• تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

چگونه شخصیت آقاان را بشناسیم؟/ نیازهای آقاان چیست؟!


آیا به نظر شما شناختن آقاان کار دشواری هست؟ آیا شما هم به عنوان یک خانم از برخی رفتارهای آقا خانومدگی تان سردرنمی آورید؟ با خواندن این مقاله تا حدی این مشکل برطرف خواهد انجام گرفت:


قبل از هرچیز اجازه دهید به یک ویژگی حیاتی در آقاان اشاره کنیم: شما قطعا صحنه ای در فیلم های دزدان دریایی را دیده اید که در آن یک اسکلت درون صندوقی از گنج خوابیده هست! آقاان دوست دارند آن اسکلت باشند! آن ها می خواهند روی تلی از وسایل شان بمیرند! خیلی از آن ها حتی دل شان نمی آید چسب زخم را نیز از روی پوست شان بردارند! بنابراین، شما نباید از آن ها بخواهید تا ریخت و پاش هایشان را جمع کنند.


آن ها بین کارت های فوتبالیست ها، CDهای فیلم، اسباب گیم های اکشن، ساعت ها، آلبوم ها و … گم می شوند! به صورت حتم که برخی چیزها را باید جمع و نگهداری کـــرد؛ اما آن ها در اصل در پی نگهداری کـــردن نیستند. در واقع، آن ها با فکر این که در فردا وسایل شان با ارزش خواهد انجام گرفت، تا زمان مرگ شان آن ها را نگه می دارند!


آقاها درست همین قدر عجیب هستند! عجیب تر این که افزایش آن ها را می توان در یکی از ۵ دسته زیر قرار داد. اگر جناب آقا در خانومدگی شما هست، با قرار دان او در یکی از این دسته ها می توانید انتخاب آگاهانه تری داشته باشید.آقا رهبر

این نوع آقاها بدون هیچ تلاشی، کاریزماتیک و جذاب اند. آقا رهبر معمولا مدیریت خانه و خانومدگی را بر عهده گرفته و در این کار زیاد موفق ظاهر می شود. اساسا او نیکو می داند که چگونه شرایط را کنترل کند و به اطرافیان، به ویژه خانواده اش، حس امنیت بدهد.


نکته منفی ای که در مورد این نوع آقاان می توان گفت، این هست که شما مجبور اید آن ها را با دیگران شریک شوید؛ دلیل که جذابیت آن ها به گونه ای هست که دوستان و افراد زیادی به سمت شان جذب می شوند. در واقع او در هر جمعی مثل یک الماس می درخانجام گرفت!


مسئولیت پذیر

این دسته از آقاان معمولا آن قدر مسئولیت پذیر هستند که حتی خودشان را نیز نمی بینند! آن ها می توانند شما را مطمئن کنند که پایان کارها همان طور که باید، انجام خواهد انجام گرفت. آن ها در کنار این اخلاق از تفریحات دسته جمعی و بودن در کنار خانواده بی نهایت لذت می برند.


لطیف

مقصد نهایی همه آقاان این دسته، آغوش گرم خانواده و محیط منزل هست. آن ها برای بازگشتن به خانه و گفتگو با شما پایان مدت روز، در محل کار لحظه شماری می کنند. آن ها معمولا به کیفیت خانومدگی زیاد اهمیت داده و معمولا سبک خانومدگی سالمی دارند. این دسته از آقاان می توانند پدران فوق العاده ای نیز باشند.


 هیجانی

ورزش، گیم های رایانه ای، دورهمی و خوشگذرانی می تواند خلاصه خانومدگی او باانجام گرفت. این آقاان معمولا به خانواده خود توجه مالی می کنند تا توجه عاطفی. آن ها بودن در جمع دوستان را زیاد جذاب تر از قدم زدن دونفره می دانند. اگر مادیات و رسیدن به اهداف مالی در خانومدگی تان نخستویت دارد، این دسته از آقاان انتخاب معقولی برای شما هستند.


حامی

آقاان حمایت کننده از همان ملاقات نخست این ویژگی خود را لو می دهند! شما به سادگی می توانید حمایت او را از تک تک رفتار و گفتار او حس کنید. او ترجیح می دهد مدیریت خانومدگی را به شما سپرده و تنها نقش حمایت کننده را ایفا کند. اگر در خانومدگی به دنبال یک تکیه گاه برای خودتان هستید این دسته از افراد انتخاب معقولی نیستند. اما اگر به دنبال یک حامی و همراه نیکو هستید این دسته می تواند انتظارات شما را برآورده کند.


به صورت حتم این را در نظر داشته باشید که نمی توان یک آقا را به طور مطلق متعلق به یک دسته دانست. ممکن هست آقا خانومدگی شما حتی ویژگی های پایان دسته ها را به صورت با هم داشته باانجام گرفت! این دسته بندی ها صرفا برای شناساندن روحیات آقاان به صورت کلی هست و هرگز نمی توان در مورد جناب آقا آن را مطلق دانست.


نیازهای آقاان را بشناسید!


احترام بگذارید

یکی از حیاتی ترین مسائلی که ذهن جناب آقاان را درگیر می کند، میزان احترامی هست که از همسر خود انتظار دارند. این نیاز در هرم نیاز های مزلو نیازی سطح بالهست. به عبارتی از آن دست نیاز هایی ست که اگر برطرف شود می توان سلامت روانی فرد را قابل دسترس دانست.

آنها شاید این مسئله را هرگز به زبان نیاورند، اما بی شک یکی از دلایل پرخاشگری ها و ناسازگاری های آن ها، عدم دست یابی به احترامی هست که از همسر خود توقع دارند. همین که شما به افکار و عقاید و رفتارها و احساسات آقا خانومدگی تان احترام بگذارید، او را آرام خواهد کـــرد. اگر همسرتان می گوید که خسته هست، سکوت و درک متقابل شما در آن لحظه پاسخی در جهت احترام گذاشتن به همسرتان خواهد بود. تعداد بار اتفاق افتاده که همسرتان بگوید که خسته هست و شما با پافشاری زیاد به او می گویید که باید به خرید بروید؟
تشویق کنید

آقاها عاشق این هستند که همسرشان آن ها را تحسین کند و فرق بین تشویق واقعی و تعریف و تمجید بی خودی را نیکو درک می کنند. به جای تعریف های متملقانه در برابر اقوام و آشنایان که ظاهری تکمیلاً مصنوعی دارد، در خلوت خود به همسرتان بگویید که او بی نظیر هست و از کارهایی که انجام می دهد مثال بخانومید و بگویید: فلان کار را عالی به اپایان رساندی یا تو در انجام آن کار بی نظیری.
حوهستان به خودتان باانجام گرفت

تن صدایتان را طوری تنظیم کنید که همسرتان از صحبت کـــردن شما آرامش بگیرد. از کلمات وزین و عبارات محبت آمیز هستفاده کنید. گاهی با صدای کودکانه با همسرتان صحبت کنید

بخشی از خانومدگی آقاها، همسرشان هست. شاید این اعتراف را از هیچ جناب آقا نشنیده باشید که بگوید: زیبایی و ظاهر تو برایم حیاتی هست چون دوستت دارم! اما واقعیت این هست که آقاها به دلیل علاقه ای که به همسرشان دارند، توقع دارند او را متداوم آرهسته و مرتب ببینند. آن ها از این که همسرشان برای خودش تایم می گذارد و تلاش می کند تا زیبا به نظر برسد لذت می برند. کمی آرایش ساده و مرتب کـــردن موها شما را تا حد زیادی جذاب می کند.
بلند صحبت نکنید

فریاد زدن نیکو نیست. کارهای مذموم مانند فریاد زدن و بلند صحبت کـــردن نه برای خانوم ها خوشایند هست و نه برای آقاها. تایمی که پیش همسرتان هستید، ملایم صحبت کنید. تن صدایتان را طوری تنظیم کنید که همسرتان از صحبت کـــردن شما آرامش بگیرد. از کلمات وزین و عبارات محبت آمیز هستفاده کنید. گاهی با صدای کودکانه با همسرتان صحبت کنید.
همسرتان را تحسین کنید

چه کسی هست که نیاز به تشویق و تحسین نداشته باانجام گرفت؟ آقاها به دلیل حجم کاری و فشارهای خانومدگی که بر دوش آن ههست، شاید افزایش نیاز به تشویق ها و تعریف های همسرشان دارند تا انرژی بگیرد و باانگیزه افزایشی برای خانواده شان تلاش کنند. تصور آقاها این گونه هست که اگر همسرشان به توانایی شان اعتماد داشته باانجام گرفت می توانند از پس هر مشکلی در خانومدگی بربیایند. هدیه دادن چنین حسی به آقا خانومدگی تان، قطعاً کار دشواری نخواهد بود. کافی هست هر شب با تعداد جمله انرژی بخش او را تحسین کنید.
تشکر و قدردانی کنید

هرتعداد که همه آقاها می دانند کارکـــردن و برآورده کـــردن مخارج خانومدگی یکی از وظایف شان هست، اما دانستن وظیفه، یک مسئله هست و نیاز به قدردانی یک مسئله دیگر. شاید کاری وظیفه خاص یک نفر باانجام گرفت، اما بی شک قدردانی و تشکر باعث می شود او توان افزایشی برای کارش بگذارد و باکیفیت مطلوب تری به انجام کارش بپردازد. همان طورکه شما توقع دارید همسرتان کارهای خانه را که از صبح تا شب انجام می دهید ببیند و متوجه شود جای گلدان چینی روی میز را تغییر داده اید، و به شما خسته نباشید بگوید و تشکر کند که خانه را مرتب کـــرده اید، طبیعی هست او هم توقع داشته باانجام گرفت شما متوجه فعالیت های روزمره اش انجام گرفته باشید. نکته حیاتی و مستتری که در این نوع قدردانی کـــردن ها وجود دارند، عزیزانجام گرفتن شما در دل وجان همسرتان هست.
احساس هستقلال ایجاد کنید

حتماً شنیده اید که یکی از اهداف خانومدگی مشترک، هستقلال زوج جوان هست. این هستقلال یک حس همیشگی و مداوم در طول خانومدگی هست که اتفاقاً آقاها را به انجام گرفتت مجذوب خود می کند. هیچ جناب آقا نیست که علاقه مند به هستقلال نباانجام گرفت. این بدان معنی هست که آقاها تمایل دارند برخی از کارها را به تنهایی و بدون آن که مورد نظارت قرار بگیرند، انجام دهند. به همین دلیل لازم هست برخی اوقات اجازه بدهید همسرتان این حس هستقلال را درک کند. اگر می خواهد یکی دو ساعت تنها باانجام گرفت یا به تنهایی بعضی از خریدها را انجام بدهد، به حس هستقلالش احترام بگذارید. مطمئن باشید این احترام متقابلاً به خود شما بر خواهد گشت.
از او حمایت کنید

شاید شما به عنوان یک خانم گمان کنید یکی از فواید ازدواج حس حمایت گری همسرتان از شمهست. این دقیقاً در مورد جناب آقاان هم صادق هست. آقاها هم نیاز دارند گاهی اوقات همسرشان حمایت شان کند.زمانی که همسرتان می خواهد تغییر شغل بدهد، ماشینش را عوض کند یا پای در یک معامله متفاوت بگذارد، به انجام گرفتت نیازمند حمایت های شمهست حتی اگر به زبان نیاورد. در این گونه مواقع همسرتان را با گوش دادن به صحبت هایش و جملات امیدبخش حمایت کنید. بی شک حس حمایت گرانه شما عامل موفقیت همسرتان خواهد انجام گرفت و همین حس در طول خانومدگی شما را هم با دست حمایت گر همسرتان از هر آنچه دلتان را بلرزاند مصون نگه می دارد.
دوستت دارم را به هر روشی بگویید

تمایل به خوهسته انجام گرفتن در همه آدم ها وجود دارد. همه افراد چه آقا و چه خانوم تمایل به خوهسته انجام گرفتن از سوی همسرشان را دارند. این حس در آقاها افزایش هست. هرتعداد که لایه بیرونی چهره آقاانه سرشار از غرور هست، اما نیکو جمله دوستت دارم را می شنوند و این گونه جملات انقلابی در وجود آن ها پدید می آورد. با دیدن چهره اخمو و آقاانه همسرتان تصور نکنید که جملات عاطفی را لوس گیم می پندارد. او را نوازش کنید و در گوشش بگویید که دوستش دارید. حتی اگر پلک هایش را روی هم بگذارد و غرق در یک ظاهر آقاانه شود، اما بی شک در درونش عشق به شما فوران می کند.
نیاز جنسی

شاید این نیاز در بادی امر یک نیاز جسمانی به نظر بیاید، اما باید اثرات مثبتی که از یک رابطه ی جنسی معقول با همسر، به دست می آید نیز مد نظر قرار داد. به قول هستادی رابطه ی جنسی معقول رابطه ای ست که در آن “دوستت دارم” با جسم بیان می شود. به عبارت دیگر نیاز به محبت که در بالا ذکر آن رفت از این طریق می تواند برآورده شود.


رابطه جنسی موفق و گرم، حیاتیترین رکن رضایت و آرامش در خانومدگی خانوماشویی هست. درصد بالایی از طلاقها به دلیل سردی جنسی همسران اتفاق می افتد.

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : ریپور

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید حمید هیراد خدا

هم اکنون براش شما عزیزان ♫ آهنگ خدا از حمید هیراد ♫ با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر و آهنگساز : حمید هیراد / تنظیم کننده : امیر میلاد نیکزاد

Download New Song By : Hamid Hiraad – Khoda With Text And Direct Links In Upmusic

Hamid Hiraad Khoda دانلود آهنگ جدید حمید هیراد خدا

متن آهنگ خدا حمید هیراد

♪♪♫♫♪♪♯

نیمه شب بیرون زدم رفتم پی می خواریم تا در میخانه رفتم در پی دلداریم
دوش دیدم در میخانه صف است از عاشقان ای خدا ناخورده می من به شما رسیده ام♪♪♫♫♪♪♯
یارم آخر ز غم عشق تو دیوانه شدم بی خود از خود شدمو راهی میخانه شدم
آنقدر باده بنوشم که شوم مستو خراب نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب
خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو سرو خرامان منی در دل و جان بی من مرو
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان بی من مباشو آن جهان بی من مرو
مونس شب های دل زارم ای که تو شدی همه دارو ندارم یا رب یا رب یا رب یا رب♪♪♫♫♪♪♯
مرهم قلب و دل بی قرارم ای که تو شدی همه دار و ندارم یا رب یا رب یا رب یا رب
یا رب ای دل عشق تو صبر و ثباتم میهد عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد
یا رب امشب برایم نم باران بنویس دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس
یا رب امشب برایم نم باران بنویس♪♪♫♫♪♪♯
خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو سرو خرامان منی در دل و جان بی من مرو
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان بی من مباشو آن جهان بی من مرو

♪♪♫♫♪♪♯

حمید هیراد خدا

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید حمید هیراد خدا

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با بیان اینکه معمولاً در کشور ما حدود ۶۰ درصد نوزادان پس از تولد به زردی مبتلا می‌شوند گفت: این آمار در نوزادان نارس به ۸۰ درصد می‌رسد.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
فارس، محمد ترکمن فوق‌تخصص بیماری‌های نوزادان در خصوص میزان شیوع، علل بروز و روش‌های درمان زردی نوزادان، اظهار داشت: شیوع زردی در میان جوامع آسیایی افزایش از کشورهای غربی هست و همچنین این بیماری یکی از بیماری‌های زیاد شایع نوزادان محسوب می‌شود.
وی افزود: معمولاً در کشور ما حدود ۶۰ درصد نوزادان پس از تولد به زردی مبتلا می‌شوند که این آمار در نوزادان نارس به ۸۰ درصد می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، گفت: اغلب اوقات بروز زردی خوش‌خیم هست و نیازی به بستری نیست اما در مواقعی نیز انجام گرفتت زردی زیاد بوده و نوزاد باید بستری شود.

وی با بیان اینکه زردی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: زردی‌های غیرمستقیم زیاد شایع هستند و زردی‌های مستقیم شایع‌ نبوده اما در صورت بروز می‌توانند خطرناک باشند.

ترکمن در خصوص علل بروز زردی نوزادان، گفت: ناسازگاری گروه‌های خونی می‌تواند یکی از علل بروز زردی باانجام گرفت به طور مثال اگر گروه خونی مادر O و گروه خونی نوزاد A یا B باانجام گرفت یا اینکه گروه خونی مادر منفی و گروه خونی نوزاد مثبت باانجام گرفت ممکن هست کودک به زردی مبتلا شود اما باید توجه داشت متداوم این گونه نیست.

فوق‌تخصص بیماری‌های نوزادان با بیان اینکه کمبود آنزیم T6PD می‌تواند باعث بروز زردی شود، گفت: برای درمان این گونه زردی‌ها معمولاً یک دوره طولانی‌مدت طی شود. همچنین در مواقعی نوزاد به دلیل شیر نخوردن که معمولاً در روزهای دوم و سوم پس از تولد رخ می‌دهد ممکن هست به زردی دچار شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با بیان اینکه نوعی ماده در شیر برخی از مادران وجود دارد که می‌تواند باعث بروز زردی شود، گفت: ابتلا به این نوع زردی معمولاً بعد از اپایان هفته نخست اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کـــرد: کم‌کاری تیروئید، نارس بودن نوزاد، جذب ضعیف زردی توسط کبد، ابتلا مادر به دیابت از جمله مواردی هستند که می‌توانند در بروز زردی نوزاد نقش داشته باشند.

این متخصص نوزادان در خصوص خطرات بیماری زردی، گفت: در صورتی که زردی نوزاد درمان نشود می‌تواند به مغز رسوخ کند و باعث ایجاد اختلالات حرکتی، عقب‌ماندگی ذهنی و در مواقعی کاهش شنوایی و کر انجام گرفتن نوزاد شود.

ترکمن تصریح کـــرد: در کودکانی که وخانوم آنها ۳ کیلوگرم هست در روزهای ابتدایی اگر عدد زردی به بالای ۲۰ یا ۲۵ برسد احتمال بروز خطر افزایش خواهد بود. همچنین در نوزادانی که وخانوم آنها ۱۵۰۰ گرم هست افزایش عدد زردی از حد نرمال می‌تواند خطرناک باانجام گرفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در خصوص درمان این بیماری، گفت: بهترین درمان برای برطرف کـــردن زردی نوزادان نوردرمانی هست و در مواقعی که عدد زردی به بالای ۲۵ می‌رسد ممکن هست از طریق ناف نوزاد خون کودک تعویض شود.

وی گفت: همچنین هستفاده از داروها و شیر خشک به طور معمول برای درمان زردی توصیه نمی‌شود.

این متخصص نوزادان تصریح کـــرد: هستفاده از روش حجامت نوزادی، روش معقولی برای درمان زردی نیست و متخصصان به هیچ عنوان این روش را توصیه نمی‌کنند زیرا ممکن هست به گوش نوزاد آسیب برسد و باعث ایجاد عفونت‌هایی در این ناحیه شود. همچنین هستفاده زیاد از حد از شیر خشت یا داروهای گیاهی می‌تواند باعث کم‌آبی بدن نوزاد، اسهال و عوارض گوارشی شود.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

ارامش بعد طلاق/ از همسرم طلاق گرفتم؛ چگونه به خانومدگی عادی برگردم؟!


پس از پایان یافتن روابط قبلی، قطعا روزهای دشواری را سپری خواهید کـــرد، تا زمانی که مجدد به وضعیت عادی بازگردید. در ادامه همراه ما باشید تا راه هایی را برای سپری کـــردن دوران تلخ پس از جدایی به شما تعلیم دهیم.درد را قبول کنید

همه ما هنگامی که موردی با ارزش را از دست می دهیم، دچار ناآسودهی خواهیم انجام گرفت. این موضوع تکمیلا طبیعی هست و در واقع برای رسیدن به حالت طبیعی، باید ناآسودهی و درد را بپذیرید. به صورت حتم برخی از افراد نمی توانند با موفقیت این مرحله را پشت سر بگذارند، که در این صورت دچار مشکلاتی زیاد خواهند انجام گرفت. پس در عین حال که این موضوع را قبول می کنید، باید برای پشت سر گذاشتن آن نیز تلاش نمایید.


با دردتان مقابله کنید ، حول محور آن نچرخید

برای کسی که قلبی شکسته دارد، دشوار ترین مساله حس درد و تحمل آن هست؛ اما پس از مدتی این موضوع عادی انجام گرفته و می توانید به خانومدگی بازگردید.


بخندید و گریه کنید

خندیدن در زیادی از موارد احساس نیکوی به ما می دهد، گریه کـــردن نیز همین طور هست . آیا فکر می کنید حس نیکو بعد گریه کـــردن اتفاقی هست ؟ به صورت حتم که نه . دلایل فیزیولوژیکی زیادی به اثرات بهبود دهندگی اشک، اشاره می کنند . گریه کـــردن سموم را از بین برده و هسترس عاطفی را کاهش می دهد.


از قلب تان بیرون کنید و از آزادی مجدد لذت ببرید

اگر فرد مورد علاقه خود را از دست دادید، باید دو نکته را همواره در نظر داشته باشید. این که هرگز عجولانه به فکر آغاز رابطه جدید نباشید و هم چنین فرد قبلی را با پایان وجود فراموش نمایید. سریع ترین راه دستیابی به خوشحالی و امید، فراموش کـــردن و بیرون راندن از قلب هست . برای خوشبختی به هیچ چیز یا به هیچ کس احتیاج ندارید.شاید هنگام شکست عشقی، ادامه خانومدگی بدون او برای شما غیر ممکن به نظر می رسد؛ اما خانومدگی شما بدون او نیز تکمیل هست.


عادت های خود را عوض کنید

بهتر هست هر کاری را که باعث به یاد آوردن روزهای گذشته می شود، فراموش نمایید و در عوض عادت های جدیدی را در خود ایجاد کنید.


تمرین کنید

ورزش، بهترین درمان برای افسردگی هست. ورزش کـــردن ( شنا ، دویدن ، نرمش ، پیاده روی ، کیک باکس) اثرات تکسین دهندگی سریع روی ناآسودهی شما خواهد داشت .


دهستان رابطه خود را بنویسید

این کار را طی ۳ جلسه و با دیدگاه نفر سومی انجام دهید . نخست نحوه آشنایی این خانوم و آقا را و چگونگی عاشق انجام گرفتن شان را بنویسید، سپس ماجرای عشقی و افت کیفیت رابطه را ذکر کنید، در آخر نیز ماجرای جدایی را بنویسید.


نسبت به شخص قبلی ، حس محترمانه ای داشته باشید

نسبت به او حس هم دردی داشته باشید، اگرچه این کار به نظر غیر ممکن می رسد؛ اما باعث آرامش زیاد تر شما خواهد انجام گرفت. نیازی به فراموش کـــردن خطاهای گذشته، بخشش وی و یا حفظ ارتباط با او را ندارید، تنها کافی هست یک دیگر را ببخشید.


به یافتن مجدد عشق ایمان داشته باشید

فردی که قبلا در خانومدگی شما بوده و حالا نیست، تنها فرد نمی تواند باانجام گرفت. یعنی مطمئن باشید، به زودی فرد معقول دیگری وارد خانومدگی شما خواهد انجام گرفت.


مجدد دوست داشتن را فراموش نکنید

پس از شکست در روابط، دو راه پیش رو خواهیم داشت:


درهای قلب مان را به روی همه ببندیم بدین ترتیب دیگر کسی وارد آن نخواهد انجام گرفت.

می توانیم مجدد عاشق شویم .

همین شکست ها، می توانند باعث افزایش تجربه ما شوند و ما را در روابط بعدی، موفق تر نمایند، پس مجدد دوست داشتن را فراموش نکنید.

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

یکی از اعضای هیئت مدیره‌ شورای کتاب کودک گفت: چالش اساسی سال‌های اخیر در حوزه‌ی ادبیات کودک تغییر راه ناشران کتاب‌های کمک درسی و کنکور به سمت تولید کتاب ادبیات کودک هست.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، سحر ترهنده عضو به بررسی چالش‌های سال‌های اخیر حوزه‌ کتاب کودک پرداخت.
بر این اساس، در آستانه‌ هفته‌ ملی کودک، این پژوهش گر در پاسخ به این سوال که حیاتی‌ترین چالش یک سال گذشته در حوزه‌ کتاب کودک چیست، گفت: «در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان چالش‌های زیاد از سالیان دور وجود داشته که هنوز هم گریبانگیر مهست. بحث ممیزی‌های سلیقه‌ای، عدم رعایت حقوق ناشران و پدیدآورندگان، تعداد کم خریداران کتاب، نبود کتابخانه در مدارس، حجم بالای کتاب‌های بازاری و بی کیفیت و… اما چالش اساسی یکی دو سال اخیر ادبیات کودک به نظر من تغییر راه ناشران کتاب‌های کمک درسی و کنکور به سمت تولید کتاب کودک هست.

او یادآور انجام گرفت: این که دلیل به یک باره ناشران کتاب‌های کنکور و کمک درسی علاقه‌مند به حضور در این بازار انجام گرفته‌اند خود جای بررسی و واکاوی دقیق دارد. اما آنچه از آثار تولید انجام گرفته مشخص هست این ناشران هشدار درستی از ادبیات کودک و نوجوان و نیازها و علایق این گروه مخاطب ندارند، از متخصصان این حوزه برای تصمیم‌گیری‌ها و سیهست‌گذاری‌ها بهره نگرفته‌اند، سرعت و کمیت برایشان دنبال هست ظاهرا و نه کیفیت آثار، احترامی برای حقوق ناشران و پدیدآورندگان قائل نیستند و به آسودهی آثار نشرهای متفاوت را باخانومشر می‌کنند (کارهایی که ناشران مطرح ادبیات کودک آن‌ها را تولید یا کپی‌رایت اثر را خریده‌اند).»

وی ادامه داد: «این ناشران به دلیل امکانات مالی فراوان (به جهت کار در حوزه کتاب‌های کمک درسی و کنکور) می‌توانند آثار خود را در رسانه‌های داخلی و خارجی تبلیغ کنند و این امر رقابت و امکان فروش را برای ناشران خصوصی که در حال تولید آثار با کیفیت هستند دشوار می‌کند. از همه حیاتی‌تر تولید حجم زیادی کتاب شتاب‌زده و با حداقل کنترل کیفی باعث خواهد انجام گرفت مخاطبان اندک کتاب‌های کودکان به مرور اعتماد علاقه‌شان به خواندن کم شود یا در فردا نزدیک با حجم بالای مخاطب با سلیقه‌ای بازاری و سطحی مواجه شویم!…»

ترهنده از پدیدآورندگان خوهست که این خطر را جدی بگیرند: «نیکو هست که پدیدآورندگان ادبیات کودک تا جایی که برایشان امکان دارد نسبت به انتخاب ناشر حساس باشند و با نشرهایی که در حال صدمه زدن به پیکره نحیف ادبیات کودک هستند همکاری نکنند. نقدها و نظرها با صآسوده طرح شود و افراد به حقوق فردی و صنفی خود آگاه باشند و پی‌گیر این حقوق باشند.»

او هفته ملی کودک را زمان معقولی خواند که نهادهای دولتی ذیربط به پلن‌ریزی برای رفع این آسیب‌ها بپرداخانومد: «به دلیل نبود قانون و بخشنامه‌های مدون در رابطه با کم و کیف حقوق پدیدآورندگان و التزام به کپی‌رایت جهانی روز به روز شاهد آشفتگی و سردرگمی افزایش در بازار نشر هستیم. حقوق پدیدآورندگان به آسودهی از سوی ناشران غیر حرفه‌ای تضییع می‌شود، شاهد ترجمه‌هایی موازی گاهی ۳ یا ۴ ترجمه هم‌زمان از یک کتاب هستیم، مسابقه سرعت و چاپ زودتر جای توجه به کیفیت و ویرایش را گرفته هست، ناشرانی که خود را ملزم به رعایت قوانین کپی‌رایت بین‌المللی می‌کنند در بازار نشر مدام متضرر می‌شوند و کتاب‌هایی که خریده‌اند بدون اجازه از سوی نشرهای دیگر به چاپ می‌رسد. به نظر نهادهای دولتی ذیربط باید به سرعت با تشخیص این آسیب‌ها در صدد رفع آن‌ها باشند. اگر امکان تغییر قانون به این سرعت میسر نیست با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی این آشفته بازار را کمی سامان ببخشند.»

مدیر بخش کودک انتشارات فاطمی (کتاب‌های طوطی) از نمایندگان مجلس خوهست تا قانون‌هایی را در رهستای بهبود اوضاع نشر کشور تصویب کنند: «در رابطه با التزام ناشران ایرانی به رعایت حقوق جهانی نشر و امضا تفاهم‌نامه کپی‌رایت، باید قانونی در مجلس تصویب شود. همچنین در رابطه با حقوق پدیدآورندگان و ناشران ایرانی داخل کشور باید آیین‌نامه‌ها و قوانین، مشخص و قابل پی‌گیری باشند.»

وی در پایان نقل کردان خود گفت: «در باقی امور تعدادان معتقد به مداخله نهادهای دولتی نیستم. اگر قوانین حمایتی و اجرایی وجود داشته باشند باقی امور ادبیات کودک را می‌توان به آسودهی به اهل و متخصصان آن سپرد.»

پلن‌های روز جهانی و هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

۱۰ خطری که جنین را حین زایمان طبیعی تهدید می کند!


منظور از خطرات حین زایمان، آسیب های احتمالی هست که در هنگام خروج نوزاد ازرحم مادر رخ می دهد و معمولا در هر ۱۰۰۰ زایمان ۵ نوزاد دچار این آسیب ها می شوند.


متاسفانه هر چقدر هم که یک پزشک، متخصص و با احتیاط باانجام گرفت، بازهم گاهی این موارد رخ خواهد داد.از حیاتی ترین عوامل ایجاد این گونه آسیب ها می توان به موارد زیر اشاره کـــرد:

 رحم کوچک برای نوزاد درشت

 دهانه رحم تنگ

نوزاد وارونه در رحم

 نوزاد نارس

هستفاده از برخی وسایل مانند وکیوم برای بیرون کشیدن نوزاد


آسیب هایی که در حین زایمان ممکن هست برای نوزاد رخ دهد :


۱ – تورم سر

این مشکل عمدتا در نوزادانی رخ می دهد که طی زایمان طبیعی و با سر بیرون می آیند. این آسیب که به دلیل فشار وارده بر سر کودک هنگام عبور از دهانه رحم ایجاد می شود، بلافاصله بعد از زایمان قابل تشخیص هست. دلیل این تورم وجود لکه های کوچک خونی در سطح پوست هست. در واقع این لکه های خونی مربوط به خون آقاگی هایی هست که به دلیل جمع انجام گرفتن آب درزیر پوست جمجمه ایجاد می شود. این حالت معمولا تعداد روز بعد از زایمان برطرف انجام گرفته و سر نوزاد به حالت عادی بازمی گردد. در این شرایط ممکن هست صورت کودک نیز دچار تورم انجام گرفته و تغییر رنگ دهد. بنابراین، مراقبت از عفونت های پوستی زیاد حائز اهمیت هست.


۲ – جمع انجام گرفتن خون در جمجمه ( لخته انجام گرفتن خون )

خونریزی های کمی که در ناحیه جمجمه اتفاق می افتد سبب جمع انجام گرفتن خون، زیر پوست این ناحیه می شود. این تورم تا تعداد ساعت بعد از زایمان قابل تشخیص نیست. از آن جایی که علت این خونریزی ممکن هست شکستگی در هستخوان سر باانجام گرفت، باید این قسمت با دقت فراوان بررسی و معاینه شود. این حالت معمولا بین ۲ هفته تا ۳ ماه برطرف انجام گرفته و به ندرت نیاز به درمان دارد.


۳ – شکستگی در جمجمه و خونریزی داخلی

به دلیل انعطاف پذیر بودن هستخوان سر نوزادان معمولا شکستگی جمجمه خیلی به ندرت دیده می شود. این مشکل معمولا هنگامی که نوزاد وارونه خارج شود یا در زایمان های دشوار که از فورسپس ( وسیله ای برای خارج کـــردن نوزاد ) هستفاده می شود، رخ می دهد.


این آسیب افزایش در هستخوان های پیشانی و کنار سر اتفاق افتاده و ممکن هست فرورفتگی هایی در سر ایجاد کند. این فرورفتگی ها معمولا در ناحیه جمجمه، سطح وسیعی را در بر می گیرد و بعضا با انجام عمل جراحی بهبود می یابد.


۴ – شکستگی در هستخوان ترقوه

این نوع شکستگی معمولا زمانی رخ می دهد که نوزاد وارونه خارج شود. همچنین اگر نقاطی از بدن کودک مانند شانه ها درست نگه داشته نشود، باعث شکستگی در این ناحیه خواهد انجام گرفت.


چگونه می توانیم متوجه این شکستگی بشویم؟

نوزاد نمی تواند بازوی خود را به آسودهی حرکت دهد و در برخی از تصویر العمل هایش اختلال دیده می شود. این شکستگی بعد از یک هفته تا ده روز و معمولا با به وجود آمدن تورمی سفت قابل تشخیص هست. اگر در ناحیه شکستگی فاصله ایجاد شود، حرکت بازو کند و همراه با درد زیادی خواهد بود. در این حالت احتمالا به کمک پزشک نیاز پیدا خواهید کـــرد. اگرچه این شکستگی ها خیلی جدی به نظر می رسند؛ ولی با مرور زمان نوزاد بهبود می یابد.


۵ – شکستن هستخوان بینی

یکی از شکستگی های نادر، شکستن هستخوان بینی هست. این نوع از شکستگی افزایش به علت بد قرار گفتن غضروف در سمپتوم ( تیغه میانی بینی ) ایجاد می شود. در این هنگام بینی نوزاد تکمیلا طبیعی به نظر می رسد و تنها راه تشخیص این مشکل ناآرامی او درهنگام شیر خوردن و نفس کشیدن هست. تحت این شرایط ممکن هست نوزاد نیاز به عمل جراحی داشته باانجام گرفت.


۶ – فلج انجام گرفتن اعصاب صورت

به دلیل فشارهای وارده برصورت نوزاد در هنگام خارج کـــردن او از رحم و یا هستفاده از دستگاه فورسپس در طول زایمان، این مشکل به وجود آمده و ممکن هست یک طرف صورت را به کلی دربرگیرد. معمولا در هنگام بروز این مشکل، ممکن هست صورت نوزاد در هنگام گریه کـــردن تکمیلا بدون حرکت بوده؛ دهانش به یک سمت کج انجام گرفته؛ در سمت آسیب دیده صورت، چشم بسته نانجام گرفته؛ گوشه دهان به طرف پایین آویزان انجام گرفته و بزاق دهان بیرون بریزد. این موارد در بلند مدت و بسته به میزان آسیب دیدگی اعصاب متفاوت خواهد بود. معمولا این آسیب ها در مدت زمان کوتاهی بهبود یافته و هیچ اثری از آن ها باقی نمی ماند. ولی اگر فلج بودن صورت ادامه پیدا کـــرد باید رگ های عصبی با جراحی ترمیم شوند.


۷ – گردن کج

این مورد ناشی از کشیدگی عضلات کناری گردن و یا آسیب دیدگی آن ها در حین زایمان هست. از علائم این آسیب می توان به کج بودن گردن نوزاد به یک طرف و چانه به طرف مخالف آن اشاره کـــرد. گردن کج معمولا تا ۲ هفته بعد از زایمان قابل تشخیص نیست و پس از آن، روی عضله گردن توده ای سفت به اندازه ۱ الی ۲ سانتی متر دیده می شود که با فیزیوتراپی درطول ۲الی ۳ ماه بهبود می یابد.


۸ – آسیب دیدگی بازو

 این آسیب علاوه بر بازو پایان هستخوان های پشت و شانه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بسته به میزان آسیب وارده بر عصب، عضله نقاط مرتبط نیز دچار اختلال می شود. این حالت افزایش در نوزادانی که به صورت وارونه در رحم مادر هستند؛ نوزادانی که رانجام گرفت قابل توجهی داشته اند و آن هایی که سر بزرگی دارند دیده می شود.


از آن جایی که کم تحرکی کودکان در روزها و هفته های نخست بعد از تولد، برای والدین نگرانی ایجاد نمی کند؛ این مشکل زود تشخیص داده نمی شود.


متخصص کودک باید تکمیلا نوزاد را معاینه کـــرده و در صورت مشاهده هر گونه آسیب در این ناحیه بلافاصله این مشکل را با متخصص اعصاب کودکان در میان گذاشته تا با فیزیوتراپی و دادن تعلیم های لازم به خانواده، روند درمان نوزاد آغاز شود.


۹ – خراش در پوست

این آسیب معمولا در زایمان های سزارین و در هنگام خارج کـــردن نوزاد از رحم مادر و برخورد او با اجسام خارجی، رخ می دهد. اگرچه این مسئله تعدادان قابل توجه نیست؛ اما معمولا خانواده ها روی این موضوع حساسیت دارند.


۱۰ – صدمه به مفاصل

این مشکل در مفاصل شانه و لگن به وجود می آید و باعث ایجاد درد و تورم در این نواحی می گردد و به درمان خاصی نیاز ندارد.


علیرغم همه مواردی که نقل کرد انجام گرفت، هر چقدر هم که آسیب های احتمالی حین زایمان بد و خطرناک به نظر برسند؛ باید مطمئن باشید که پزشکان هم به اندازه خودتان به سلامت شما و نوزادتان توجه دارند.

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

مدیر سازمان بهزیستی از افزایش تیم های اجتماع محور برای کاهش آسیبهای اجتماعی در محلات پر خطر و حاشیه ای منطقهها رویداد داد.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
مهر، انوشیروان محسنی بندپی به اقدامات بهزیستی برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی اشاره کـــرد و افزود: رویکـــرد بهزیستی برای حل مشکلات اجتماعی هستفاده از ظرفیتهای نهادهای اجتماع محور هست و دراین رهستا اقدامات زیادی انجام انجام گرفته هست.
وی گفت: در همین رهستا در محیط‌های عمومی، محلات و مناطق پرخطر و حاشیه ای منطقهها، برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی تیم های اجتماع محور مستقر انجام گرفته اند و این طرح تا حدود زیادی نیز موفق بوده هست.

مدیر سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵ هزار تیم اجتماع محور در محلات فعالیت می کنند، تاکید کـــرد: با توجه به نتیجه مثبت فعالیت گروه‌های اجتماعی محور در مناطق پرخطر قصد داریم تا پایان سال جاری تعداد این تیم ها را افزایش دهیم و از کارشناسان افزایشی در جهت کاهش آسیبها هستفاده کنیم.

بندپی به تدوین پروتکلی برای سربازان اشاره کـــرد و گفت: با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر پروتکلی در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی این افراد در طول خدمت سرگیم تدوین انجام گرفته که به زودی اجرایی می شود.

به نقل کرد وی، برخورد، مقابله و کاهش آسیبهای اجتماعی فقط با فعالیت و طرحهای یک سازمان عملیاتی نمی شود بلکه باید سازمانها و ارگانهای مختلفی دراین زمینه قدامات موثری انجام دهند تا شاهد کاهش آسیبها در جامعه باشیم در غیر اینصورت موفق نخواهیم انجام گرفت.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله


گروه رویدادي : دنیای خانومانه

تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ – ۲۲:۴۱

كد :۷۵۹۶۱

شخصیت شناسی از روی اندازه انگشتان دست! + تصویر


تفاوت اندازه بین انگشت اشاره و انگشت حلقه، سرنخ هایی در مورد نوع شخصیت شما را نشان می دهد. در ادامه همراه ما باشید تا از حقایق جالبی که در رابطه با این موضوع وجود دارد، زیاد تر بدانیم.


همه روزه نتایج تحقیقات جالب دانشمندان را مطالعه می کنیم. قطعا برخی از آن ها سرگرم کننده اند ! طبق نتیجه تحقیقات جدید شده با توجه به انگشتان دست، می توانید در مورد شخصت خود هشداراتی جالب را به دست آورید. به طور مثال انگشت حلقه، میزان تستسترون دریافتی در شکم مادر را نشان می دهد. اگر مقدار زیادی از این هورمون دریافت کـــرده باشید، انگشت حلقه شما از انگشت اشاره بلند تر خواهد انجام گرفت.


در ادامه با توجه به تصویر زیر یکی از دست ها را انتخاب نمایید تا از نتایج آن زیاد تر بدانیم.گروه A : فرد زیاد تاثیر گذاری هستید


افرادی که در این گروه قرار دارند، انگشت حلقه بلندتری نسبت به اشاره خواهند داشت . شما حرف زدن با دیگران را دوست دارید و فردی اجتماعی هستید. فردی با اعتماد به نفس و زیاد تاثیر گذار بوده و به ریسک کـــردن هم علاقه دارید. شاید گاهی عصبانی باشید؛ اما با اراده هستید و معقول ترین شغل ها برای شما سرباز، مدیر فروش و یا مدیر اجرایی می باانجام گرفت.


گروه B : شما مادرزادی رهبر به دنیا آمده اید


افرادی که در این گروه قرار دارند، انگشت اشاره بلندتری نسبت به انگشت حلقه دارند. این افراد روحیه مدیرتی داشته و به مدیریت جمعی علاقه مند هستند. شما مادرزادی رهبر به دنیا آمده اید و معقول ترین رده های شغلی برای شما سیهست مدار، نویسنده و یا معلم می باانجام گرفت.


گروه C : خیلی نیکو ارتباط برقرار می کنید


افرادی که در این گروه قرار دارند، انگشت اشاره و انگشت حلقه یک اندازه ای دارند. اگر در این گروه قرار گرفته اید، یعنی توانایی شما در برقراری ارتباط در سطح نیکوی قرار دارد. دیگران به آسودهی رازهای شان را با شما در میان می گذارند و به صورت کلی فردی قابل اعتماد برای دیگران می باشید.

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

معاون فرهنگی و تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: امسال زیاد از ۳۰ هزار بانوی مبلغ برای ترویج سبک خانومدگی اسلامی با الگوگیری از شخصیت‌های واقعه عاشور به مراکز مختلف سراسر کشور اعزام می شوند.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
ایرنا، حجت الاسلام رضا اسکندری اظهار داشت: با آغاز ماه محرم تعدادی از بانوان مبلغ اعزام انجام گرفته اند و تعدادی دیگر از بانوان برای تبلیغ آموزه های دین اسلام و تحکیم بنیان های خانواده در معقولت های مختلف اعزام خواهند انجام گرفت.

وی افزود: پیش بینی می شود این تعداد بانوی مبلغ در ۷۰ هزار نقطه از کشور به اجرای پلن های فرهنگی و تبلیغی، نقل کردرانی، عزاداری و برگزاری جلسه ها در منازل، مراکز تعلیمی، بقاع متبرک و مساجد بپرداخانومد.

به نقل کرد وی ۳۷ هزار و ۵۰۰ بانوی طلبه در حوزه های علمیه خواهران برای امر تبلیغ شناسایی انجام گرفته اند.

معاون فرهنگی و تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با بیان این که سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۷۷ بانوی مبلغ به سراسر کشور اعزام انجام گرفتند گفت: این تعداد بانوی مبلغ در زیاد از ۶۱ هزار نقطه به امر تبلیغ پرداختند.

اسکندری افزود: همچنین سال گذشته زیاد از ۱۲ هزار تن از طریق فضای مجازی با تولید محتواهای مختلف به واقعه عاشورا، ترویج فرهنگ حسینی(ع)، معرفی شخصیت ها و یاران امام حسین(ع) در کربلا و سایر مباحث فرهنگی و تبلیغی پراختند.

وی با اشاره به این که ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور فعال هست گفت: در هر مدرسه ۱۰۰ بانوی طلبه شناسایی انجام گرفته که ظرفیت مدیریت و اجرای پلن های مختلف فرهنگی را دارند.

اسکندری ادامه داد: در حال حاضر ۱۷۰ هزار بانوی طلبه در مدارس علمیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و مدارس وابسته به آن مشغول به تحصیل هستند.

وی، برگزاری کارگاه های تعلیمی ویژه بانوان مبلغ، سلسه نشست های علمی و فرهنگی، مهارت افزایی و روش های تبلیغی را جمله پلن های راهبردی برای افزایش توان مبلغان برشآقا و گفت: ۱۰۰ رشته تخصصی تبلیغی نیز طراحی انجام گرفته هست که ۱۴ عنوان آن در نخستویت هست.

وی گفت: سال گذشته در طرح سیر مطالعاتی ۳۵ عنوان کتاب برای طلاب معرفی انجام گرفت که ۳۲ هزار تن در این طرح شرکت کـــردند و امسال نیز ۵۰ عنوان کتاب در موضوع های مختلف اعلام انجام گرفته هست که پیش بینی می شود ۴۰ هزار تن در آن شرکت کنند.

اسکندری اضافه کـــرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بحث کاهش آسیب های اجتماعی را مورد اهپایان قرار دادند، از این رو یکی از سیهست های مرکز مدیریت حوزه های علیمه خواهران، هستفاده از توان مبلغان در بیان آسیب ها و راهکارهای کنترل آن هست.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

امادگی زایمان طبیعی/ کارهای لازم قبل از زایمان/ نحوه نفس کشیدن در حین زایمان طبیعی


در صورتی که باردار انجام گرفته اید و تصمیم دارید که فرخانومد خود را با زایمان طبیعی به دنیا آورید بهتر هست که مداوم با متخصص خانومان و زایمان خود در ارتباط باشید. زیرا باید رژیم غذایی شما در دوران بارداری کنترل شود تا شما جسمی قوی برای زایمان طبیعی داشته باشید.در دوران بارداری شما با سونوگرافی هایی که انجام می شود می توانید موقعیت جنین را ببینید در صورتی که جنین شما در شرایط معقولی برای زایمان طبیعی قرار گرفته باانجام گرفت این روش قابل انجام هست در غیر این صورت نباید اصراری بر زایمان طبیعی داشت زیرا ممکن هست به جنین و همچنین مادر لطمه وارد کند در این مرحله فرد باید خود را برای زایمان سزارین آماده کند .اقدامات قبل از زایمان طبیعی


۱- در نخستین مرحله نیاز به یک متخصص خانومان و زایمان با تجربه دارید تا راهنمایی های لازم را جهت آمادگی برای زایمان طبیعی را به شما ارائه نماید .


به یاد داشته باشید که تحت نظر بودن حتی قبل از بارداری توصیه می شود ، پزشک در پایان دوران بارداری همراه شما خواهد بود و موارد لازم برای سلامتی جنین و شخص شما را مد نظر قرار خواهد داد. در ماه پایانی بارداری نیاز دارید تا ارتباط افزایشی با پزشک بر قرار کـــرده و پایانی موارد و نشانه ها را به او خاطر نشان نمایید .


۲-از یک همراه کمک بگیرید


از همسرتان بخواهید تا زمان افزایشی در کنار شما باانجام گرفت، می توانید از مادر و یا نزدیکان بخواهید تا کنار شما بمانند و با شروع علائم زایمان شما را به نخستین مرکز بیمارستانی منتقل نمایند .


۴- هشدارات افزایشی از زایمان طبیعی دریافت کنید . در رابطه با علائم نخستیه و کنترل خونسردی خود از خانومان با تجربه سوال کنید و از آن ها بخواهید تا تجارب خود را در اختیار شما قرار دهند . سعی کنید خود را برای زایمان طبیعی آماده سازید روش های تمدد اعصاب می تواند به آمادگی هرچه افزایش شما کمک نماید .


۵- بیمارستان یا مرکز درمانی خود را انتخاب کنید


پیش از شروع علائم زایمان سعی کنید با مرکز درمانی یا بیمارستانی که قصد زایمان در آن را دارید هماهنگ شوید تا در زمان مراجعه با خیالی آسوده بتوانید زایمان کنید .


۶- درک عوارض احتمالی


این احتمال وجود خواهد داشت که شرایط حتی در آخرین لحظات تغییر کند و یک زایمان طبیعی را به زایمان سزارین بیانجاماند. نگران این مسائل نباشید اما آمادگی هر اتفاقی را نیز در خود ایجاد نماید .


مواردی که بروز آنها زایمان طبیعی را منجر به سزارین می کند!


افت ضربان قلب نوزاد

کنده انجام گرفتن جفت

بالا رفتن فشار خون مادر

قرار گرفتن غیر عادی جنین در رحم مادر

بزرگ بودن سر نوزاد نسبت به لگن مادر

وجود مشکل در بند ناف و جفت

نارس و یا دیررس بودن جنین

از جمله حوادث اورژانسی هست که می تواند زایمان طبیعی را به زایمان سزارین منجر نماید .


به چه دلیل در موعد زایمان طبیعی جراحی سزارین انجام می شود ؟


اکثر مادران باردار نگران سلامت خود و جنین در طی مراحل زایمان طبیعی می باشند این نگرانی در حدی هست که هرچقدر مادر به تاریخ تولد فرخانومد نزدیک می شود ، بر اضطراب و تشویش او افزوده می شود در پاسخ به این دسته از مادران باید گفت که تبحر و تجربه یک متخصص خانومان موفق و همراهی او در پایان مراحل بارداری با مادر ، احتمال بروز ریسک و خطر را برای نوزاد و مادر به صفر نزدیک می کند دلیل که گاه در حین زایمان با توجه به نشانه های نامبرده ، خطراتی مادر و حیات فرخانومد او را تهدید می کند که اگر پزشک متخصص تجربه و دانش کافی داشته باانجام گرفت ، اقدام به جراحی سزارین می کند تا هر گونه خطری از زایمان رفع شود. به این ترتیب در موارد خاص در صورتی که علایم ناموفق بودن زایمان طبیعی ظاهر شوند ، تشخیص پزشک به زایمان سزارین می باانجام گرفت . انجام زایمان سزارین به جای زایمان طبیعی سلامت ، خانومدگی و آسایش مادر باردار را حفظ کـــرده و نیز خانومدگی و حیات فرخانومد او را تضمین می کند.


زیادی از خانم ها توان و وضعیت زایمان طبیعی را به نحو احسن دارا می باشند و در این بین جنین نیز قرارگیری معقول و ایده آلی در رحم مادر دارد که این امر انجام زایمان را به صورت طبیعی آسوده می کند ولی متاسفانه به دلیل ناآگاهی و ترس از درد زایمان به طریق طبیعی ، مادر مبادرت به انجام زایمان سزارین می کند . این زایمان ممکن هست برای شما خطراتی به همراه آورد باید گفت که زایمان سزارین جز در موارد حاد و شرایطی که فیزیک مادر و جنین پاسخگو به زایمان طبیعی نباانجام گرفت ، تجویز می شود این زایمان عوارض خاص خود را داشته و مادران نباید تنها به دلیل ترس از درد زایمان ، از این پروسه خدادادی خودداری نموده و عواقب آن را به جان خود و کودکشان بخرند . فرآیند زایمان به طریق طبیعی آن نه تنها برای کودک مفید هست ، بلکه مادر را از زیادی از آسیب ها و بیماری ها دور نگه می دارد. 


اکثر کودکان سزارینی به نسبت بقیه کودکان تفاوت هایی دارند که در روز های ابتدایی تولد این تفاوت ها مشکلاتی را به همراه می آورد یکی از شایع ترین مشکلات کودکان زایمان سزارین ، ناتوانی در خوردن شیر مادر و مکیدن پستان هست در حالی که کودکان متولد انجام گرفته با زایمان طبیعی به سرعت و به شکل غریزی پستان مادر را پیدا کـــرده و از آن تغذیه می کنند. توجه داشته باشید که این امر در همه موارد صادق نیست اما در بین کودکان سزارینی زیاد شایع هست.


شروع زایمان طبیعی


علائم شروع زایمان عبارتند از:


احساس انجام گرفتید درد در ناحیه زیر شکم و یا کمر ، این درد به تدریج طول مدت درد افزایش و فاصله بین آن کوتاه تر می شود ، به طوری که رحم شما دچار انقباضات انجام گرفتیدی خواهد انجام گرفت. درد ناحیه کمر و زیر شکم در ابتدا کم و طولانی هست و درست زمانی که جنین آماده تولد هست درد زایمان کوتاه اما پر قدرت خواهد انجام گرفت .


بروز هر نوع ترشح خونی از واژن یا مهبل


زمانی که جنین در شکم مادر می چرخد و به سمت رحم کشیده می شود ، ممکن هست که فشار وارد انجام گرفته به رحم با ترشح خون از واژن همراه باانجام گرفت که از نشانه های زایمان هست .


آبریزش از مهبل یا واژن


هرنوع آبریزش از مهبل می تواند هانجام گرفتار دهنده ی زایمان باانجام گرفت .


مراحل زایمان طبیعی


* فرآیند زایمان معمولاً به سه مرحل تقسیم می شود :


مرحلۀ نخست : از زمان شروع دردهای زایمانی تا باز انجام گرفتن تکمیل دهانۀ رحم می باانجام گرفت .


مرحلۀ دوم : از باز انجام گرفتن تکمیل دهانۀ رحم تا خروج نوزاد می باانجام گرفت .


مرحلۀ سوم : از خروج نوزاد تا خروج جفت می باانجام گرفت . 


موارد زیر را به یاد داشته باشید:


از بلند کـــردن اجسام سنگین بپرهیزید .

داروهای ممنوع را مصرف نکنید و رژیم غذایی دوران بارداری را رعایت نمایید .

دائما با پزشک در ارتباط باشید و کوچکترین تغییرات غیر عادی را گزارش کنید .

اگر دچار خونریزی انجام گرفتید و یا اینکه ترشح شما زیاد بود به پزشک هشدار دهید .

تورم زیاد از اندازه که با دفع پروتئین نیز همراه باانجام گرفت خطرناک هست و ممکن هست نشانه ای از مسمومیت بارداری باانجام گرفت لازم هست که به این نکته توجه داشته باشید .

به یک زایمان آرام و بدون هسترس فکر کنید و نگرانی های دوران بارداری را کنار بگذارید به یاد داشته باشید که همواره انرژی مثبت شما به جنین منتقل خواهد انجام گرفت .


دلیل نفس کشیدن در طول زایمان طبیعی این قدر حیاتی هست؟

تنفس درست یعنی کلی اکسیژن که وارد خون شما و کودک تان می شود. از طرفی کمبود اکسیژن می تواند عضلات شما را خسته کـــرده و انرژی تان را برای تحمل درد و فشار وارد کـــردن کم کند. از طرفی هم اکسیژن زیاد در اطراف بافت رحم و واژن (یعنی مرکز درد) موجب کاهش درد می شود.

🚺 شرایط ترس و اضطراب زایمان ممکن هست باعث شود شما به جای تنفس عمیق و درست، نفس نفس زدن های کوتاه و سریع را انتخاب کنید، در حالی که این جور تنفس به سرعت موجب خستگی و سرگیجه تان می شود و شما انرژی تان را برای ادامه فرایند زایمان از دست می دهید.

این یعنی خطر! به جز این فرخانومد کوچک تان حالا افزایش از همه دوران جنینی اش تحت فشار و هسترس هست و اکسیژن افزایش برای او یعنی اوضاع نیکو هست!

🚺 شما به همه انرژی تان برای به پایان رساندن زایمان و تولد فرخانومدتان نیاز دارید و به همین دلیل هست که پیش از رسیدن به روز موعود باید روش صحیح تنفس را یاد گرفته و تمرین کـــرده باشید.
معمولا چطور نفس می کشید؟

🚺 چشم های تان را ببندید و عادی نفس بکشید و به روش تنفس تان دقت کنید. هوا را به داخل می کشید. لحظه ای صبر می کنید. حالا هوا را بیرون می دهید و قبل از تنفس بعدی مجدد کمی صبر می کنید.

آیا تنفس تان مرتب هست؟ آیا مدت دم و بازدم تان یکی هست؟ آیا بین دم و بازدم تان یک وقفه کوتاه هست؟ اجازه ندهید دم تان طولانی تر از بازدم تان شود، حتی بهتر هست بازدم کمی طولانی تر باانجام گرفت.
تکنیک های ساده تنفس را تمرین کنید

🚺 روش های عادی تنفس را در طول بارداری تمرین کنید تا بتوانید هنگام زایمان به سادگی به خاطر بیاورید و هستفاده کنید. این تعداد روش حیاتی ترین روش های تنفس هستند.

🚺 به کلمه «آرام» (relax) فکر کنید. آن را در دو بخش «آااا» و «رااام» تکرار کنید. تایمی هوا را به داخل می کشید در ذهن تان به «آاا» و تایمی آن را بیرون می دهید به «رااام» فکر کنید. تمرکز کنید تا تکرار این کلمه برایتان طبق عادت نشود.

موقع بازدم سعی کنید هر چیز بدی که در ذهن و بدن خود دارید، به هوا بسپارید و آن را با انجام گرفتت به بیرون بدهید. روی عضلاتی که موقع هسترس منقبض می شوند، تمرکز کنید و رهایشان کنید. یادتان باانجام گرفت شما باید مراقب بازدم هایتان باشید، دم خودش مرتب می شود!
🚺 تکنیک های تنفس آرامش بخش

می توانید روش تنفس شمارشی را تمرین کنید. تایمی نفس می کشید به آرامی تا ۳ یا ۴ بشمارید و تایمی هوا را بیرون می دهید مجدد همان تعداد را بشمارید. معمولا دم با ۳ شماره و بازدم با ۴ شماره آسوده تر هست.

روش دم از بینی و بازدم از دهان هم روش نیکوی هست. یک نفس عمیق از بینی بکشید و آن را از دهان بیرون بدهید. می توانید موقع بازدم یک چیزی را بگویید، مثلا «هوووووو». برای هستفاده از این روش یک لیوان آب دم دست بگذارید تا هرتعداد تایم یک بار با خوردن یک جرعه مانع خشکی دهان تان شوید.

تکنیک ها را به همراه تان هم تعلیم بدهید.

🚺 اگر می توانید در طول زایمان یک همراه داشته باشید (مثلا مادر یا همسرتان) تکنیک های تنفس را با هم تمرین کنید. ممکن هست در بخش پایانی زایمان که درد و انقباض شما را خسته کـــرده هست، نتوانید ذهن تان را روی تنفس متمرکز کنید و برای این چیزها زیاد از حد خسته باشید.

در چنین موقعیتی یک همراه که تکنیک های تنفس را بداند، کمک می کند که شما همچنان انرژی تان را نگه دارید. همراه تان می تواند دست شما را بگیرد و به چشم های شما نگاه کند و با شما نفس بکانجام گرفت.

کافی هست او به یکی از روش های صحیح نفس بکانجام گرفت و شما هم سعی کنید با او همراهی کنید

صفحه 7 از 47
»... قبلی 3456789101112 بعدی 203040...«