• تاریخ : ۱۰ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

تنبیه عاطفی کودکان توسط والدین/ با این جملات کودکان را تنبیه نکنید!

برخی از کلمات چون “تو آدم بدی هستی”، “باز هم خرابکاری کـــردی” و … جزو اصطلاحاتی هستند که شخصیت کودک را به کلی تخریب می‌کنند …


کودکان را تنبیه عاطفی نکنید!


مهدی بیاتی روانشناس کودک در ارتباط با تنبیه کودکان گفت: تنبیه به عنوان آخرین مرحله تربیتی در روانشناسی تربیتی تایید انجام گرفته هست. تنبیه در واقع به عنوان یکی از ابزارهای رفتارسازی و رفتارپذیری کودکان هست که می‌تواند در شکل‌گیری رفتار آنان تاثیر گذار باانجام گرفت.


این روانشناس افزود: در اعمال تنبیه از سوی والدین مسئله حیاتی چگونگی انجام آن هست، زیرا در صورت اعمال اشتباه در انجام این ابزار تربیتی شاهد بروز مشکلات متعدد در حوزه روانی، رفتاری و شخصیتی کودک خواهیم بود. همچنین در زیادی از مواقع کودکان برای مسائلی تنبیه می‌شوند که هیچ لزومی ندارد. در واقع آنان به خاطر انجام رفتارهایی تنبیه می‌شوند که جزء رفتارهای رانجام گرفتی و ویژگی‌های شخصیتی آنههست؛ مانند کنجکاوی و دست زدن به وسایل گوناگون.


وی تصریح کـــرد: در برخی مواقع شاهد آن هستیم که والدین برای آسودهی و آسایش خود و یا حتی “پز اجتماعی” کودکان خود را تنبیه می کنند؛ برای مثال والدین در مقابل جمع به کودک خود اخم و یا وی را تنبیه می کنند درنتیجه کودک در آن لحظه ساکت می شود و در چنین شرایطی آن پدر و یا مادر تصور می‌کند در مقابل جمع تصویری مقتدرانه از خود ارائه کـــرده هست.


بیاتی در ادامه تصریح کـــرد: در این شرایط والدین اقتدار را با برخوردهای منفی اشتباه گرفته و این سرآغازی برای انجام برخوردهای منفی متعدد آنان با کودکشان هست.


این روانشناس در توضیح والدین مقتدر گفت: والدین مقتدر افراد تنبیه گری نیستند، بلکه کسانی هستند که با ایجاد ارتباط موثر با کودک خود می توانند در راه تربیت مثبت و موثر گام برداشته و در جریان همین ارتباط وی را متقاعد می کنند که کارهای خطا را انجام ندهد.


وی افزود: در گذشته تنبیهات عموما به صورت فیزیکی و بدنی بوده و کودک پس از انجام خطا منتظر اعمال تنبیه از سوی والدین بود و پس از آن تنبیه پایان می‌انجام گرفت اما در حال حاضر تنبیهات زیاد بدتر از قبل بوده و به صورت روانی و ذهنی اعمال می‌شوند که به مراتب تاثیرات بدتری را به لحاظ آسیبی به کودک وارد می‌کنند.


بیاتی ادامه داد: تنبیه به عنوان آخرین راهکار تربیتی، نیکو هست اما چگونگی آن و همچنین مشخص انجام گرفتن موضوع تنبیه مساله زیاد حیاتیی هست که باید همواره از سوی والدین مورد توجه قرار گیرد.


این روانشناس، تهدید، بی‌محلی، قهر و… با کودکان را به لحاظ روانی زیاد مضر دانست و گفت: در فرایند تنبیهات روانی، کودک به انجام گرفتت از لحاظ ذهنی و روانی آسیب دیده و در نتیجه این آسیب‌ها باعث عقده‌های روانی متعدد در فرد انجام گرفته که ممکن هست در بزرگسالی وی موجب بروز اختلالات متعدد شود که پایانی آنها ماحصل همین تنبیهات و رفتارهای منفی والدین در دوران کودکی هست.


وی در ادامه تاکید کـــرد: والدین باید بدانند که به هیچ عنوان نباید با کودک خود قهر کنند و تنبیه عاطفی نباید از سوی والدین اعمال شود، زیرا قهر کـــردن بدترین نوع تنبیه بوده و همانطور که نقل کرد انجام گرفت، آسیب‌های متعددی را به همراه خواهد داشت.


بیاتی در ادامه هستفاده از واژه‌هایی چون “دوست ندارم”، “دیگه مامانت نیستم“و… را زیاد مضر دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که والدین پس از انجام هر خطایی از سوی کودکشان این اصطلاحات را به کار برده و به لحاظ روانی کودک را شکنجه می‌کنند.این روانشناس ادامه داد: در حین تنبیه والدین باید دقیقا مشخص کنند که دلیل کودک خود را تنبیه می‌کنند و چه رفتاری موجب این امر انجام گرفته هست، زیرا والدین اجازه ندارند در جریان ابداًح تربیت کودک خود، کل شخصیت وی را زیر سوال ببرند.


وی تصریح کـــرد: برخی از کلمات چون “تو آدم بدی هستی”، “باز هم خرابکاری کـــردی” و… جزو اصطلاحاتی هستند که شخصیت کودک را به کلی تخریب می‌کنند و والدین باید یاد بگیرند که به جای بکاربردن اینگونه کلمات برای مثال بگویند من به عنوان مادر/ پدر تو از این رفتارت خوشم نمی‌آید؛ در واقع کودک باید به طور مشخص بداند که دلیل تنبیه و یا تشویق می‌شود.


بیاتی همچنین به یکی از روش‌های غلط تنبیه کودکان که در سال‌های اخیر توسط بعضی از روانشناسان توصیه می‌شود اشاره کـــرد و گفت: متاسفانه بعضی از روانشناسان به والدین توصیه می‌کنند که چنانچه کودکی رفتار خطایی را انجام داد متناسب با سن وی مثلا برای کودک چهار ساله ۴ دقیقه، پنج ساله ۵ دقیقه او را در اتاقی تنها گذاشته تا به رفتار خود فکر کند. این رفتار تنبیهی نه تنها باعث برطرف انجام گرفتن و ابداًح رفتار کودک نمی‌شود، بلکه باعث اختلالات متعدد و بهم ریختگی کودک در حوزه‌های گوناگون خواهد انجام گرفت.


وی در ادامه عنوان کـــرد: والدین باید دقت کنند که به هیچ عنوان برای تنبیه ،کودک را به اتاق خواب و محل هستآسوده نبرند، زیرا این مساله در بزرگسالی کودک تاثیر گذاشته و باعث می‌شود وی از اتاق خواب متنفر شود و به جای آنکه فضای اتاق خواب برای وی آرامش تامین کند، به طور مداوم تداعی‌گر خاطرات و تصویرات منفی کودکی هست.


بیاتی همچنین به روش‌های غلط تنبیه در مدارس ابتدایی اشاره کـــرد و گفت: متاسفانه در برخی مواقع شاهد آن هستیم که معلمان کودک را به گوشه کلاس فرستاده و به او می‌گویند پشت به کلاس ایستاده و به رفتار زشت خود فکر کن؛‌این رفتار زیاد ناآگاهانه و مضر بوده زیرا والدین و معلمان به هیچ عنوان حق از بین بردن شخصیت و آبروی کودک را ندارند و نباید به علت ناآگاهی پایان شخصیت کودک را در مقابل هم‌سالان به باد فنا بدهند.


این روانشناس در ادامه به برخوردهای «حالی به حالی» والدین با کودکان اشاره کـــرد و گفت: والدین هر موقع حال خودشان نیکو باانجام گرفت، با کودک برخورد نیکوی داشته و هر زمان حالشان بد هست، کودک را تخریب می‌کنند و تا زمانی که والدین با این شیوه “حالی به حالی” با کودک برخورد کنند، آن کودک به طور نادرست تربیت انجام گرفته و این شیوه غلط تربیتی به نسل‌های بعدی نیز تعمیم می‌یابد همانطور که رفتارهای غلط امروز والدین نیز نشان‌دهنده همین تربیت نادرست نسل‌های گذشته هست.


وی ادامه داد: در بازه سنی کودکان پیش از دبستان به طور مشخص شخصیت کودک در حال شکل‌گیری هست و فرصت دادن به وی بهترین راه تربیتی هست که والدین می‌توانند انتخاب و اعمال کنند؛ یعنی والدین باید بدانند چنانچه کودکشان در چنین بازه سنی رفتارهای خطایی را انجام داد باید نسبت به آنها بی توجهی تکمیل کنند.


این روانشناس تصریح کـــرد: این بی‌توجهی ابداً به معنای بی‌احترامی نیست بلکه به معنای آن هست که انگار ابداً والدین آن رفتار کودک را ندیده‌اند و در مقابل زمانی که کودک رفتار معقولی را انجام می‌دهد باید حتما وی را تشویق کنند.


بیاتی بهترین تکنیک تنبیه کودکان را که امروزه در پایان دنیا مطرح هست،” اصل پیماک “دانست و گفت: این اصل به معنی محروم کـــردن کودک از وسیله‌ای هست که کودک در طول روز از آن هستفاده کـــرده و به آن وابسته هست.


وی تصریح کـــرد: برای مثال والدین باید بگویند که به طور مشخص کودک برای انجام رفتار خطای خود برای یک ساعت حق هستفاده از کامپیوتر یا تبلت خود را ندارد و در آن یک ساعت هم قرار نیست شخصیت کودک را خرد کنیم بلکه تنها اجازه هستفاده از آن وسیله خاص را ندارد، اما والدین همچنان پایانی رفتارهای مثبت خود را با کودک انجام داده و وظایف پدر و مادری خود را نیز به نحو احسن به انجام می‌رسانند.


بیاتی در پایان کودکی را زیاد متفاوت با بزرگسالی و نوجوانی دانست و گفت: حوزه کودکی حوزه رفتار هست و ما با رفتارهای خود باعث ایجاد کنش‌های مثبت و منفی در کودک می‌شویم و در چنین شرایطی اگر کودکمان را تنبیه عاطفی نکـــرده و موجب برهم‌ریختگی حوزه روانی وی نشویم، بلکه تنها با هستفاده از شیوه‌های صحیح تنبیه رفتارهای خطای آنان را بهبود و ابداًح کنیم، شاهد رانجام گرفت کودک از جنبه‌های مختلف ذهنی و اجتماعی خواهیم بود اما اگر تنبیهات اشتباه و بد را در دستور کار خود قرار دهیم و با ناآگاهی تکنیک‌های غلط را به کار بگیریم باید بدانیم باعث ایجاد عقده‌های منفی متعدد در کودک انجام گرفته که این عقده‌ها در بزرگسالی موجب بروز رفتارها و اختلالات متعدد در آنان خواهد انجام گرفت.

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

عضو فراکسیون خانومان مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای ابداًح قوانین مرتبط با سن ازدواج گفت: حداقل سن ازدواج برای دختران باید به ۱۸ سال برسد.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
مهر، سکینه الماسی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و رویدادگزاری‌ها با حضور در غرفه رویدادگزاری مهر، با بیان اینکه مجلس به طور عام و فراکسیون خانومان به طور خاص تلاش ویژه ای برای ابداًح سن ازدواج دختران داشته اند، افزود: این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده هست اما از کانون وکلا دعوت کـــردیم و تیمی از وکلای مجرب در کنار ما قرار گرفتنه اند تا قوانین حوزه خانومان و خانواده را از ابتدا تا کنون در حوزه خانومان احصا و بررسی کنند.
وی ادامه داد: این قوانین باید بازخوانی شود تا در صورت نیاز ابداًح شوند یا اگر دیگر کاربردی ندارند کنار گذاشته شوند. همین روند باید در خصوص سن قانونی ازدواج هم انجام شود زیرا از گذشته تعدادین مورد این مساله در مجلس بررسی انجام گرفته و قوانینی وجود دارد که ما معتقدیم نیازمند ابداًح هست.

نماینده آقام کنگان و عسلویه در مجلس تاکید کـــرد: نظر ما بر این هست که حداقل سن ازدواج باید از ۱۳ سال به ۱۸ سال برسد.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله


گروه رویدادي : پیش از بارداری

تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ – ۲۰:۱۱

كد :۷۶۲۳۴

حاملگی سریع!/ ۴ نکته حیاتی قبل از اقدام به بارداری


هنگامی که تصمیم می گیرید خانواده خود را وسعت بخشید احتمالا مشتاقید سریع به خوهسته خود برسید، اما گاهی ممکن هست همه چیز طبق پلن شما پیش نرود. اگر می خواهید در تصمیمی که گرفته اید با شکست مواجه نشوید و به سرعت باردار شوید به این نکات توجه کنید.راهکارهایی برای سریع ترحامله انجام گرفتن


معاینات پیش از بارداری


قبل از اینکه برای باردار انجام گرفتن اقدام کنید بهتر هست به یک پزشک مراجعه نمایید و ویتامین های مورد نیازتان را مانند اسید فولیک دریافت کنید. اگر شما از لحاظ جسمانی در سلامت باشید شانس تان برای موفقیت در بارداری افزایش می شود. برای دریافت هشدارات افزایش درباره این موضوع به مقاله معاینات پیش از بارداری دانشنامه فرخانومد مراجعه نمایید.


تغییر سبک خانومدگی


هنگامی که در حال تلاش برای بارداری هستید خوردن غذاهای مغذی، حفظ وخانوم معقول، ورزش منظم و ترک عادت های بد غذایی (مانند نوشیدن الکل و سیگار کشیدن) و محدود کـــردن مصرف کافئین می تواند در سرعت بخشیدن به باردار انجام گرفتن تان تاثیر گذار باانجام گرفت.


تشخیص زمان تخمک گذاری


بزرگ ترین راز برای سرعت بخشیدن به روند بارداری دانستن زمان تخمک گذاری هست. این موضوع بدان معنهست که شما و همسرتان می توانید بهترین زمان برای مقاربت که احتمال باروری در آن افزایش هست را بیابید. اگر چرخه های قاعدگی نامنظم دارید شاید یافتن زمان دقیق تخمک گذاری کمی مشکل باانجام گرفت و باید برای این کار از پزشک تان مشاوره بخواهید. یک راه سریع و آسان برای یافتن زمان تخمک گذاری هستفاده از ماشین حساب تخمک گذاری دانشنامه فرخانومد هست.


بهترین زمان مقاربت برای بارداری


اسپرم به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت در لوله فالوپ خانومده می ماند در حالی که تخمک تنها در حدود ۲۴ ساعت عمر می کند. داشتن رابطه جنسی هر روز و به تعداد زیاد لزوما باعث افزایش شانس حامله انجام گرفتن نمی شود. همچنین عدم مقاربت در زمان قبل از تخمک گذاری به مدت طولانی نیز باعث تجمع اسپرم آقاه در مایع منی می شود. بهترین راه، داشتن مقاربت منظم هم در زمان تخمک گذاری و هم قبل از آن می باانجام گرفت.

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

نتایج یک مطالعه جدید و بزرگ نشان می دهد که ناتوانی در بچه دار انجام گرفتن نشانه ضعف بنیادی در سلامتی خانومان هست و خطر افزایش یافته مرگ پیش از موعد را نشان می دهد.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
ایرنا، محققان دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا در این مطالعه وضعیت زیاد از ۷۸ هزار خانوم را برای ۱۳ سال پیگیری کـــردند؛ ۱۴ درصد از این خانومان نابارور بودند.

محققان در آنالیزهای نخستیه این بررسی متوجه انجام گرفتند که خطر مرگ پیش از موعد در خانومان نابارور ۱۰ درصد افزایش از خانومانی هست که توانایی باروری دارند و نیز احتمال مرگ ناشی از ابتلا به سرطان سینه در خانومان نابارور ۴۵ درصد افزایش از خانومان بارور هست.

همچنین با وجود برابر بودن شیوع دیابت در خانومان بارور و نابارور، خطر مرگ ناشی از ابتلا به بیماری های مرتبط با غدد درون ریز از جمله دیابت و سرطان سینه در خانومان نابارور افزایش بود.

کارشناسان می گویند این یافته ها نشان می دهد که ناباروری نشانه مشکلات زیربنایی سلامتی هست که در سال های بعدی خانومدگی باعث ابتلا به بیماری جدی می شود.

نتایج این مطالعه که در کنگره سالانه انجمن پزشکی باروری در آمریکا ارائه انجام گرفت از خانومانی که برای بارور انجام گرفتن تلاش می کنند، می خواهد تا در زمینه ابتلا به برخی سرطان های خاص تحت غربالگری قرار گیرند.

گرچه علت ارتباط ناباروری و مرگ و میر پیش از موعد مشخص نیست، اما این ارتباط انجام گرفتید ناباروری با ابتلا به سرطان سینه به علاوه ارتباط ناباروری با افزایش ۷۰ درصدی خطر مرگ ناشی از دیابت به انجام گرفتت به اختلالات هورمونی اشاره دارند.

مطالعات قبلی بر ارتباط میان ابتلا به سرطان و درمان های هورمونی برای کمک به بارور انجام گرفتن تاکید کـــرده اند.

اما با این وجود، این نخستین مطالعه از لحاظ اندازه و ماهیت هست که ارتباط میان مشکل زیربنایی توانایی باروری و مرگ و میر پیش از موعد را نشان می دهد.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

روش مصرف قرصهای ضد بارداری/ قرص مینی پیل چیست؟!


چگونه قرص های هورمونی از بارداری جلوگیری می کنند؟


یک خانوم تایمی یکی از تخمک های درون تخمدان را آزاد می کند و تخمک با اسپرم بارور می شود، تخمک بارور انجام گرفته به داخل رحم رفته و در آنجا باقی می ماند تا کم کم به جنین و سپس نوزاد تبدیل شود. کاری که هورمون ها در بدن خانوم انجام می دهند در واقع جلوگیری از روند تخمک گذاری و آزاد سازی تخمک می باانجام گرفت.


قرص های ضد بارداری هورمونی شامل برخی هورمون های شبیه سازی انجام گرفته در بدن انسان هست که از دوره طبیعی تخمک گذاری و روند عادی باروری در بدن خانومان جلوگیری می کند. قرص های هورمونی ممکن هست در دهانه رحم با تغییر تخمک ها مانع باروری شوند و یا با تغییر بافت سطحی رحم از تخمک گذاری پیشگیری نمایند.یکی از رایج ترین قرص های ضد بارداری Seasonale ها یا قرص های مداوم هستند که سبب ایجاد تغییراتی در چرخه هورمونی بدن خانومان می شوند. این قرص که در واقع خونریزی های ماهانه را کاهش می دهند و مورد علاقه خانومانی هستند که دوست دارند از شر قاعدگی های مداوم و ماهانه خلاص شوند و در عین حال از باروری خود نیز پیشگیری کنند. این قرص ها تعداد قاعدگی را از ۱۳ دوره در سال به تنها ۴ بار در سال کاهش می دهد.


این قرص ها ترکیب دو هورمون اصلی (پروژسترون و هستروژن) بدن خانومان هستند که معمولا در قرص های ضد بارداری دیگر هم هستفاده می شوند. شیوه هستفاده این قرص ها به صورت مصرف ۱۲ هفته و پس از آن مصرف یک هفته قرص غیر فعال هست که چرخه قاعدگی طولانی مدت را سبب می شود. قرص های LoSeasonique نیز از نوع قرص هایمداوم هستند منتها دوز پایین تری از هورمون ها را در خود دارند.


مینی قرص های ضد بارداری یا قرص های مینی پیل چیست؟


این قرص ها تنها شامل یک هورمون یعنی پروژسترون هستند که برای خانومانی که عوارض جانبی ناشی از مصرف هستروژن، مانند خلل شیردهی و یا حالت تهوع را تجربه می کنند، پیشنهاد می شود.


مینی پیل ها چگونه کار می کنند؟


این قرص ها با تغییراتی در دهانه رحم سبب می شوند که تخمک ها از دسترس اسپرم خارج انجام گرفته و تخمک گذاری یا بارور کـــردن تخمک غیر ممکن شود. به این ترتیب کاشت تخمک در رحم احتمال خیلی کاهشی خواهد داشت. در برخی موارد هر قرص از رها سازی یک تخمک جلوگیری می کند و هر روز باید مصرف شود.


آیا مینی پیل ها موثرند؟


اگر این قرص ها را درست مصرف کنید تا ۹۵ درصد می توانید نتیجه آن را هم ببینید. این قرص ها تا حدودی از دیگر قرص های ضد بارداری تاثیر کاهشی دارند.


از کجا قرص ضد بارداری تهیه کنم؟


این نوع قرص ها تنها با تجویز و نسخه پزشک در دسترس هستند.


چگونه بسته های قرص های ضد بارداری را مصرف کنم؟


شما یک بسته شامل ۲۱ یا ۲۸ قرص تهیه کـــرده و باید به طور منظم هر روز آن ها را مصرف کنید. بسته های ۲۱ تایی حاوی ۲۱ قرص فعال هستند و بسته های ۲۸ تایی حاوی ۲۱ قرص فعال و ۷ دارونما می باشند. شما باید ابتدا ۲۱ قرص فعال را بخورید. بعد از آن ۷ قرص غیر فعال را مصرف کـــرده و بعد مجدد دوره جدید مصرف قرص ها را شروع کنید.


برخی از قرص های جدیدتر تنها حاوی ۲ قرص غیر فعال هستند و یا گاهی هیچ قرص غیر فعالی در بسته بندی وجود ندارد. نکته حیاتی در هر صورت این هست که دقیقا قرص ها را مطابق تجویز پزشک مصرف کنید و پایان قرص ها خورده شوند.


مجموعه قرص های مداوم (Seasonale) شامل ۸۴ قرص فعال صورتی رنگ در کنار ۷ قرص سفید غیر فعال هست.


چگونه مصرف قرص های ضد بارداری را شروع کنم؟


ابتدا با پزشک خود مشورت کـــرده و زمان شروع پیشگیری از بارداری را بپرسید. در هر زمانی که قرص ها را مصرف کنید ۲۵ روز بعد قاعدگی تان را تجربه خواهید کـــرد.


بهتر هست مصرف قرص ها را از زمانی که نقل کرد انجام گرفته شروع کنید ولی زمان خوردن آن اهمیتی ندارد. به صورت حتم اگر عادت کنید قبل از صبحانه یا قبل از خواب آن را مصرف کنید برای یادآوری افزایش بهتر هست.


این قرض ها از کی موثر هستند؟


زمانی که به پزشک مراجعه می کنید معمولا پیشنهاد می کنند که در ماه نخست از راه های دیگر پیشگیری مانند هستفاده از کاندوم بهره ببرید و تنها به مصرف قرص اکتفا نکنید و از ماه دوم می توانید تنها روی مصرف همین قرص ها حسب کنید و خیال تان آسوده باانجام گرفت.


اگر فراموش کـــردید قرص پیشگیری از بارداری تان را بخورید چه می شود؟


اگر مصرف قرص های کنترل بارداری را فراموش کنید می توانید در روز بعد ۲ قرص را با هم مصرف کنید. اما اگر برای دو روز مصرف قرص های تان را فراموش کـــردید روز بعد دو قرص را با هم بخورید. در صورتی که زیاد از دو قرص را از دست دادید با دکترتان مشورت کنید. احتمالا تجویز دکتر این باانجام گرفت که تا آخر هفته بسته قرص تان را مصرف کـــرده و پس از آن باقی مانده قرص ها را دور ریخته و با بسته جدید شروع کنید.


به یاد داشته باشید که در زمان هایی که مصرف قرص های تان را فراموش می کنید و به نوعی نامنظم می شوند باید حتما از راه های دیگر پیشگیری هم کمک بگیرید دلیل که در آن تایم قرص ها کترایی خود را از دست داده اند یا حداقل کارایی شان کم انجام گرفته هست. مصرف نکـــردن قرص ها شانس تخمک گذاری را در خانومان افزایش کـــرده و احتمال بارداری را بالا می برد. اگر یک دوره تکمیل را از دست دادید حتما از بیبی چک هستفاده کنید.


برخی دیگر از انواع قرص های پیشگیری از بارداری دوره خاصی ندارند بلکه باید در زمان مشخصی آن ها را مصرف کنید. در این خصوص پزشک تان باید به شما راهکار ارائه بدهد. به علاوه زمان مصرف مینی پیل ها حیاتی هست. شما تنها تا سه ساعت می توانید در خوردن آن ها تاخیر داشته باشید. اما اگر فراموش کـــردید یا مصرف شان به تاخیر افتاد باید از راه های دیگر جلوگیری هم کمک بگیرید.


اثرات جانبی قرص هاص ضد بارداری


بله این قرص ها هم عوارض مخصوص به خود را دارند. هر تعداد اکثرا این عوارض را جدی نمی گیرند اما افزایشی عوارضی که رخ می دهد عبارتند از:


حالت تهوع

درد در ناحیه ی سینه یا تورم این قسمت

افزایش وخانوم

لکه بینی بین دوره ها

تغییرات خلق و خو

تغییرات در دوره های قاعدگی

عوارض جانبی مصرف این قرص ها تعدادان رایج نیستند اما اگر شما هر کدام از آن ها را تجربه کـــردید بهتر هست پزشک تان را در جریان بگذارید. همچنین برخی از عوارض اورژانسی ممکن هست برای تان رخ بدهد که نشانه های رخدادهایی مانند بیماری های کبدی، بیماری های کیسه صفرا، سکته مغزی، لخته انجام گرفتن خون، فشار خون بالا، یا بیماری های قلبی هست. این عوارض عبارتند از:


درد شکم (معده درد)

درد قفسه سینه

سردرد (انجام گرفتید)

مشکلات چشم (تاری دید)

تورم یا درد در پاها و ران ها


قرص های ضد بارداری که حاوی drospirenone ها مثل YAZ و Yasmin هستند می توانند خطر لخته انجام گرفتن خون را در شما افزایش کنند. Drospirenone ها یک نسخه شبیه سازی انجام گرفته از هورمون های انسان یهست که به پروژسترون شبیه هست. نمونه های دیگر این هورمون عبارتند از Beyaz, Safyral, Gianvi, Loryna, Ocella, Syeda و Zarah.


به صورت حتم در خصوص لخته انجام گرفتن خون هنوز شک و شبهه هایی وجود دارد و برخی معتقدند این قرص ها خطر لخته انجام گرفتن خون را افزایش می کند و برخی دیگر می گویند اثری ندارد. به هر حال عوارض جانبی هر قرص روی بسته بندی آن نوشته انجام گرفته هست. همچنین بهتر هست قبل از مصرف با پزشک تان مشورت کنید.


آیا پایان خانومان می توانند قرص های پیشگیری از بارداری مصرف کنند؟


قرص های ضد بارداری برای پایان خانومان مورد هستفاده هست اما برای آن هایی که زیاد از ۳۵ سال سن دارند و یا خانومان سیگاری توصیه نمی شود. در صورت عدم مصرف دخانیات می توانید این قرص ها را تا سن یائسگی هستفاده کنید. به علاوه اگر علائم زیر را تاکنون تجربه کـــرده اید بهتر هست دور و بر قرص های هورمونی نروید:


لخته انجام گرفتن خون در بازوها و پاها و ریه

بیماری های قلبی یا کبدی

سرطان پستان یا رحم

فشار خون کنترل نانجام گرفته

میگرن همراه با اورا

این قرص ها می توانند تاثیرات مخربی در بدن تان داشته باشند که تنها خود شما با بررسی و کنترل مداوم متوجه خطر آن ها می شوید. می توانید روی بستگان نزدیک خود هم تحقیق کـــرده و بپرسید که آیا لخته انجام گرفتن خون در پا یا ریه را تجربه کـــرده اند یا خیر.


اثرات داروهای دیگر روی این قرص ها


برخی از داروها مانند آنتی بیوتیک ها ممکن هست اثرات قرص های ضدبارداری را کاهش دهند. بهتر هست با پزشک خود در خصوص پایان داروهایی که مصرف می کنید حتی دارنهای گیاهی صحبت کنید.


فراموش نکنید که:


اگر مصرف قرص ها نظم درستی نداشت از راه های دیگر جلوگیری هم حتما کمک بگیرید.


اگر یک جا ساکن نیستید متداوم قرص های تان را همراه تان داشته باشید.


حتما هر قرص را در همان روز مصرف کنید.

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

عضو فراکسیون خانومان مجلس گفت: در نظر داریم ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درباره ازدواج کودکان را ابداًح کنیم تا مشکلات در این زمینه را کاهش دهیم.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
باشگاه رویدادنگاران جوان، طیبه سیاوشی عضو فراکسیون خانومان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری بحث ازدواج کودکان در مجلس گفت: جلسات کارشناسی تاکنون به طور پیوسته برگزار انجام گرفته و به احتمال زیاد تا دو هفته دیگر آخرین نشست هم برای رسیدن به نظر قطعی برگزار خواهد انجام گرفت.
نماینده آقام پایتخت، ری‌، شمیرانات و اسلاممنطقه تصریح کـــرد: این جلسات با حضور جنیدی معاونت حقوقی، ملاوردی دستیار حقوق منطقهوندی، ابتکار معاونت خانومان، کامیل احمدی آقام شناس و نویسنده کتاب طنین سکوت که ویژه کودک همسری هست، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم و خانم خداکرمی عضو شورای منطقه و مدیر انجمن علمی مامایی ایران و نمایندگان مجلس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون نظرات زیاد نیکوی مطرح انجام گرفته و مرکز تحقیقات اسلامی قم نظرات مثبت و موثری در این نشست‌ها ارائه کـــرده‌ هست و ما تقریبا بر روی سن ۱۵ سالگی برای ازدواج کودکان به اجماع رسیده‌ایم.

سیاوشی تأکید کـــرد: سن ۱۵ سالگی به لحاظ بهداشتی، مسائل و مشکلات عرصه اجتماعی، پیشینه تاریخی و حقوقی انتخاب انجام گرفته هست به صورت حتم برخی ضمن انتقاد اعلام می‌کنند که باید این سن به ۱۸ سالگی افزایش یابد.

عضو فراکسیون خانومان مجلس اظهار کـــرد: بخش کوچک دیگری از جامعه می‌گویند که با ازدواج دختر ۹ ساله موافقند و خواهان صحبت در این مورد طی جلسات کارشناسی مجلس هستند که باید گفت ما نمی‌توانیم بر روی هستثنائات قانون بنویسیم.

وی با اشاره به آمار و ارقام اعلام انجام گرفته درباره ازدواج کودکان در کشور گفت:‌ این آمار و ارقام هر سال اضافه می‌شود و دولت هم نمی‌تواند از آن حمایت کند، به صورت حتم باید آمار طلاق این کودکان را هم در کنار ازدواج‌شان بررسی کـــرد.

نماینده آقام پایتخت، ری، شمیرانات و اسلاممنطقه با بیان اینکه طلاق کودکان برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند، تصریح کـــرد: بچه‌های ۱۵ سال مطلقه در فقر تکمیل به سرمی‌برند، متأسفانه آنها برای جبران اعتیاد و فقر پدر مجبور به ازدواج با اتباع خارجی انجام گرفته‌اند و متأسفانه اکنون حتی کودکان این افراد هم دارای شناسنامه نیستند و هر روز مشکلات افزایشی برایشان پیش می‌آید.

سیاوشی خاطرنشان کـــرد: در نظر داریم ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را که درباره ازدواج کودکان هست، ابداًح کنیم تا بتوان مشکلات را در این زمینه کاهش دهیم.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

گیاهان دارویی سقط کننده جنین!/ برای درمان سرماخوردگی پونه دم نکنید!


یکی از زمان هایی که به هیچ وجه نباید دارویی گیاهی را بدون مشاوره با پزشک مصرف کـــرد، دوران بارداری هست.یکی از اصول طبیعت درمانگران در پیشنهادهای گیاهی که برای بیماری های مختلف به بیماران می دهند این هست که همه داروهای گیاهی تکمیلاً بی خطر نیستند و برای هستفاده افزایش و بهره از گیاهان باید ابتدا برخی از هشدارات اساسی را درباره آن ها کسب کنیم.


برخی گیاهان موجب سقط جنین و از دست دادن جنین می شوند و خانم های باردار باید مراقب باشند آنان را میل نکنند.گیاهان خطرناک در دوره بارداری


به عبارت دیگر اگرچه به خاطر این که ترکیبات مۆثر داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی رقیق تر و در نتیجه اثرات جانبی آن ها کاهش هست اما همچنان باید در هستفاده از داروهای گیاهی با احتیاط عمل کـــرد.


این که فکر کنید همه داروهای گیاهی بی خطرند تکمیلا اشتباه هست. هستفاده از داروهای گیاهی در برخی موارد از جمله زمان بارداری می توانند خطرات جبران ناپذیری به همراه داشته باانجام گرفت. یکی از حیاتیترین آسیبهایی که هستفاده از داروهای گیاهی بدون مشورت پزشک می تواند در دوران بارداری برای مادر ایجاد کند سقط جنین هست. در میان گیاهان مختلف انواعی وجود دارند که می توانند با تحریک رحم و فعل و انفعالات مختلف در بدن موجبات سقط جنین را فراهم کند. دکتر رضا رهست منش، دکترای تغذیه در مورد برخی از این گیاهان توضیح می دهد.


 سقط جنین با خوردن این گیاهان


گیاهانی که باعث سقط جنین می شوند به دو دسته تقسیم می شوند دسته ای که در فرهنگ و سنت غذایی ما جای دارند و سالههست که مورد هستفاده قرار می گیرند و دسته دوم گیاهانی که تعدادان مصرفی ندارند و شاید حتی نام آنها هم به گوشتان نخورده باانجام گرفت.


بنابراین در مورد دسته دوم تقریبا به نظر می رسد هیچ خانمی در دوره بارداری که اوج احتیاط هست سراغ گیاهانی که ناشناخته هستند برود اما در مورد دسته نخست که در سبد غذایی روزانه افراد قرار دارد ممکن هست تذکر در برخی موارد باعث احتیاط افزایش شود. ذکر این نکته زیاد اهمیت دارد که سقط آور بودن برخی گیاهان مسئله ای نیست که طی تحقیقات مختلف به اثبات رسیده باانجام گرفت بلکه تایمی نقل کرد می شود برخی گیاهان به سقط آور بودن مشهور هستند، منظور این هست که افرادی به صورت تجربی مشاهداتی داشتند که آنها را به این نتیجه رسانده که الزاما هم درست نیست.

زرشک باعث انقباض رحم و سقط جنین می شود


هر گیاهی که شانس انقباض عضلات مختلف بدن را افزایش دهد می تواند سقط جنین را هم تحریک کند. در این میان بافت رحم عضلات مخطی دارد که تحریک را افزایش می دهد. به صورت حتم این در صورتی هست که زیاد مصرف شود. از جمله گیاهانی که به نظر می رسد سقط جنین را افزایش می دهند زرشک و ریشه آن هست. میوه زرشک یکی از مواردی هست که ابن سینا برای آن اثرات سقط آور قائل انجام گرفته هست. این میوه دارای آلکالوئیدها و همچنین ترکیبات فنلی از قبیل آنتوسیانین ههست. مشخص انجام گرفته یکی از آلکالوئیدهای اصلی میوه زرشک، می تواند موجب انقباضات عضلانی صاف رحم انجام گرفته و افزایش انقباض می تواند منجر به سقط شود.


گلپر سقط آور هست

گلپر یکی از معروف ترین گیاهانی هست که برای درمان بیماری های گوارشی به خصوص نفخ محسوب هستفاده می شود. گلپر، هضم کننده غذا و تقویت کننده معده هست. مصرف زیاد از ۲ گرم گلپر در روز در دوران بارداری به خصوص ۳ ماهه نخست به هیچ عنوان توصیه نمی شود زیرا باعث سقط جنین می شود. همانطور که نقل کرد انجام گرفت خطرآور بودن زیادی از این گیاهان منوط به هستفاده زیاد از حد آنههست که معمولا در خانمهای باردار اتفاق نمی افتد.

پونه را برای سرماخوردگی هستفاده نکنید

پونه نیز یکی از گیاهان مؤثر برای القای سقط جنین هست. این گیاه می تواند به عنوان یک سم قدرتمند عمل کند و لذا باید با دقت فراوان مصرف شود. خیلی از خانمهای باردار تایمی در این دوران دچار سرماخوردگی میشوند به درمانهای گیاهی از جمله هستفاده از پونه روی می آورند در حالی که هستفاده از آن در مقدار زیاد به انجام گرفتت سقط آور هست.

به این گیاهان اعتماد نکنید

برای خانوم آبستن افراط در کلیه خوراکی ها ممنوع هست و نباید هیچ غذایی را خارج از اندازه بخورد. تنوع بهترین روشی هست که خانوم آبستن بکار بسته و از پایان خوراکی ها هستفاده نماید.

* بابونه، افسنطین، سداس، کدوی تلخ، نعنای کوهی و مینا از جمله گیاهانی هستند که شاید نامشان را کاهش شنیده باشید اما تقریبا در اغلب کتب طب سنتی بر سقط آور بودن آنها تأکید انجام گرفته هست. به صورت حتم باید به این نکته هم توجه داشته باشید که بدن مکانیسمی دارد که اگر انقباضی اتفاق می افتد با مکانیسم دیگری آن را خنثی کند، مگر اینکه زیاد مصرف شود. بنابراین اگر گیاهی تاکنون هستفاده نانجام گرفته و به یکباره در دوران بارداری مورد مصرف قرار می گیرد احتمال خطرزا بودن آن افزایش هم هست.

دیگر کدام مواد مضر هستند؟


* زعفران، جعفری، غوره، آب غوره، مارچوبه، زیره، سیاه دانه، دارچین، مسهل.

* غذاهای مانده مخصوصاً غذاهای گوشتی برای خانوم آبستن بدترین سم ههست. خوردن موادی مثل کالباس، سوسیس، ژامبون و ساردین و سایر کنسروها و ماهی مانده به کلی ممنوع هست.

* بانوان حامله چنانچه کرفس میل نمایند، ممکن هست نوزادشان دچار ناآسودهی های عصبی، مخصوصاً حملات شبه صرع گردد.

* بانوان باردار نباید سیاه دانه مصرف کنند زیرا قاعده آور و سقط کننده جنین هست.

* خوردن جعفری برای خانوم آبستن جایز نیست. 

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

آقا جوان که در درگیری با پدرخوانده دختر مورد علاقه‌اش او را به قتل رسانده ‌هست، جزئیات درگیری خونین را توضیح داد.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
فرارو، آبان سال ٩٣، مأموران پلیس در جریان مرگ جناب آقا میان‌سال قرار گرفتند که با ضربه چاقو به قتل رسیده‌ بود. زمانی که مأموران در محل حاضر انجام گرفتند و تحقیقات خود را آغاز کـــردند متوجه انجام گرفتند ضارب پسر جوانی هست که خوهستگار دخترخوانده مقتول ‌هست. با بازداشت بابک، او مورد بازجویی قرار گرفت و مدعی انجام گرفت قصدی برای قتل نداشته‌ و اصرار مقتول بر اینکه او دخترش را دزدیده باعث این درگیری انجام گرفته هست.

با پایان بازجویی و صدور کیفرخوهست پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری هستان پایتخت ارسال انجام گرفت؛ متهم روز گذشته در دادگاه حاضر و بعد از اینکه کیفرخوهست خوانده انجام گرفت و نخستیای‌دم درخوهست قصاص را مطرح کـــردند، متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او اتهام قتل را قبول کـــرد و گفت: من خوهستگار دخترخوانده مقتول بودم اما آنها با این ازدواج مخالفت کـــردند و من هم دیگر پیگیر موضوع نانجام گرفتم. تعداد روز قبل از حادثه دختر جوان با من تماس گرفت و گفت جایی گرفتار انجام گرفته و از من خوهست کمکش کنم، من هم قبول کـــردم و به آنجا رفتم و دختر جوان را به خانه‌اش رساندم؛ آنجا بود که متوجه انجام گرفتم او دو روز هست به خانه نرفته و خانواده‌اش اعلام مفقودی کـــرده‌اند؛ بعد از اینکه دختر جوان را به خانه رساندم، برگشتم.
 
فردای آن روز با من تماس گرفت و گفت مادرش قصد دارد از من تشکر کند و من را به خانه‌اش دعوت کـــرد. من هم رفتم؛ تایمی رسیدم مادرش تعداد ضربه به صورت من زد و گفت تو دخترم را دزدیدی درحالی‌که من این کار را نکـــرده ‌بودم و این موضوع را توضیح دادم. بعد از تعداد دقیقه پدرخوانده دختر جوان آمد و با من درگیر انجام گرفت به او هم گفتم من دخترش را ندزدیده بودم اما زیر بار نرفت و من را کتک زد من هم به‌واسطه کارم که دامدار بودم متداوم چاقو داشتم، یک ضربه با چاقو به او زدم که باعث مرگش انجام گرفت. با پایان نقل کرد‌های متهم قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور انجام گرفتند.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

رفع چین و چروک و ترک شکم پس از زایمان با روغن درمانی/ رفع ترک شکم آب لیمو ترش


تغییرات ایجاد انجام گرفتن در مادر باردار گاهی تا دوران پس از زایمان هم باقی می ماند. یکی از این تغییرات ترکهایی هستند که روی شکم ایجاد می شوند و با تغییر رنگ به صورت تقریبا ثابت می مانند.


هستفاده از تعدادین روش طبیعی برای رفع ترک شکم پس از زایمان می تواند گزینه ی معقولی برای حل این مشکل باانجام گرفت.محصولات آرایش بهداشتی زیادی از قبیل کرم ها و لوسیون ها در داروخانه ها برای رفع این ترک ها وجود دارند. عمل های جراحی زیبایی نیز در این زمینه صورت می گیرند که هم هزینه آن زیاد هست و هم ممکن هست نتیجه اش آنطور که انتظارش را دارید از آب در نیاید. بهتر هست بدانید که ترک های پوستی به سرعت و به طور تکمیل از بین نمی روند.اما می توان اثر آنها را کاهش کـــرد. بهترین زمان برای درمان ترک های پوستی در اسرع تایم و به محض مشاهده آنههست، زمانی که نخستین ترک ها را در بارداری روی شکم خود مشاهده می کنید و یا حتی به نظر برخی دیگر پیش از ایجاد و رؤیت ترک ها باید دست به کار انجام گرفت. برای پیشگیری و رفع ترک ها باید پوست را مرطوب نگه داشت و از خشک انجام گرفتن آن جلوگیری کـــرد. هرچه پوستتان نرم تر و منعطف تر باانجام گرفت، ترک های کاهشی ممکن هست روی پوست شما پدیدار شود.


ترک های پوست ناشی از حاملگی مشکل رایج اکثر بانوان در این دوران هست. دلایل زیادی برای ایجاد این ترک ها وجود دارد که از میان آنها می توان به تغییرات هورمونی، کاهش چربی در ناحیه شکم پس از زایمان، انعطاف کم پوست، و … اشاره کـــرد. در نواحی مختلف بدن به دلیل تجمع چربی خط هایی ایجاد می شوند. این خط ها معمولاً در ناحیه شکم، سینه، ران ها، باسن، پشت بازوها قابل رؤیت هستند. برای رفع ترک های پوستی باید صبر و شکیبایی به خرج دهید.


رفع ترک شکم با روغن درمانی


ماساژ منظم نواحی شکم، ران ها، سینه، باسن، و … با روغن ها به نرم انجام گرفتن پوست شما کمک می کند و می تواند از ایجاد ترک های پوستی جلوگیری کند. روغن های رایجی که در این زمینه مورد هستفاده قرار می گیرند به شرح زیر هستند.


* روغن زیتون


یکی از پر طرفدارترین روغن ها در دوران بارداری برای جلوگیری و رفع ترک های پوستی روغن زیتون هست. مقداری روغن زیتون کف دستان خود بریزید و ناحیه شکم، و دور ناف و پهلوهای خود را به طور منظم ماساژ دهید. بلافاصله پس از مالیدن روغن روی ترک های پوستی حمام کنید. ممکن هست این کار یک فرآیند زمان بر باانجام گرفت، اما ارزشش را دارد.


همچنین می توانید روغن زیتون را با آب و سرکه مخلوط کنید و به عنوان کرم شب از آن هستفاده کنید. هستفاده از روغن زیتون باعث لایه برداری و رطوبت پوست می شود.


برای رفع ترک شکم روغن درمانی کنید


* ماساژ با روغن های معطر


این روش یکی از مؤثرترین درمان های خانگی هست. شما می توانید به روغن هایی که در بالا به آنها اشاره کـــردیم، مانند روغن نارگیل و روغن بادام، تعداد قطره از روغن های معطر نظیر روغن اسطوخودوس، رز، ژرمانیوم، و سایر روغن های معطر اضافه کنید. با این کار روغن بادام و نارگیل رقیق تر می شوند و به آسودهی پایانی مناطق مورد نظر را ماساژ دهید.


* روغن کرچک


روغن کرچک را روی ترک های پوستی بمالید. سپس روی آن را با یک کیسه پلهستیکی بپوشانید. حال یک بطری حاوی آب داغ روی آن بگذارید. ۳۰ تا ۴۰ دقیقه به همین وضع باشید این کار به درمان ترک های پوستی کمک می کند. گرما باعث می شود منافذ پوست باز شوند و جذب روغن آسوده تر انجام شود.


* ویتامین E


روغن ویتامین E را با مرطوب کننده مورد علاقه خود ترکیب کنید و به طور منظم روی ترک های پوستی بمالید.


* سایر روغن ها


شما همچنین می توانید از سایر روغن ها مانند روغن بادام، روغن نارگیل، روغن کرچک، روغن آواکادو، و روغن ویتامین E هستفاده کنید. می توانید همه این روغن ها را با هم و به نسبت یکسان ترکیب کنید، و یا فقط یکی از آنها را روی پوست خود ماساژ دهید.


رفع ترک شکم با ژل آلوئه ورا


این گیاه پر طرفدار به از بین برنده ترک های پوستی معروف هست. می توانید ژل آلوئه ورا را از داروخانه یا به طور طبیعی و تازه از خود گیاه بدست آورید. ژل را از گیاه تازه آلوئه ورا خارج کنید و به طور روزانه روی نواحی مورد نظر بمالید. این ژل باعث التیام و نرمی پوست شما می شود.


سفیده تخم مرغ برای رفع ترک روی شکم


سفیده تخم مرغ منبع غنی از پروتئین هست، و هستفاده از آن روی ترک های پوستی یک راه حل درمانی مؤثر به شمار می رود. این باور وجود دارد که پروتئین موجود در سفیده تخم مرغ باعث جوان سازی پوست می شود. سفیده تخم مرغ را با طور منظم روی ترک های پوستی بمالید و تأثیرش را مشاهده کنید.


رفع ترک شکم پس از زایمان با کره کاکائو


همانند روغن درمانی، می توانید از کره درمانی هم بهره ببرید. هستفاده از کره کاکائو یا کره شیا به عنوان یکی از روش درمانی پر طرفدار برای ترک های پوستی به شمار می رود. هستفاده از کره روی ترک های پوستی انعطاف پوست را افزایش داده و از خشکی آن جلوگیری می کند. کره شیا یا کره کاکائو را مستقیماً و به طور منظم روی ترک ها بمالید پس از هستعمال کره روی نواحی مورد نظر، آن را بشویید.


آب معجزه ای برای رفع ترک شکم


بدن خود را تکمیلاً هیدراته نگه دارید. هر روز ۱۰ تا ۱۲ لیوان آب بنوشید. هیدراته و مرطوب نگه داشتن پوست از زیادی از مشکلات پوستی از جمله ترک های پوستی جلوگیری می کند. همچنین توصیه می شود که میزان مصرف قهوه، چای، و نوشابه را کاهش دهید. زیرا این مواد باعث کم انجام گرفتن آب بدن می شوند.


برای رفع ترک شکم آب لیمو ترش عالی هست


آب لیمو ترش داروی رفع ترک شکم


آب لیمو اسیدی هست و می تواند باعث بهبود و یا کاهش ترک های پوستی شود. روی ترک های پوستی آبلیمو بمالید. بگذارید آبلیمو جذب پوستتان شود. سپس با آب سرد آب بکشید. این کار را هر روز انجام دهید تا نتیجه دلخواه را ببینید.


آب سیب زمینی برای رفع ترک شکم


یک سیب زمینی سایز متوسط را از وسط به ۲ قسمت تقسیم کنید. یک تکه را بردارید و روی ترک های پوستی بمالید. بگذارید آب سیب زمینی جذب پوستتان شود. سپس ناحیه مورد نظر را با آب بشویید.


رفع ترک روی شکم با اسکراب شکر


اسکراب شکر یک درمان دیگر برای ترک های پوستی هست. ۱ قاشق غذاخوری شکر را با تعداد قطره لیمو ترش و مقدار کمی روغن بادام به نیکوی مخلوط کنید. حال این مخلوط را روی ترک های پوستی بمالید. این اسکراب باعث لایه برداری پوست های آقاه می شود. هر روز پیش از حمام این کار را انجام دهید و شاهد کاهش ترک های پوستی باشید. 

 • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

قاضی محسن افتخاری افزود: پرونده متهمان ربوده انجام گرفتن و مرگ بنیتای ۸ ماهه در راه ارجاع به دیوان عالی کشور هست.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
فرارو، وی گفت: با اعلام حکم متهمان پرونده، خانواده بنیتا نسبت به رای صادره برای متهم ردیف دوم اعتراض داشتند که در قالب لایحه به دیوان عالی کشور ارائه انجام گرفته هست.
پرونده بنیتا مربوط به کودک هشت ماهه‌ای هست که ۲۹ تیر امسال همراه با خودرو پدرش ربوده انجام گرفت و پس از ۶ شبانه روز پلیس پیکر بی جان این طفل هشت ماهه را رها انجام گرفته در خودرو مسروقه کشف کـــرد.

این پرونده سه متهم داشت که (محمد. و) متهم ردیف نخست، (مهدی. ش) متهم ردیف دوم و (احمد) متهم ردیف سوم که در روز‌های ۲۰ و ۲۲ منطقهیور امسال در دادگاه علنی محاکمه انجام گرفتند.

والدین بنیتا برای متهمان ردیف نخست و دوم پرونده تقاضای قصاص مطرح کـــرده بودند که دادگاه کیفری برای متهم ردیف نخست حکم قصاص صادر کـــرد.

در آخرین جلسه دادگاه بنیتا والدین این طفل ۸ ماهه نسبت به منع تعقیب متهم ردیف دوم از اتهام قتل، اعتراض کـــردند.

قاضی محمدی کشکولی برای متهم ردیف نخست حکم قصاص صادر کـــرد و متهم ردیف دوم هم به حبس محکوم انجام گرفت.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

صفحه 24 از 173
»...10 قبلی 20212223242526272829 بعدی 304050...«