• تاریخ : ۱۹ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله انسیه شاه‌حسینی نویسنده و کارگردان سینما در خصوص ساخت آثاری در خصوص عدم پرداخت درست به شخصیت “امام خمینی(ره)” در سینمای ایران گفت: این قضیه نیاز به نظر کارشناسانه ندارد و هرکس که کمی به همراه سینما آشنا به همراهانجام گرفت می‌داند که متاسفانه در این خصوص تاکنون فیلمی تاثیرگذار ساخته نانجام گرفته هست.

 


کارگردان فیلم سینمایی “زیبه همراهتر از خانومدگی” ساخت آثار ارزشی را دشوار دانست و اذعان انجام: ساخت آثار ارزشی در این روزها زیاد دشوار هست. متاسفانه در این روزگار برای تولید آثار فاخر و ارزشی به همراهید کفش آهنی پوشید. اما من به شخصه از این راه خسته نانجام گرفته و همواره در این مسیر می‌جنگم.

 


وی به همراه اشاره به تاکید “امام خمینی(ره)” بر مسائل فرهنگی افزود: بعد از انقلاب ما به نیکوی به مسائل فرهنگی نپرداختیم. شخص امام راحل از جمله اولین نفراتی بودند که همواره به همراه جدیتی خاص به مسائل فرهنگی نگاه می‌انجامند و از همان اول انقلاب بر لزوم پیگیری مسائل فرهنگی تاکید داشتند.

 


کارگردان فیلم “به کودکان شلیک نکنیم” در همین رهستا ادامه داد: امام زیاد موشکافانه سینما و تلویزیون را پیگیری انجامه و در مورد مسائل این دو بخش نظرات مفیدی می‌دادند. وقتی امام فرمودند که تلویزیون ما به همراهید یک دانشگاه به همراهانجام گرفت نشان دهنده تاثیر تعلیمی تلویزیون هست.

 


وی تصریح انجام: مسئولین فرهنگی به همراهید مجدانه راه امام(ره) را از طریق فرهنگ دنبه همراهل کنند. در زیادی موارد ایشان مسائل فرهنگی را به مسائل سیاسی ارجح می‌دانستند. به نظر من راه امام و معرفی بهتر شخصیت فرهنگی امام خمینی(ره) وظیفه‌ای هست که در حال حاضر بر دوش اهالی فرهنگ و هنر بوده و به همراهید جدی‌تر پیگیری شود.

 


کارگردان فیلم پنالتی بر لزوم پیگیری بیانات “رهبر معظم انقلاب” تاکید انجام: در حال حاضر رهبر انقلاب به همراهرها بر مسائل فرهنگی تاکید انجامه‌اند. ساخت آثار سینمایی در خصوص شخصیت امام راحل یکی از بزرگترین وظایف فرهنگی بر دوش سینماگران هست. امیدوارم برخی مسئولین از خواب غفلت شوم بیدار انجام گرفته و کمی بهتر به اتفاقات پیرامون خود نگاه کنند.

 


شاه حسینی به همراه تاکید بر دغدغه‌های شخصی خود مبنی بر ساخت اثری در خصوص شخصیت امام خمینی(ره) خاطرنشان انجام: من از جمله کسانی هستم که از لحاظ تئوری، عملی و شخصیتی هرچه دارم را مدیون امام خمینی(ره) هستم. من بعد از شناخت امام تمام گمانجام گرفته‌های خود را در آرمان‌های ایشان پیدا انجامم. تا همین لحظه از خانومدگی یکی از بزرگترین دغدغه‌های خانومدگی من ساخت اثری دربه همراهره امام خمینی(ره) هست.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما