب رو به رومه
تو روشن کن هوا رو با نگاهت بفهمم راه برگشتن کدومه

خبر داری به قلبم چی گذشته چقد دنباله دستای تو گشته
با یه حرفی نگاهی یه نشونی منو بازم به خونه میرسونی

ترانه نزدیک و دور امید یوسفی

دیگه بستمه این حاله خرابو فقط تاریکیه شب رو به رومه
تو روشن کن هوا رو با نگاهت بفهمم راه برگشتن کدومه

خبر داری به قلبم چی گذشته چقد دنباله دستای تو گشته
با یه حرفی نگاهی یه نشونی منو بازم به خونه میرسونی

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده امید یوسفی نزدیک و دور

متن موزیک نزدیک و دور امید یوسفی از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک نزدیک و دور امید یوسفی اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

 

 

 

 

 

 

 

 

سعدی شیرازی:

برآمد باد صبح و بوی نوروز                  به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال       همایون بادت این روز و همه روز

 ****************** 

خیام نیشابوری:
بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش هست
بر طرف چمن روی دل افروز خوش هست
از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست
خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش هست

 ****************** 

از حافظ شیرازی:
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی               از این باد ار مدد خواهی دلیلغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی     به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

  ******************

 نظامی گنجوی :
بهاری داری از وی بر خور امروز               که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو ، را نبوید ، آدمی زاد                 چو هنگام خزان آید برد ، باد

 ******************

شعری زیبا درباره بهار از مولوی:
ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی
خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

 ******************

از هستاد نقل کرد سعدی شیرازی:
برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار
بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست
سهلست جفای بوستانبان

 ****************** 

شعری از نظامی گنجوی درباره بهار
بهاری داری از وی بر خور امروز              که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو ، را نبوید ، آدمی زاد                چو هنگام خزان آید برد ، باد

فریدون مشیری, شعر بهار

از منطقهیار شعر ایران، هستاد منطقهیار:  
از همه سوی جهان جلوه او می بینم
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم
 چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم

  ******************

هستاد منطقهیار: 

ای وطن آمده بودم به سلام نوروز
مگرم کوکب اقبال تو تابد پیروز
آمدم در پی آن کوکب آفاق افروز
لیک از این غمکده رفتم همه درد و همه سوز
دگر ای مادر غمدیده بخون زیور کن
جشن نوروز بهل، شیون منطقهیور کن

به صورت حتم ایشان در قطعه دیگری نیز که با عنوان «حیاتیان منطقهیور» سروده، به بیرون رفتن قوای اشغالگر شوروی از خاک ایران در سال ۱۳۲۵ اشاره می‌کند و از خروج «حیاتیان ناخوانده» شادمان چنین می فرماید:

خوان به یغما برده آن ناخوانده حیاتیان می رود
آن نمک نشناس بشکسته نمکدان می رود
از حریم بوستان باد خزانی بسته بار
یا سپاه اجنبی از خاک ایران می‌رود
قحط و ناامنی و بیماری و فقر آورده هست
گو بماند زخم، باز از سینه پیکان می‌رود

 ******************

 شعر از فریدون مشیری:
بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی هست
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

چه کنم جنین بچرخد؟/ احتمال چرخش جنین در ماه نهم تعداد درصد هست؟


معمولا جنین به صورت سر به پایین در رحم مادر قرار دارد و هنگام زایمان ابتدا با باسن یا پا خارج شود این وضعیت قرار گیری جنین در رحم را بریچ می گویند.


احتمال اینکه چنین اتفاقی قبل از هفته بیست و پنجم رخ دهد ۲۸ درصد هست.


اما هنگامی که به موعد زایمان نزدیک می شوید احتمال آن به ۳ تا ۴ درصد کاهش میابد.


امروزه برای پرهیز از بروز مشکلات احتمالی عموما زایمان بچه ای که در حال بریچ قرار دارد با سزارین انجام می شود. در صورتی که هر روزه نوزادانی با شرایط مشابه بدون هیچ مشکلی با زایمان واژنی به دنیا می آیند .عوامل متعددی بر نتیجه زایمان تاثیر می گذارند.علل بریچ


دلایل بروز وضعیت بریچ متداوم روشن و مشخص نیست. برخی بانوان در بارداری های پیاپی جنین شان در حالت بریچ قرار میگیرد.


نوزاد نارس


پیش از هفته ۲۴ بارداری در ناحیه لگنی مایعات و فضای افزایشی وجود دارد. بنابر این اگر بچه ای در این مرحله به دنیا آید احتمال زیادی وجود دارد که در حالت بریچ قرار گیرد.


اگر بچه با پاهای مستقیم و کشیده به جلوی صورتش قرار داشته باانجام گرفت نمی تواند وضعیت خود را تصحیح کند زیرا پاهای او مانع از چرخش می شوند. در بارداری های تعداد قلویی نیز ممکن هست بچه دومی از چرخش بچه نخست پیش گیری کند.


جنین فعال


در مواردی که مایع آمنیوتیک زیاد هست وضعیت بچه ثابت نیست دلیل که این مایع به جنین اجازه حرکات افزایشی را می دهد و جنین کاهش در یک وضعیت ثابت باقی می ماند .گاهی شکم پایین افتاده از ورود سر جنین به ناحیه لگنی جلوگیری می کند و در نتیجه جنین می چرخد و حالت بریچ را به نمایش می گذارد . دیگر دلایل عبارتند از کوتاهی بند ناف بارداری های متعدد یا حجم کم مایع داخل رحم.


چرخاندن جنین حالت بریچ:


روش های کمک کننده به چرخش جنین.


شنا کنید


شنا کـــردن خصوصا کرال و قورباغه باعث افزایش تحرک جنین می شود.


چرخش بریچ


در ۳۲ تا ۳۵ هفتگی بارداری این تمرین را روزانه سه مرتبه و برای ده تا پانزده دقیقه انجام دهید.مطمئن گردید که شکم تان خالی و بچه فعال باانجام گرفت.


انتهای تخته ای محکم را روی مبلی که حدود ۳۰ سانتی متر هست از سطح زمین بالاتر هست محکم کنید. روی مبل دراز بکشید زانو را خم کنید اما کف پایتان را به تخته بچسبانید . آرام باشید نفس عمیق بکشید و از هسترس دور باشید جاذبه زمین سر بچه را به داخل انتهای رحم می کانجام گرفت و با چرخشی به وضعیت سر به سمت پایین قرار می گیرد.


موسیقی با دنبالون


قرار دادن دنبالون در قسمت انتهایی شکم باعث می شود جنین به جهت منبع صدا بچرخد. پس برای ده دقیقه شش تا هشت مرتبه در روز برای فرخانومد داخل شکمتان موسیقی پخش کنید.


دلیلغ قوه


هستفاده از نور در پایین ترین قسمت رحم باعث می شود جنین در جهت نور چرخش کند.


ماساژ‌


با دست چپ در زیر شکم آغاز کنید و دست رهست تان را بالای آن قرار دهید.دست تان را در جهت عقربه های ساعت از سمت رهست شکم تان به سمت بالا بیاورید. همان طوری که دست هایتان به بالای شکم می رسد دست چپ تان را به روی دست رهستتان بگذارید و آن را از سمت چپ شکم تان به سمت پایین بیاورید. دایره را تکمیل کنید دست چپ شما راهنمای حرکت هست در جهت عقربه های ساعت مالش را ادامه دهید. به آرامی ماساژ دهید مثل این که روغنی را می مالید. این تمرین را برای ده دقیقه و برای تعدادین مرتبه در روز تکرار کنید. از همسرتان کمک بگیرید.


گیره بند لباس


انگشت کوچک هر دو پای خود را داخل یک گیره بند لباس بگذارید به طوری که ناخن و گوشت زیر آن روزانه برای ۳۰ دقیقه تحریک گردد. این محل نقطه ای مخصوص در فشار درمانی بوده که محل حرکت به سمت پایین هست . همچنین می توانید آن قسمت را با انگشتان دست تان فشار دهید.


لیوانی از آب پرتقال و آب میوه های دیگر


با وضعیت دراز کش به پهلو به طوری که ناحیه لگنی شما بالاتر از کف پاها قرار گرفته هست آب میوه میل کنید.پس از میل کـــردن نوشیدنی بچه افزایش حرکت می کند.


چرخش لگنی


با شکم خالی کیسه یخی را بالای شکمتان قرار دهید ده دقیقه دو دفعه در روز.ابتدا بر پشت تان روی زمین و با پاهای خم انجام گرفته دراز بکشید. کف پاها روی زمین و سه بالش بزرگ زیر باسن.


کشش گربه


روی چهار دست و پا قرار گیرید سپس با باسنی در هوا سر و سینه خود را روی زمین بگزارید و سعی کنید پشت تان را انحنا بخشید. سپس به روی چهار دست و پا بازگردید.


بریچ و بستر


به متخصص کایروپراکتیک مجربی مراجعه کنید.اگر با هومیوپاتی آشنایی دارید احتمالا از درمانی به نام pulsatilla آگاه هستید .این دارو برای کمک به بازگرداندن بچه ای در حالت بریچ هستفاده می شود.


نمی چرخد


اگر در هفته ۳۶ بارداری جنین همچنان در حالت بریچ قرار داشته باانجام گرفت احتمالا پزشک درباره هستفاده از روشی به نام ECV cephalic version با شما صحبت می کند.


برای ECV پزشک از دستانش هستفاده می کند تا احساس کند که سر و باسن بچه در کجا قرار دارد.سپس با هستفاده از فشار دست سعی می کند که به آرامی آن را بچرخاند. به صورت حتم قبل از شروع و برای مشاهده این که دقیقا بچه در چه وضعیتی قرار دارد سونوگرافی لازم هست. این تصویر برداری به پزشک کمک می کند که اگر علتی مانع چرخش جنین می شود مشخص شود.


پیش از شروع برای آرام کـــردن ماهیچه های شکمی دارویی به شما داده می شود. برخی از جنین ها به سادگی میچرخند اما برخی برای چرخش نیاز مند تلاش افزایشی هستند و ممکن هست کمی احساس ناآسودهی کنید. آرامش و تنفس عمیق کار را آسان تر می کند. گاهی جنین به این روش نمیچرخد و گاهی نیز تعداد روز بعد به خودی خود به حالت قبلی باز می گردد.


گرچه زیادی از بچه های بریچ می توانند از طریق زایمانی واژنی متولد شوند ولی بدلیل این که زایمان واژنی خطرات افزایشی دارند زیادی از مراقبین پزشکی ترجیح می دهند که سزارین را اجرا کنند.مطمئنا پزشک تان به شما بهترین روش را توصیه می کند.


خطرات زایمان بریچ عبارتند از :


ـ در حالت بریچ ممکن هست دهانه ی رحم به سرعت حالت سر به سمت پایین باز نشود.


ـ افزایش اوقات وضعیت پاهای جنین تاثیر گذار هست.اگر پاها از لگن خم انجام گرفته و زانو رهست باانجام گرفت بنابراین تحرک جنین کاهش انجام گرفته و باعث طولانی انجام گرفتن زایمان می شود.


ـ احتمال دارد نامتناسب بودن وضعیت جنین بریچ باعث شود که کیسه آب زودتر پاره شود.


انواع بریچ


بریچ تکمیل


در این وضعیت بریچ خمیدگی تکمیل وجود دارد.ران ها به شکم چسبیده اند و کف پاها کنار باین قرار دارد. این وضعیت و بریچ فرانک معمول ترین نوع از نماد بریچ هست .


بریچ فرانک


این نمایی از بریچ با پاهایی کشیده انجام گرفته هست . ران ها به سمت شکم خمیده و پایین پا کشیده انجام گرفته هست و پاها مستقیم قرار دارند و زانو خم نانجام گرفته اند . چرخش این بچه ها تقریبا غیر ممکن هست.


بریچ زانو زده


در این حالت یک زانو کشیده و دیگری خم انجام گرفته هست یا هر دو پا از زانوان خم باانجام گرفت مثل وضعیت زانو زده. این وضعیت نادر هست.


بریچ ناآسوده کننده


در این نماد یک پا خم انجام گرفته و دیگری از لگن و زانو دراز انجام گرفته هست . این وضعیت نیز بریچ نادری هست.

 • تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله، سهیل اسعد مدیر مرکز مبادلات فرهنگی ایران و آمریکای لاتین در ونزوئلا در گفت‌وگویی با اشاره به تأثیرپذیری آقام جهان از سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، گفت: تجربه‌ای که بنده در سفرهای تبلیغی که آمریکال لاتین و بخشی از اروپا داشتم این بود که معرف شخصیت امیرالمؤمنین (ع) بین آقامی که ابداًً هیچ آگاهی و آشنایی با شخصیت ایشان نداشتند زیاد موثر بوده هست.


 


این هستاد جامعةالمصطفی(ص) العالمیه اظهار داشت: یکی از مسائلی که در تبلیغ هستفاده کـــردم نهج‌البلاغه و خطبه‌های اجتماعی حضرت‌ امیرالمؤمنین (ع) بود به عنوان معالج مشکلات و بحران‌های اجتماعی که در غالب‌های مختلف به صورت آکادمیک در غالب نقل کردرانی داشتم اثرگذاری نیکوی بر روی مخاطبان داشت.


 


وی ادامه داد: بیان روشی که حضرت امیر (ع) در حکومت‌داری داشتند و مسائلی که تا حدودی در دنیا راه حل خاصی برای آن نیست یا بحران‌هایی که انسان‌ها نتوانستند به صورت شفاف و متقن راه‌حلی  برای آن پیدا کنند زیاد برای آقام جهان جالب بود.


 


مدیر مرکز مبادلات فرهنگی ایران و آمریکای لاتین در ونزوئلا با تأکید بر جامعیت حضرت امیر (ع) ابراز داشت: در هر مجالسی که می‌رفتیم اگر فلاسفه بودند، احادیث فلسفی را می‌گفتیم اگر بحث معنویت مطرح می‌انجام گرفت مسائل عبادی و معنوی عمیق می‌گفتیم اگر مباحث علمی و دانشگاهی بود که با نگاه ماتریالیستی به علم نگاه می‌کنند ما مسائل علمی امیرالمومنین (ع) را می‌گفتیم.


سهیل اسعد طلبه آرژانتینی: سبک خانومدگی «امیرالمؤمنین(ع)» ثروت حیاتیی که نباید از آن غفلت شود


وی عنوان کـــرد: بحث قضاوت‌های امیرالمومنین(ع) در مقابل ظلم‌های حاکمان و … بحث‌هایی هست که کم پیدهست . همچنین بیان بُعد اخلاقی امیرالمؤمنین (ع) افزایشین اثر را داشت؛ موضع‌گیری‌های اخلاقی امام علی(ع) چه در رفتار با فقرا و مستضعفان و چه در رفتار با خانومان و فرخانومدان و با دشمنان کم نظیر هست افرادی که با آشنایی با امیرالمؤمنین (ع) مسلمان انجام گرفتند، کم نیستند تعداد ده نفر با خواندن نهج‌ابلاغه و با مطالعه شخصیت امیرالمؤمنین (ع) مسلمان انجام گرفتند.


 


اسعد تصریح کـــرد: از منطق خانومدگی حضرت امیر (ع) به عنوان الگویی برای سبک خانومدگی نیز، افراد زیادی متأثر انجام گرفتند از ساده‌زیستی و زهد حضرت. همچنین فعالیت‌های امیرالمؤمنین (ع) و جهادهایی که ایشان داشتند، حکمت و عقلانیت حضرت امیر (ع) و دعاها و نمازهای امیرالمؤمنین (ع) همگی ثروت حیاتیی هست که مسلمانان نباید از آن غافل شوند.


 


وی با بیان اینکه بزرگترین تأثیری که من احساس کـــردم در سفرهای تبلیغی به واسطه نقل کرد گفتن از سیره و سبک خانومدگی امیرالمؤمنین(ع) داشتییم این الگو بودن ایشان هست، گفت: کسانی که به دنبال الگوی عملی در اسلام هستند امیرالمؤمنین (ع) را انتخاب می‌کنند و می‌گویند ما می‌خواهیم مانند علی (ع) خانومدگی کنیم و در عرصه‌های مختلف همانند ایشان رفتار کنیم.


 


مدیر مرکز مبادلات فرهنگی ایران و آمریکای لاتین در ونزوئلا ادامه داد: یکی از حیاتی‌ترین ویژگی‌های امیرالمؤمنین (ع) این مکان روشن می‌شود که تایمی مقایسه‌ای میان حضرت امیر (ع) با سایر خلفا و حاکمان جهان داشته باشیم متوجه می‌شویم که این امام همام ویژگی‌های برجسته‌ای نسبت به سایر حاکمان در ابعاد مختلف داشته هست.


 


وی خاطرنشان کـــرد: حضرت امیرالمؤمنین دارای شخصیتی معتدل بود. معتدل به این معنا که هیچ بُعدی از ابعاد مختلف خانومدگی ایشان نقصی نداشت و در پایان عرصه‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کـــرد که اعتدال به پایان معنا رعایت می‌انجام گرفت و به تعبیر شهید مطهری (ره) کمال به معنای رانجام گرفت پایان ابعاد انسانی، و ایشان می‌فرمایند: علی (ع) قهرمان پایان میادین بود.


 


اسعد، اظهار داشت: این اعتدال زیاد درر سیره امیرالمؤمنین (ع) مشهور هست؛ خطبه‌هایی که می‌خوانیم، احادیث و نامه‌ها، مشاهده می‌کنیم که حضرت همان اندازه به علم اهمیت می‌داد به همان اندازه هم به عیادت اهمیت قائل بود و به همین میزان برای مسائل کاری و تجارتی، جهادی، خانوادگی و … اهمین می‌داد.


 


وی گفت: یکی از بحران‌های جامعه بشری امروز در هر دو جبهه؛ جبهه ایمان و توحید و در جببهه کفر، عدم رعایت اعتدال هست. کلمه اعتدال در بشریت امروز رعایت نمی‌شود. افراد یا غرق در مادیات می‌شوند یا همه را تعطیل می‌کنند. یا غرق در مسائل سیهست می‌شوند یا غرق در معنویات و عرفان می‌شوند و ارتباط خود را به طور کلی با اجتماع قطع می‌کنند. این عدم رعایت اعتدال یک نقص جدی در امت اسلامی و در جهان هست.


 


مدیر مرکز مبادلات فرهنگی ایران و آمریکای لاتین در ونزوئلا عنوان کـــرد: از طرفی هم ما معتقدیم به ساختن یک انسان معتدل به این معنا که انسان معتدل باید در پایان میادین حرف حکیمی بخانومد، موضع‌گیری حکیمی انجام داده و رفتار حکیمانه‌ای داشته باانجام گرفت