• تاریخ : ۱۴ام تیر ۱۳۹۶
  • موضوع : ریپور

زندگی مشترک پر اســت از حادثه و اتفاق؛ گاهی مسبب شان یکی از زوجین اســت و برخی اوقات عاملی بیرونی زندگی را به حاشیه می برد.

به نقل روزنامه هفت صبح، زندگی مشترک پر اســت از حادثه و اتفاق؛ گاهی مسبب شان یکی از زوجین اســت و برخی اوقات عاملی بیرونی زندگی را به حاشیه می برد. سینما به فراخور، به بحران های زندگی مشترک پرداخته که برخی فیلم ها در ذهن مانده و برخی فراموش شده اند. در این گزارش ۹ فیلم شاخص را که براساس بحران زندگی زناشویی ساخته شده، بررسی کرده ایم.
 
نوع بحران، ســال ساخت، کارگردان، طرف های درگیر (بازیگران) ماجرا و سرنوشت شخصیت های فیلم موارد مورد نظر گزارش اســت. درباره برخی موضوعات مثل اعتیاد و خیانت فیلم های زیادی ساخته شده اما دست به گزینش زدیم و توضیح داده ایم چرا «سنتوری» و «شب یلدا» را انتخاب کرده ایم.
 
رابطه زوجین
گزارش؛ ۱۳۵۶
 
کارگردان: عباس کیارستمی
 
طرف های درگیر: کوطریقه افشارزاده/ شهره آغداشلو
 

140594 625 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند 
 

ماجرا: «گزارش» جزو اولین آثاری اســت که در سینمای ایـــران درباره دردسرات زن و شوهرهای متجدد ساخته شده اســت. داســتان فیلم درباره محمد فیروزکوهی، ممیز مالیاتی وزارت دارایی اســت که در اداره متهم به گرفـــــتن رشوه و حکم تعلیق او صادر می شود. در خانه نیز با صاحبخانه و همسرش اعظم درگیری دارد. تنش بین آنها جایی شروع می شود که مرد خیانت پیشه کرده و رابطه اش با همسرش سرد می شود.
 
فرجام: رابطه زوجین آنقدر شکرآب می شود که به کتک کاری می رسد و زن دست به خودکشی می زند. فیلم برخلاف آثار آن ســال ها پایانی نیمه باز دارد که می گوید رابطه همچنان بحرانی اســت و امید زیادی به بهبود نمی رود. «گزارش» بیش از همه روی دردسرات جامعه در حال یشرفـــــت و شرایط زن و شوهرها در این جامعه زوم می کند. حرف فیلم همچنان تازه اســت و می توان آن را به جامعه امروز تعمیم داد. سکانس دعوای زن و مرد همراه با گریه بچه یکی از اثرگذارترین صحنه های فیلم اســت که به خوبی شرایط بحرانی این زوج را نشان می دهد.

ناباروری
لیلا؛ ۱۳۷۵
 
کارگردان: داریوش مهرجویی
 
طرف های درگیر: لیلا حاتمی/ علی مصفا
 

140595 673 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند 
 

ماجرا: داریوش مهرجویی در «لیلا» سراغ بحرانی شایع در جامعه ایـــرانی رفـــــت. ناباروری زن. او از قبل این داســتان نکات دیگری هم مطرح کرد که روی این نوشته نیست. رضا (علی مصفا) و لیلا (لیلا حاتمی) برای بچه دار شدن انواع درمان را تجربه می کنند اما نتیجه ای به دست نمی آید. این زوج عاشقانه همدیگر را دوست دارند اما مادر رضا خوشبختی را در به دنیا آمدن یک بچه می داند و لیلا را در منگنه می گذارد که رضا زنی دیگر بگیرد. این اتفاق رخ می دهد و حاصل ازدواج رضا با گیتی (شقایق فراهانی) یک بچه اســت.
 
فرجام: با مطرح شدن مسئله ازدواج رضا، زندگی زوج سرد می شود و در نهایت شب عروسی، لیلا به خانه پدری می رود. جدایی ادامه دارد تا اینکه رضا گیتی را رها می کند و بچه را به مادر می سپارد. دل او پیش لیلاســت و در نهایت فیلمساز با قرار دادن نشانه هایی می گوید این دو زوج بار دیگر زیر یک سقف می روند.«لیلا» بدون افتادن در دام سانتیمالیسم یک بحران را روایت می کند.
 
شک
قرمز؛ ۱۳۷۷
 
کارگردان: فریدون جیرانی
 
طرف های درگیر: محمدرضا فروتن/ هدیه تهرانی
 

140596 581 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند

 
ماجرا: درباره شک فیلم های زیادی ساخته شده اما زاویه نگاه «قرمز» مخاطبان بیشتری جذب کرد. ناصر (محمدرضا فروتن) جوان متمولی اســت که با زنی بیوه به نام هستی (هدیه تهرانی) ازدواج کرده. ناصر دچالا اختلال شخصیت پارانویید اســت و مدام زنش را کتک می زند. در عین حال همسرش را عاشقانه دوست دارد و برای شادی اش کم نمی گذارد. مدتی بعد اما شک به جانش می افتد و گیرهایش را شروع می کند و همسر را به باد کتک می گیرد. زندگی برای هستی جهنم اســت و به محض ورود به خیابان یا صبحت با مردی دیگر با سوءتفاهم ناصر مواجه می شود.
 
فرجام: هستی به درخواســت عمو از طلاق منصرف می شود و حتی شغلش (پرستاری) را رها می کند اما ناصر همچنان بیمار اســت و شک دارد. در نهایت همسرش را به پایین پرت می کند و می گریزد. در خیابان ماشین به ناصر می زند و می میرد. مرگ پایان یک زندگی پر از شک اســت که در صورت درمان تبدیل به زندگی ای عاشقانه می شد.
 
خیانت
شب یلدا؛ ۱۳۸۰
 
کارگردان: کیومرث پوراحمد
 
طرف های درگیر: محمدرضا فروتن/ الهام چرخنده
 

140597 806 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند 
 

ماجرا: ابتدا یادآوری این نکته لازم اســت که سابقه پرداختن به مسئله خیانت در سینمای ما طولانی اســت؛ برخی به عنوان عنصر جذاب از آن اســتفاده کرده اند و برخی هدف شان نهیب بوده. دو ســال پیش پرونده ای مفصل درباره حیاتیترین فیلم های ساخته شده با این موضوع منتشر کردیم؛ دلیل انتخاب «شب یلدا» بحرانی اســت که زندگی یک مرد را نابود می کند.
 
مهناز موافقت همسرش برای رفـــــتن به خارج از کشور را به دست می آورد اما به محض رسیدن، رفـــــتاری دیگر از او سر می زند. این در حالی اســت که از طریق نشانه هایی متوجه می شویم، زندگی شخصی او دردسر خاصی به لحاظ عاطفی و نیز اقتصادی نداشته و تنها عامل و انگیزه او، رسیدن به عشقی دیگر اســت.
 
فرجام: حامد تا متوجه می شود چه خنجری از پشت خورده، آن هم در شرایطی که برای زندگی اش هیچ چیز کم نگذاشته فرو می ریزد و خود را در خانه حبس می کند. اگر «کفش هایم کو» را ادامه منطقی «شب یلدا» بدانیم عمق تخریبی خیانت صدچندان اســت. مرد دیگر نتوانست روی پای خود بایستد.
 
اعتیاد
سنتوری, ۱۳۸۵
 
کارگردان: داریوش مهرجویی
 
طرف های درگیر: بهرام رادان/ گلشیفته فراهانی
 

140598 171 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند 
 

ماجرا: درباره اعتیاد فیلم های تاثیرگذاری می توان ردیف کرد که تاثیر خانومانسوزش را روی خانواده ها گذاشته. در این بین «سنتوری» عریان تر تاثیر اعتیاد بر زندگی را به عــکس می کشد. علی و هانیه عاشقانه همدیگر را دوست دارند و در آستانه رفـــــتن زیر یک سقف هستند. اعتیاد علی اما هانیه را از سرنوشت و آینده اش نگران می کند و سراغ مرد دیگری می رود. او که روزی به شدت دلبسته همسرش بوده و برای سنتورزدن و آوازخواندن های او کلی غش و ضعف می کرد، با وابستگی علی به مواد حس می کند  دیگر نمی تواند به او تکیه کند.
 
فرجام: هانیه برای نجات زندگی خود و تکیه به آینده ای طریقهن، دل به مردی دیگر می بندد. او بعد از مدتی رابطه پنهانی تصمیم می گیرد تا زندگی جدیدی را بدون علی شروع کند. علی بیش از پیش فرو می ریزد و به خاطر افراط در مصرف مواد از یک موجود دوست داشتنی تبدیل به آدمی حقیر و قابل ترحم می شود که همه چیزش را از دست می دهد: عشقش، شهرتش و آبرویش را.
 
دروغ
درباره الی..؛ ۱۳۸۷
 
کارگردان: اصغر فرهادی
 
طرف های درگیر: همه!
 

140599 147 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند 
 

ماجرا: اصغر فرهادی در روایت داســتان هایی با تم دروغ و قضاوت اســتاد اســت و صاحب سبک. در این میان قاطبه نظرهای فیلم «درباره الی…» را یک سر و گردن بالاتر از دیگران می دانند. فیلم درباره چند خانواده اســت که برای گذراندن تعطیلات به شمال کشور رفـــــته اند؛ میان آن ها یک حیاتیان جدید هم هست. الی (ترانه علیدوستی) که مربی مهدکودک فرزند سپیده (گلشیفته فراهانی) اســت. سپیده حتی در معرفی الی محافظه کار اســت و حقیقت را جور دیگر بیان می کند. الی در حین بادبادک بازی در دریا غرق می شود و بحران کلید می خورد. کم کم از دروغ ها پرده برداشته می شود و با دروغ به نامزد الی به اوج می رسد.
 
فرجام: با سر رسیدن نامزد الی (صابر ابر) همه به این نتیجه می رسند که به نفع جمع اســت که واقعیت را کتمان کنند. به او دروغ می گویند و روی واقعیت خاک می پاشند. «حالا چه فکری می کنه درباره الی» دیالوگ تاثیرگذار فیلم اســت که عصاره دغدغه اصغر فرهادی در آن نهفته اســت.
 
سقط جنین
دعوت؛ ۱۳۸۷
 
کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
 
طرف های درگیر: خیلی ها!
 

140600 511 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند 
 

ماجرا: ابراهیم حاتمی کیا ســال ۸۷ از مسیر همیشگی اش بیرون آمد و ماجرای سقط جنین را سوژه «دعوت» کرد. بعدا در مصاحبه ها گفت مسئله سقط جنین در جامعه تبدیل به بحران شده و مخصوص قشر و طبقه خاصی هم نیست. او فیلمش را اپیزودیک ساخت و داســتان آدم های طبقات مختلف جامعه را روایت کرد؛ از دکتر گرفـــــته تا کارگرد؛ چه آن ها که خودخواســته قصد سقط دارند، یا به اجبار.
 
فرجام: پیام فیلم «دعوت» این اســت: «جنینی که به این دنیا دعوت شده نباید سقط شود.» حتی اگر مادر آینده یک زن شصت ســاله، یک زن بی شوهر (صیغه ای)، یک زن بازیگر که کارش را بیش از فرزند دوست دارد، زنی آواره در شهر با یک شوهر چاه بازکن یا زنی بریده از شوهر باشد. ابراهیم حاتمی کیا نگاهی امیدبخش دارد و در نهایت با تماشای «دعوت» سقط جنین از بحران تبدیل به فرصت می شود. بعضی ها رویکرد حاتمی کیا را دوست داشتند اما غالبا او را دعوت به بازگشت به سینمای همیشگی خود کردند و او نیز اجابت کرد.
 
مهاجرت
جدایی نادر از سیمین؛ ۱۳۸۹
 
کارگردان: اصغر فرهادی
 
طرف های درگیر: لیلا حاتمی/ پیمان معادی
 

140601 696 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند

 
ماجرا: اصغر فرهادی در «جدایی نادر از سیمین» دست روی بحران های تازه طبقه متوسط گذاشت که مهاجرت یکی از آن هاســت. سیمین (لیلا حاتمی) اصرار به رفـــــتن از ایـــران دارد اما همسرش نادر (پیمان معادی) بیماری پدرش را بهانه کرده و مخالف مهاجرت اســت. اختلاف آن ها منجر به درخواســت طلاق از سوی سیمین شده و دخترشان را در دوراهی انتخاب ماندن و رفـــــتن گیر می اندازد. در این حیص و بیص بحران دیگری برای زندگی این زوج پیش می آید و سرنوشت شان با داســتان راضیه (ساره بیات) و حجت (شهاب حسینی) گره می خورد.
 
فرجام: اگر مسئله مهاجرت پیش نمی آمد، رابطه زوج تا حدی خراب نمی شود که از پس بحران دوم (سقط جنین راضیه) برنیایند. کل زندگی آن ها در بحران اســت و فرزند دخترشان نیز از این کشمکش در عذاب. سکانش ناتمام پایانی فیلم که در دادگاه می گذرد، تاکیدی اســت بر تداوم بحران میان نادر و سیمین. اگر بروند، زندگی شان بحرانی اســت و اگر بمانند باز هم بحرانی می ماند.
 
آزار جنسی
هیس! دخترها فریاد نمی زنند؛ ۱۳۹۲
 
کارگردان: پوران درخشنده
 
طرف های درگیر: طناز طباطبایی و دیگران
 

140602 598 فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند 
 

ماجرا: پوران درخشنده  براساس اتفاق های واقعی و تلخ جامعه «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» را ساخت. او قهرمانش را دختری (طناز طباطبایی) انتخاب کرد که در آستانه ازدواج اســت و با دیدن پسری که قصد تجاوز به کودکی را دارد، به خاطرات خود رجوع می کند و دگرگون می شود. او در دوران بچگی مورد آزار جنسی قرار گرفـــــته بوده و جرات بیان آن را به خانواده نداشته.
 
فرجام: حال بد شیرین، بالاخره باعث اقرار او می شود و زندگی اش به بحران تازه ای بر می خورد. او به خواســتگارهای قبلی جواب رد داده و حالا نامزدش با شنیدن ماجرا تصمیم به طرد او گرفـــــته. از آن سو این خبر به پدر و مادر شوک شدید وارد می کند و تنشی شدید بین آن ها ایجاد می شود. در نهایت با وساطت دیگران و اینکه شیرین قربانی اســت و نباید او و مشابه آن ها را به حاشیه راند، زندگی ختم به خیر می شود. پوران درخشنده با پایان خوش به مانیفست امیدبخشی اش وفادار مانده.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته فیلم هایی که بحران های زندگی زناشویی را نمایش دادند اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما