• تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ریپور

شبکه های اجتمای نه عامل افسردگی هستند نه درمان آن. بلکه فقط می توانند آن را تشدید کنند.

ســال هاســت با مقاله هایی روبه رو هستیم که انگشت اتهام را به سوی شبکه های اجتماعی می گیرند و معتقدند که عامل اصلی افسردگی در بین جوانان و نوجوانان اســت. 
برای مثال مجله تلگراف اعلام کرد که ” کودکانی که بیش از سه ساعت را در روز در شبکه های اجتماعی مثلومی گذارنند دو برابر در معرض بیماری های روحی قرار می گیرند.”
اما در ســال ۲۰۱۷ مرکز نقد و بررسی نوجوانان مقاله ای منتشر کرد که همه ی فرضیه های قبلی را رد می کرد. در این مقاله از حدود ۱۲۶۵۶ نوجوان حدود هجده ســاله نظرسنجی شد. 
این تحقیق بیان کرد که هیچ مدرکی دال بر مقصر بودن اینترنت برای افزایش افسردگی وجود ندارد و اســتفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی خیلی کم با هم مرتبط هستند. 

Teen Computer Game 1497879464 چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما:

بلی، رابطه ضعیف و البته چشم گیری بین میزان اســتفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی وجود دارد. اما هیچ مدرکی دال بر مقصر بودن اینترنت نیست. 
در کتاب علوم بد، بن گلداکر توضیح می دهد که هر کسی که چیزی را با قطعیت بیان می کند ( درمورد علم پزشکی) اشتباه می کند چرا که مدرک برای علت و معلول بودن چیزی در این زمینه همیشه ضعیف و ضمنی اســت. 
این موضوع درمورد افسردگی و شبکه های اجتماعی نیز صدق می کند. البته باید بدانید که تنها دلیل این که شبکه های اجتماعی مقصر هستند این اســت که نوجوانان افسرده بیشتر از آن ها اســتفاده می کنند. 

Addicted to internet 1497879527 چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما:

افسردگی باعث گرایش به اســتفاده از شبکه های اجتماعی می شود 

تحقیقات اخیر نشان داده اســت که نوجوانانی که از نظر روانی شکننده اند بیشتر برای پشتیبانی اجتماعی به اینترنت روی می آورند. 
برای خیلی ها اینترنت مکانی اســت که در آن خطراتی که در رابطه با برقراری ارتباط با دیگران وجود دارد کمتر می باشد. ما با اینترنت می توانیم احساساتی را مخفی کنیم که در حالت عادی نمی توانیم. بسیاری از افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند رابطه های اینترنتی را ترجیح می دهند. این کار بسیار ساده تر از برخوردهای خجالت آور با افراد دیگر در دنیای بیرون اســت. 
افسردگی معمولاٌ با رخوت و بی علاقگی به روابط اجتماعی همراه اســت. در موارد این چنینی طبق تحقیقی در ســال ۲۰۰۵، برقراری روابط اجتماعی به صورت آنلاین می تواند راه فراری از روابط رو در رو باشد. 
اگر این مسئاله صحیح باشد، جای تعجب نیست که تحقیقات نوجوانان افسرده بسیار زیادی را به صورت آنلاین پیدا می کند. در اصل شبکه های اجتماعی مکان امن آن هاســت نه عامل افسردگی آن ها. جایی که در آن می توانند درخواســت کمک کنند بدون این که مجبور باشند این کار را رو در رو انجام دهند. 

علائم دیگر افسردگی 

یک دلیل دیگر که باعث شد این افسانه به وجود بیاید که شبکه های اجتماعی باعث افسردگی می شوند علائم تشخیص افسردگی اســت. 
چند ســال اخیر خیلی بیشتر از قبل به آگاهی درمورد دردسرات روحی توجه شده اســت که خیلی خوب اســت. اما افزایش آگاهی باعث شده که افراد بیشتری نگران این موضوع شوند و بیشتر به دکتر مراجعه کنند. 

Facebook Notifications 1497879601 چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما:

این افزایش آگاهی و درمان درمورد افسردگی با افزایش جمعیت در شبکه های اجتماعی در ده ســال اخیر همزمان بوده اســت. به همین دلیل افراد افسرده ای که از بیماری خود مطلع هستند و یا تحت درمان هستند بیشتر در شبکه های اجتماعی دیده می شوند.

هیچ اثباتی وجود ندارد که شبکه های اجتماعی باعث افزایش افسردگی در جامعه می شود. 

البته شبکه های اجتماعی هم راه درمان نیستند

البته این موضوع مســاله اعتیاد به شبکه های اجتماعی و دنیای اینترنت را تأیید نمی کند و نمی گوید که شبکه های اجتماعی باید راهی برای درمان نوجوانان افسرده باشد. هدف از ساخت شبکه های اجتماعی به هیچ وجه این نیست. 
شبکه های اجتماعی نباید تسکین برای نوجوانان افسرده باشد. اعتماد به نفس پایینی که با افسردگی ایجاد می شود چیزی نیست که با روابط مجازی درمان شود. 
این کار نیاز به افراد واقعی دارد که بنشینند، صحبت کنند و یکدیگر را پشتیبانی کنند. 
حدود چهل نسبت از افراد افسرده می توانند احساساتی را که نمی توانند بروز دهند به صورت آنلاین بیان کنند. این کار می تواند کمی حس خوبی به افراد دهد، به همین دلیل افراد افسرده به اســتفاده از شبکه های اجتماعی روی می آورند. 
اما حدود هشتاد نسبت کمک هایی که به این صورت خواســته می شوند بی پاسخ می مانند. شبکه های اجتماعی می توانند باعث ایجاد احساسات بد شوند. برای مثال حسادت . حتی می توانند افسردگی را تشدید کنند. 
شبکه های اجتماعی مکانی هستند که نوجوانان افسرده برای دریافت کمک به آن ها روی می آورند اما نه دلیل این دردسر هستند و نه درمان آن، بلکه ممکن اســت که تنها آن را تشدید کنند. 
حل کردن دردسر
اگر کودک شما زمان زیادی را در شبکه های اجتماعی می گذارند و علائم افسردگی دارد باید آن را جدی بگیرید. 
علائم افسردگی موارد زیر هستند: 
•    عدم نشان دادن علاقه به چیزهایی که قبلاٌ جذاب بوده اند. 
•    کج خلقی مداوم
•    احساس بی ارزش بودن
•    تغییرات چشمگیر در وزن و عادات غذایی
•    اهمیت ندادن به آینده
•    اجتناب از دوستان و خانواده
•    بی انرژی بودن

به جای این که شبکه های اجتماعی را مقصر بدانید از روابط در دنیای واقعی بهره ببرید. با فرزندتان حرف بزنید، سعی کنید آن ها را به انجام کارهای جذاب تشویق کرده و حالشان را بهتر کنید. 
درمورد تکنولوژی، سعی کنید که زیاد پای صفحه نمایش نباشید و از اینترنت اســتفاده مفیدتر کنید. اما این که انگشت اشاره را به سوی شبکه های اجتماعی بگیریم هم کار درستی نیست. 

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما: اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما