• تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : مجلهمباحث مربوط به امور خانومان از جمله مسائلی هست که تحقیق و تفحص پیرامون زوایای متعدد آن از قدمت زیادی برخوردار هست. نگاه به خانومان همواره یکی از فاکتورهای حیاتی تمایز ادیان و مذاهب فارغ از خوهستگاه توحیدی و غیر توحیدی آن هست. برای مثال نوع نگاه به خانوم در مسیحت، اسلام، بودا، زرتشت، یهود و… متفاوت هست و هیچ‌یک با دیگری مطابقت ندارد. طبیعتا کنکاش در چنین موضوع با اهمیتی نیز نیازمند یک چارچوب مشخص و مدون هست و نمی‌توان برای شناخت هرچه دقیق‌تر این حوزه و نکاتی که بر آن مترتب هست ترکیبی از روش‌ها و معیارها را بکار برد.


در آستانه انقلاب اسلامی نیز نگاه حاکمیت پهلوی به بانوان، از چالش‌هایی بود که محمدرضا پهلوی برای حفظ رژیم با آن مواجه بود. دلیل که نگاه ابزار محور به خانومان در جامعه دینی ایران منجر به نارضایتی بخش قابل توجهی از خانومان انجام گرفته بود و جلوه این نارضایتی، در روزهای منتهی به انقلاب تکمیلا محسوس بود دلیل که خانومان در منطقههای بزرگ در کنار آقاان برای پایان دادن به رژیم پهلوی تلاش می‌کـــردند.


پس از انقلاب نیز کشمکش‌های فراوانی در رابطه با امور خانومان در کشور وجود داشت و همچنان این کشمکش‌های حاصل از اختلاف نگاه به خانومان، در میان مسئولین و همچنین در متن آقام موجود هست و از قضا شعارهای احترام به حقوق خانومان و به حتمیت شناختن نقش آن‌ها به عنوان عنصری اثرگذار در جامعه، از عوامل تمایز بین جریانات سیاسی بشمار می‌آید.توجه به خوهست خانومان و سوء هستفاده جریانات مختلف

در سالهای اخیر هم بهانه‌‌های فراوانی برای طرح بحث و چالش پیرامون حوزه خانومان بوجود آمد و گاها دامنه‌دار انجام گرفتن حواشی این مسئله موجب رسوخ آن در بطن اجتماع انجام گرفت؛ حتی پای گیمگران به عنوان یکی از گروه های مرجع در کشور به این مسئله باز انجام گرفت. در این خصوص می توان تتوی فمینیستی ترانه علیدوستی و انتشار تصویر آن پس از کنفرانس رویدادی فیلم سینمایی فروشنده را مثال زد که تا تعداد روز تبدیل به سوژه‌ای جهت پرداخت اجتماعی انجام گرفته بود. حساسیت جامعه به مسائل اینچنینی را می‌توان در رهستای اهمیت آن در بین آقام تعبیر کـــرد که با دقت زیاد به موضع‌گیری و نقد مواردی از این قبیل می‌پرداخانومد.


تایمی خوهسته های خانومان سیاسی می‌شود

رقابت جناح‌های سیاسی فعال کشور، برای پرچمداری حمایت از حقوق خانومان از دیگر مثال‌هایی هست که از آن به عنوان بهانه‌ای برای توجه نمایشی به خانومان یاد می‌شود. امری که بخصوص با آغاز دولت یازدهم در کشور زیاد پررنگ‌تر از گذشته خود را نشان داد و مسئولین دولت به تدبیر و امید تلاش خود را در جهت هستفاده از ظرفیت اجتماعی خانومان در پای صندوق‌های آراء بکار بستند. به صورت حتم تا حدودی توانستند خود را ناجی حقوق خانومان در انتخابات نشان دهند و از این طریق حمایت فعالین حوزه خانومان را حداقل برای کسب پیروزی در انتخابات کسب کنند.


اما آنچه که وعده برای بهبود وضعیت اجتماعی خانومان را از دیگر وعده‌های دولت‌ها متمایز می‌سازد، برخی سوءهستفاده‌هایی هست که در زیادی اوقات در این باره صورت می‌گیرد. از حیاتیترینِ این سوء هستفاده‌ها از خانومان و خوهسته های آنان در حوزه سیهست، می‌توان به احساسی کـــردن فضا با شعارهای نسبتا رادیکال و غیر واقعی توسط سیاسیون اشاره کـــرد که با توجه به ماهیت احساساتی خانومان، به مراتب اثرات کوتاه مدت آن زیاد از باقی روش‌ها به جلب حمایت خانومان منتهی می‌شود.مثال بارز این تزریق فضای احساسی به مبحث مطالبات مربوط به خانومان را می‌توان در بستر تلاش رییس جمهور و رجال سیاسی نزدیک به وی در ایام انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ جست. آنجا که اتاق فکر این جریان سعی در القاء بعضا اغراق آمیز محدودیت خانومان داشت و ایده تحریک عواطف خانومانه بانوان را برای جلب حمایت بانوان در سر می‌پروراند. به صورت حتم باید گفت در این زمینه موفقیت‌های قابل توجهی را نیز به‌دست آورد.


برای نمونه باید نوع پرداخت برخی رسانه‌ها به ماجرای ورود خانومان به ورزشگاه‌ها را به یاد آورد که در جریان آن عمدتا وجوه بهره برداری سیاسی بر سایر وجوه آن می‌چربید. دلیل که بدون شک همه اذعان دارند که حضور بانوان در هستادیوم‌ها، دغدغه خانومان کشور نبوده و باید به مسائل حیاتیتر دیگری باید پرداخت.


تایمی که حواشی پررنگ‌تراز متن می‌شود

لکن بررسی اینکه تا چه میزان سر دادن شعارهایی با محوریت توجه به خانومان در دولت یازدهم به ساحت عمل راه پیدا کـــرد مقوله‌ای هست که نیازمند تعمق در کارنامه این دولت خواهد بود. یکی از منابعی که می‌توان میزان فعالیت‌های شده در حوزه خانومان در چهارسال گذشته را سنجید اظهارات شهیندخت مولاوردی معاون امور خانومان ریهست جمهوری هست. دلیل که انفعال این معاونت در پلن‌ریزی صحیح و تلاش برای تحقق جایگاه واقعی خانوم مسلمان در جامعه، شاه بیت مصاحبه‌های مولاوردی از زبان خودش بود. مثلا وی در مصاحبه‌ای که ۱۶ آقااد جاری با روخانومامه اعتماد انجام داد، به وضوح تاکید کـــرد که این معاونت در زیادی از مسائل بجای رسیدگی به متن درگیر حاشیه انجام گرفته هست.کم توجهی به بانوان و ناکامی در کسب موفقیت عملی در مسائل امور خانومانِ دولت روحانی،  به اظهارات مولاوردی محدود نمی‌شود و تنها با مرور اتفاقاتی که در جریان معرفی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم رخ داد، می‌توان از روحیه بی اعتمادی به خانومان در بین یاران روحانی پی برد.


در حالی که همگان منتظر معرفی حداقل یک وزیر خانوم توسط رییس جمهور به مجلس بودند، مشاهده کـــردیم که نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه هواداران ابداًح‌طلب روحانی برای این بی‌توجهی رییس جمهور مطلبوبشان به خانومان مجبور به علنی کـــردن مخالفت‌های خود با روحانی انجام گرفتند. حال کابینه دوازدهم خالی از حضور بانوان هست.


با توجه به رویکـــردی که دولت یازدهم و حالا دولت دوازدهم به حوزه خانومان دارد، بنظر می‌رسد نگاهی که این دولتآقاان به این حوزه دارند، زیاد از اینکه در جهت مطالبات خانومان باانجام گرفت، حاصل از نگاه سیهست زده و کاریکاتوری هست که در طول زمان زیاد از اینکه گره‌های ماجرای خانومان را باز کند، منجر به انباشته انجام گرفتن مشکلات آنها می‌شود.


نگاهی که موجب خواهد انجام گرفت تا هستفاده از جایگاه خانوم و نیازها و خوهسته های او درمیتینگ های سیاسی خلاصه شود تا پای کار آمدن آنها عاملی جهت رای آوری جریانات مختلف شود. 

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما