• تاریخ : ۱۲ام مهر ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله

به نقل خانومان شرقی ، به گرازش از باشگاه رویدادنگاران، فقر واژه ای نام آشنا می باانجام گرفت که وجود آن در هر جامعه ای،نگران کننده و تاسف آور می باانجام گرفت.در روایات و شریعت اسلامی نیز،از فقر به عنوان پدیده ای نامبارک یاد انجام گرفته که رفع،مهار و کنترل آن امری ضروری و  به شمار می رود.

فقر در پایانی کشورهای دنیا با انجام گرفتت و ضعف هایی وجود دارد و اساسا انتظار توانمندی اقتصادی برای پایانی اقشار،گروه ها و افراد یک جامعه آرمانی به نظر می رسد.

حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز،رگه هایی از فقر دیده می شود و اساسا نقطه مقابل اقتصاد لیبرال سرمایه داری،افراد و گروه های فقیری هست که در سایه سرمایه داری و اشرافی گری ضعیف تر می شوند.

فارغ از نظریه پردازی های اقتصادی و شیوه و الگوهای اقتصادی که در کشورهای جهان جاری و ساری هست، جامعه ایران نیز همچون زیادی از کشورهای جهان با این عارضه (فقر) ، دست و پنجه نرم می کند.

به واقع تَعَدُد افراد فقیر و انجام گرفتت و عمقی که از ناتوانی اقتصادی فقراء برآورد می شود،نقطه تفاوت و تمایز میان جوامع و کشورها در این خصوص به شمار می رود و هر آنچه تعداد افراد و گروه های فقیر جامعه و میزان و عمق فقر آنها کاهش باانجام گرفت،طبیعتا ضریب مخاطرات و پیامدهای فقر نیز کاهش خواهد یافت.

فقر انجام گرفتید،فقر مطلق یا فقر خشن از واژگانی هست که هر کدام در یک قالب،معنا می شود و آن معطوف به ضعف و ناتوانی انجام گرفتید مالی می شود، به نحوی که گروه های و طیف های درگیر از تامین حداقل ها نیز درمانده و عاجز می باشند.

ماه گذشته،واژه فقر خشن،از زبان وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی مطرح انجام گرفت و مجددا نگاه ها به این نوع از فقر در جامعه ایران دوخته انجام گرفت.

آنچنان که علی ربیعی عنوان نموده،رفع و مهار فقر خشن از دستورکارهای دولت به شمار می رود و آنچنان که وزیر مذکور مطرح نموده،معاون نخست مدیر جمهور نیز تاکید کـــرده اند که در لایحه بودجه باید بخشنامه ای برای مبارزه با آن (فقر خشن) ایجاد و تعریف شود.

اینکه مصادیق،نشانه ها و شاخص های فقر خشن یا مطلق چیست،از موضوعاتی به شمار می رود که مستلزم مطالعات و بررسی های هر چه دقیق تر می باانجام گرفت،زیرا آنچه که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در خصوص آن، اشتراک و اتفاق نظر دارند،معطوف بر این امر می شود که گروه های درگیر یا در معرض این پدیده،از تامین مایحتاج نخستیه خود همچون تامین غذا نیز با دشواری ها و موانع جدی مواجه هستند.

با چنین اوصافی،فقر خشن را می توان معادل گرسنگی نامید که به واقع کم درآمد ترین افراد و گروه های جامعه در این قالب قرار می گیرند.

علیرغم پایانی این تعاریف،هنوز عبارت و تعریف مشخصی برای فقر خشن بصورت حتمی مطرح نانجام گرفته و توصیفات و تعاریفی که در ارتباط با این عبارت یا واژه ارائه می گردد بصورت نظر و تحلیل های شخصی بیان می شود.

حسین راغفر،اقتصاددان و هستاد دانشگاه از تعبیر فقر حاد در این ارتباط یاد می کند.

وی در تعریف این نوع از فقر می گوید:بی خانمان و کارتن خواب ها و کسانی که به شکل عریان در مجامع عمومی ظاهر می شوند و بعضا با گرسنگی و آسیب های مختلفی روبرو هستند مشمول این پدیده(فقر حاد)می شوند.

برخی دیگر از کارشناسان مظاهری همچون کلیه فروشی،تن فروشی،فرخانومد فروشی،رحم اجاره ای،گورخوابی گسترش معتادان پر خطر و…را از مصادیق فقر خشن یا حاد قلمداد می کنند.

کیومرث شرافتی،محقق و پژهشگر اجتماعی با اشاره به ارتباط مستقیم زیادی از معضلات و ناهنجاری های اجتماعی با فقر اقتصادی،اظهار داشت:اگر نگوییم همه،اما بخش قابل توجهی از ناهنجاری های اجتماعی ریشه در فقر اقتصادی دارد.

وی افزود:این به معنای ناهنجار بودن پایانی افراد فقیر و تهیدست نیست و یقینا هستند افرادی که با وجود مواجه بودن با تنگدستی انجام گرفتید،عزت نفس و سلامت خود را حفظ می کنند، اما تردیدی وجود ندارد که افراد و گروه های فقیر زیاد از هر طیف و گروه اجتماعی دیگری،دچار لغزش و نارسایی می شوند و این واقعیتی تلخ هست که نمی توان آن را انکار نمود.

شرافتی گفت:اطلاق و مشابه سازی فقر مطلق با فقر خشن،موضوعی هست که نیازمند بررسی و مطالعات هر چه افزایشی می باانجام گرفت،اما بدون تردید هستمرار طولانی مدت فقر خشن،نتیجه ای جز فقر مطلق را در پی ندارد و به واقع فقر خشن یا حاد،گذرگاهی برای ورود به فقر مطلق محسوب می شود.

احمد میدری،معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در تشریح فقر می گوید:فقر درآمدی و فقر قابلیتی دو قسم از فقر محسوب می شوند و به واقع فقر درآمدی به افرادی اطلاق می شود که درآمد آنها،تامین کننده خانومدگی آنها نیست.

ریشه کنی فقر مطلق از جامعه در چهار سال از آرزو تا واقعیت

تعدادی پیش مدیر جمهور وعده ریشه کن کـــردن فقر مطلق در بازه زمانی چهار ساله را مطرح نمود.

در این میان،برخی معتقدند طرح این وعده،خوشبینانه به نظر می رسد و ریشه کن کـــردن و مهار قطعی این پدیده با شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور امری زیاد دشوار هست.

حسن تقوی،کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم کنترل نارسایی هایی که به فقر منتهی می شود، گفت:به اعتقاد بنده در نخستین گام باید عامل مولد فقر و تنگدستی را در جامعه مهار کـــرد که به صورت حتم دلایل و موارد زیادی در ظهور و بروز این پدیده نامیمون تاثیرگذار ست.

وی افزود:اکنون،آنچه که رفع کننده زیادی از مشکلات اقتصادی خواهد بود به اشتغالزایی معطوف می شود زیرا در صورت برخورداری فرد یا گروهی از درآمد مکفی،ضریب دچار انجام گرفتن به فقر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

تقوی عنوان کـــرد:در کنار اشتغالزایی،تعریف بسته های حمایتی برا ی افراد و گروه های ضعیف جامعه(از حیث اقتصادی)از دیگر مولفه هایی هست که در سایه آن می توان به توفیق مثبت و ساخانومده زیادی نائل انجام گرفت.

پلن دولت برای ریشه کن کـــردن فقر مطلق چیست؟

احمد میدری،معاون وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی در تشریح پلن های دولت برای مبارزه با فقر خشن می گوید:”در حال تنظیم یک لایحه مساعدت با عنوان نظام تعداد لایه تامین اجتماعی هستیم،یک لایحه از سیهست های رفاهی مذکور مشمول لایه مساعدت می شود که افراد و گروه های ناتوان همچون سالمندان،معلولان،از کار افتادگان و…که امکان توانمند سازی آنها وجود ندارد را در بر می گیرد.

وی می افزاید:لایه دوم،کسانی هستند که فقیرند اما از قابلیت توانمند سازی برخوردارند و درکنار آن،لایحه بیمه فراگیر نیز تنظیم انجام گرفته و سازمان پلن هم با آن موافقت نموده و به محض تعیین بودجه، اجرایی خواهد انجام گرفت.

اینکه میزان موفقیت طرح اشاره انجام گرفته از سوی میدری تا چه میزانی می باانجام گرفت،امری هست که گذر زمان پاسخ آن را خواهد داد ، اما آنچه که تردیدی در آن وجود ندارد به احصا و برآورد صحیح از تعداد فقرای جامعه(منظور نظر گروه هایی که با فقر خشن یا مطلق مواجه هستند می باانجام گرفت)معطوف می شود.

احمد میدری تعدادی پیش تعداد افرادی که مبتلا به فقر غذایی هستند را دو میلیون نفر عنوان نمود و برخی دیگر از کارشناسان همچون حسین راغفر تعداد افراد و گروه های درگیر این نوع از فقر را حدود ۵ میلیون نفر عنوان می کند.

به صورت حتم برخی اعتقاد دارند باید میان واژه فقر غذایی و افراد گرسنه تفاوت قائل انجام گرفت ، و لزوما افرادی که با فقر غذایی مواجه هستند شب را گرسنه سر بر بالین نمی گذارند و به واقع فقر غذایی به عارضه ای نقل کرد می شود که فرد درگیر قادر به تامین تنوع غذایی و پایانی عناصر مورد نیاز بدن اعم از پروتئین ها ، کلسیم ، ویتامین ها و … نمی باانجام گرفت.

با همه این اوصاف و تبیین و تشریح ها، نکته حائزاهمیت به ساز وکار شناسایی این افراد معطوف می شود که امر ساده ای نخواهد بود و در فرآیند حصول این امر،قطعا شاهد دشواری هایی خواهیم بود که به صورت حتم این دشواری ها به معنای غیر ممکن بودن شناسایی اصولی این طیف نیست و به هر حال با اتکای به برخی از مکانیزم ها و مولفه ها می توان به شناسایی دقیقی در این خصوص،نائل انجام گرفت،لذا آنچه که در آن تردیدی وجود ندارد به راه پر فراز و نشیب دولت برای مقابله با فقر خشن معطوف می شود،امری که برخی حصول و تحقق ۴ ساله آن را خوشبینانه قلمداد می کنند.

به هر ترتیب امید آن می رود با عزم و هم افزایی پایانی دستگاه های ذی ربط،این امر خطیر محقق شود که قطعا دستیایی به چنین توفیقی از بروز زیادی نارسایی ها،چالش ها و مشکلات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و حتی امنیتی و انتظامی پیشگیری خواهد کـــرد.

 

انتهای پیام/

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما