• تاریخ : ۲۶ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله

با این که فرستادن خانمی به نمایندگی از خود از طرف مدیر‌جمهور به واتیکان از منظر خانومان افتخارآمیز هست ولی لازم هست بدانیم در خانه برای خانواده قرار هست چه کارها بشود.

خانوم فردا- رسانه‌ها نوشتند معاون مدیر‌جمهور که در رأس هیأتی به دعوت شورای پاپی امور خانواده به ایتالیا سفر کـــرده هست، با رهبر مذهبی کاتولیک‌ها در واتیکان دیدار و درباره خانواده، موضوع‌ها و معقولات دوجانبه و تعدادجانبه و بین‌المللی گفت‌و‌گو کـــرد. معاون مدیر‌جمهوری کشورمان با تأکید بر اهمیت گفت‌و‌گو میان خانومان کاتولیک و مسلمان برای کمک به صلح در سطح جهانی، گفت «جوهره پایان ادیان، دعوت به آرامش، صلح و مدارهست. خانومان با عطوفت مادرانه و به عنوان معلمان صلح می‌توانند نقش زیاد اساسی در زمینه افزایش آرامش خانواده داشته باشند و می‌توانند با گفت‌وگو و تفاهم در سطح جهان تاثیرگذار باشند.»

 

چگونه هست که دنیا همچنان جنگ‌طلب و جنگ‌افروز هست و آتش جنگ هست که خانه‌ها را می‌سوزاند با این که خانومان در سیهست حضور دارند؟ پاسخ این که اگر خانومان هم در دنیای سیهست آقاانه گیم کنند و در چارچوب زمین و با گیم‌گردانی آن‌ها در صحنه باشند از خانومانگی فقط ظاهرش حفظ‌انجام گرفته. اگر خانومان هم قدرت محور و قدرت‌مدار باشند و چون آقاان سیهست، بنده قدرت باشند و سیهست‌گیم‌شان با محوریت قدرت باانجام گرفت همان‌گونه سیهست‌گیم کـــرده‌اند که آقاان یعنی که به وسیله سیهست با آقام گیم کـــرده‌اند. نگاه و عملکـــرد مادرانه هست که در سیهست ورزی خانومانه مدارا و صلح و عشق‌ورزی به انسان‌ها و رفاقت را به صحنه می‌آورد نه رقابت و از صحنه به در کـــردن را.

 

خانومان پیام‌آوران صلح و عطوفت و آرامش هستند از این رو که در پرورش فرخانومد هنر عشق‌ورزی و عشق ورزیدن به همه را به صحنه می‌آورند و به نمایش می‌گذارند و آن را نهادینه می‌کنند پس خود آینه صلح ورزی می‌شوند. این هنر خانومان به خانه محدود نمی‌شود دلیل که خصلت‌های مادرانه هویت آنان را شکل می‌دهد پس صلح و ایثار و سازش و بردباری را به نمایش می‌گذارد. این‌ها همه مشروط بر این هست که خانومان بر خصلت خانومانه خود که با مادری کـــردن و پروراندن و از خود گذشتن برای دیگری هست مانده باشند.

 

قرآن آن جا که از تاریخ می‌گوید نشان می‌دهد که آن جا که آقاان در مقابل پیامبران بوده‌اند سردشواری بوده هست و گردن کشی و جنگ ولی یک جا یک خانوم هست در مقابل یک پیامبر که مدارهست و ایمان آوری. در دهستان ملکه سبا و سلیمان پیامبر، روایت قرآن در این آرزورویی نشان از درایت و تعقل خانوم و صلح‌جویی خانوم هست. او که در مقابل مشاوران که بر اساس قدرت خود، او را به جنگ فرامی‌خوانند راه صلح و آرامش در پیش می‌گیرد که در نهایت به ایمان آوردن به پیامبر توحید ختم می‌شود. (آیه ۴۴ سوره نمل/۲۷) خانومان اگر پرهیز کنند از آن گونه که دنیا آن‌ها را به گیم گرفته و از درافتادن به آقاواره انجام گرفتن و گیم خوردن توسط گیم‌های آقاانه در دنیای سیهست، می‌توانند راه صلح و عشق‌ورزی را پیش پای انسان‌ها قرار دهند.

 

خانومان می‌توانند منادیان صلح باشند خاصه این که به نام گفتگوی ادیان باانجام گرفت و جناب آقا مدیر‌جمهور انتخابی هوشمندانه کـــرده هست که یک خانم را برای انتقال این پیام به واتیکان فرستاده هست اما این کار جایگزین کم کاری‌های دولت ایشان در حوزه خانومان نمی‌شود. ریهست محترم جمهور توجه داشته باشند که این عمل درعین‌حال که قابل‌تقدیر هست جایگزین پاسخ مطالبات بر زمین مانده خانومان نمی‌شود. پاسخ سوال های بی‌پاسخ خانومان و عدم ارائه پلن و عملی کـــردن طرح‌های زیرساختی در جهت ایجاد فرصت‌ها و بازگشایی راه خانومان و تحکیم و تعالی و تواخانوم در خانواده  و حیاتی‌تر عدم پاسخگویی مقامات مربوطه در این امر نمی‌شود. خانومان که با تلاش و مقاومت و پی گیری سد سی و تعدادساله عدم راه‌یابی در مقام وزارت خانومان را شکسته بودند جای خالی خود در این مقام را خلاف وعده‌های مدیر‌جمهور یافته‌اند.

 

با این که فرستادن خانمی به نمایندگی از خود از طرف مدیر‌جمهور به واتیکان از منظر خانومان افتخارآمیز هست ولی لازم هست بدانیم در خانه برای خانواده قرار هست چه کارها بشود. کارهایی که هنوز نه برای رانجام گرفت و تعالی و سلامت خانواده و نه برای رفع چالش‌ها و مشکلات آن اقدامی انجام گرفته و نه پلن‌ای برایش داده‌انجام گرفته. ضرورت نخست این هست که خانومان در کشور خودشان بدانند امور مربوط به آن‌ها و خانواده در دولت بر اساس کدام پلن قرار هست از کدام نقطه به کدام نقطه برسد. خانومان می‌خواهند بدانند پلن دولت در جهت ابعاد مختلف کرامت انسانی و هویت فردی دختران و خانومان، مسائل حقوقی و قانونی، تحکیم و تعالی و تواخانوم در خانواده، امنیت و سلامت خانومان در خانواده و جامعه، موضوعت اجتماعی و مسائل بین‌الملل مرتبط به آنان چیست و دلیل پلن‌ای برای تحقق وعده‌ها در ارتباط با خانومان و خانواده ارائه نمی‌شود.

 

معاون رییس‌جمهور در امور خانومان و خانواده در نشست رویدادی با رویدادنگاران ایتالیایی نقل کرد هست «در تلاش هستیم تعداد خانومان در انتخابات فردا مجلس شورای اسلامی افزایش یابد… در حال بررسی راهکارهای تحقق این دنبال در انتخابات هستیم. ممکن هست یکی از این کارها تشویق احزاب به گنجاندن خانومان در لیست خود و حتی به عنوان سرلیست باانجام گرفت.»

 

این نقل کرد نشان می‌دهد که ایشان برای دستیابی خانومان به پست‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز پلن و طرحی که اساسی و متناسب با جایگاه معاون امور خانومان و خانواده مدیر‌جمهور باانجام گرفت ندارد. راه پیش پای معاونت خانومان برای عملی کـــردن این خوهست مشخص هست و این راه نه لابی و هماهنگی با احزاب هم جهت بلکه مصوب کـــردن لایحه مربوطه در دولت و مجلس هست. لایحه‌ای که فرایند عملی انجام گرفتن سهم خانومان از مراکز عالی مدیریت و مجلس را تعیین و قانونی کند تا همه و نظام از آن بهره‌مند باشند نه احزابی خاص. خانم معاون فراموش کـــرده هست که ایشان در واتیکان در مقام مسئول شاخه خانومان یا به عنوان عضو شورای مرکزی یک حزب حضور ندارد بلکه آن جا به عنوان یک مقام دولتی نقل کرد می‌گوید. او در مقام مسولی که به نام خانومان و از سهم خانومان در سطحی ملی در پست نشسته موظف هست متناسب با پست کار کند و نقل کرد بگوید و گزارش دهد نه برای احزابی هم جهت. وظیفه ایشان تقویت احزاب و رای آوری آن‌ها در مجلس نیست.

 

این حرف‌ها نشان می‌دهد این دوره هر تعداد به اسم تدبیر و امید هست اما روال همان روال گذشته مبتنی بر سهم بری احزاب و جریان‌های سیاسی از امکانات پست‌های سیاسی هست. روال همان هست که قبل از انتخابات وعده‌ها و شعارها داده شوند و جریان‌های سیاسی به نام خانومان و جوانان وعده‌ها بدهند تا آراء خانومان و جوانان را به خود اختصاص دهند. خانم معاون مدیر‌جمهور با دادن وعده به خانومان برای حضور افزایش در لیست انتخاباتی در همان چرخه واردانجام گرفته و نشان می‌دهد که در پی رای آوری لیست انتخاباتی احزابی هست که وامدار یکدیگرند.

 

پست‌های دولتی خود سرمایه‌های ملی و متعلق به همه ملت هست و نه یک حزب یا جریان سیاسی و این جهست که باز نام خانومان بهانه و سهم خانومان به نفع جریان‌های سیاسی گرفتار گیم سیاسی می‌شود. در سفر دیپلماتیک وعده حضور افزایش خانومان در لیست انتخاباتی احزاب چه مفهومی دارد؟ معاون مدیر‌جمهور در امور بانوان کار تبلیغاتی احزاب مربوطه را برای انتخابات با هستفاده از پست «امور خانومان» ریهست‌جمهور و امکاناتی که دولت در اختیار او قرار داده آغاز کـــرده هست. آیا این کار تبلیغات حزبی هست یا انجام مأموریتی دولتی برای خانومان و خانواده؟ اگر نام این کار هستفاده ابزاری از خانومان و از پست و امکانات به نام خانومان توسط خانم معاون نیست پس چیست؟

 

«امور خانومان» بی پاسخگو هست درعین‌حال که از تب همایش و پنهان کـــردن هشدارات و کثرت وعده و شعار رنج می‌برد. به خانومان این سرزمین نقل کرد نمی‌شود که پست و بودجه و امکاناتی که به نام خانومان اختصاص داده‌انجام گرفته برای چه اموری و با چه پلن‌هایی به چه کارهایی می روند. خانم معاون که در مقام اجرا قرارگرفته وعده جا گرفتن خانومان در لیست های انتخاباتی احزاب را می‌دهد در صورتی که پست او به او حکم می‌کند که از پلن‌هایش در جهت سهم و ارتقاء جایگاه خانومان متناسب با جایگاهی که در آن قرار دارد نقل کرد بگوید نه از آن چه احزاب قرار هست انجام دهند. خانومانی که شایستگی راه‌یابی به پست‌های عالی را دارند ولی تعلق به احزاب هم خط و هم جهت با خانم معاون ندارند چه گونه به حق خود خواهند رسید اگر زیربنایی و زیرساختی در جهت رفع مشکل اقدام نکـــرده باشند؟

 

سهم خانومان سرزمین من انجام گرفته هست پست و صندلی‌هایی به اسم آن‌ها در مراکز عالی تصمیم‌گیری که رسم آن توان افزایی جریان سیاسی مربوطه بوده هست و یک سری کارهای خیریه‌ای. پست‌هایی که در همه این سال‌ها و ایضاً در این یک سال و نیم گذشته از انجام کارهای اساسی، زیربنایی و زیرساختی در جهت ارتقاء جایگاه و رفع مشکلات خانومان و خانواده سرباز زده‌اند و خود را در مقام پاسخگو هم قرار نداده‌اند. فعالیت‌هایی تبلیغاتی، تشریفاتی با حضوری نمایشی در کنار بعضی کارهای امدادی انجام گرفته هست سهم خانومان از «امور خانومان». در عوض «امور خانومان» اسم و حتمی انجام گرفته برای دادن شعارها و وعده‌های افزایش و حضوری که آقاان برای ماندن بر قدرت و کسب قدرت افزایش از آنان می‌خواهند. اگر این روال خود به معنی هستفاده ابزاری از خانومان نیست پس چیست؟ هستفاده ابزاری از اسم و پست‌های حتمی که در گیم‌های آقاانه و دنیای آقاانه سهم خانومان سرزمین من بوده هست.

 

 

 

منبع: تابناک

 

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما