• تاریخ : ۱۹ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : مجلهاین روزها به همراه توجه به فضای سیاسی و اجتماعی کشور و طرح ادعاهایی از سوی جریان های مختلف سیاسی مبنی بر پیروی از خط امام(ره)، به همراهزخوانی صحیفه امام خمینی(ره) از اهمیت فراوانی برخوردار هست، چرا که اتفاقات روی داده در آن زمان بی شبه همراههت به مسائل جاری کشور نیست.


امروز در صحیفه
زمان: ۱۰ خرداد ۱۳۵۷ / ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۸
مکان: نجف، مسجد شیخ انصاری
موضوع: تکلیف شرعی، قیام بر ضد شاه
معقولت: فرارسیدن سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲
حضار: روحانیون، طلاب و ایرانیان مقیم عراق


اعوذ به همراهلله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم


ایران یک مملکت نمونه هست، و من بعید می‌دانم که در تمام ممالک دنیا یک مملکتی مثل ایران و یک ملتی مثل ملت ایران مظلوم – گمان ندارم – به همراهانجام گرفت. حتی سابقه هم شاید کاهش داشته به همراهانجام گرفت. در تاریخ هست که چنگیز به همراه آن طبع وحشیگری و صحرایی که داشته هست، به همراه آن خونریزیهایی که انجامه هست، تابع یک قانون بوده هست که به آن قانون می‌گفتند «یاسانامه بزرگ» و مغول، چنگیز و سایر مغول- تخلف از آن قانون نمی‌انجامند. حتی تعبیر بعضی این بوده هست که احترام آن قانون پیش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پیش مسلمین بوده هست. تخلف از آن قانون مساوی به همراه مرگ بوده هست. این مغول و این چنگیز که تابع یک قانونی بوده‌اند؛ ما ببینیم که آیا در این زمان، در این عصر که ما واقع هستیم، این رژیم ایران، این شاه ایران، آیا تابع چه قانونی هست؟ آیا هیچ قانونی در ایران حکومت دارد؟ احترام برای قانونی قائل هست؟ این رژیم و این سرانجامه رژیم احترامی برای طبقات ملت قائل هست؟ ما حساب می‌کنیم، یکی یکی، آن اندازه‌ای که مقتضی هست، یکی یکی حساب می‌کنیم ببینیم که آیا ایران و این رژیم ایران تابع قانون اسلام هست؟ در سرتاسر پایتخت مشروب فروشیها افزایش از کتاب فروشیههست، [چنین‌] می‌گویند؛ و امن و آزاد و هر طور دلشان می‌خواهد آنها عمل می‌کنند. و اگر کسی تعرض به آنها بکند، آنها را تخطئه می‌کنند، جرم می‌کنند.Image result for ‫صحیفه امام خمینی‬‎


بی احترامی رژیم به اسلام و روحانیت

کدام یکی از قوانین اسلام در ایران و در محیط رژیم ایران جاری هست؟ ظلم، که در آیات قرآن و در احکام اسلام آنقدر نسبت به آن صحبت انجام گرفته هست، راجع به ظالمین صحبت انجام گرفته هست، ایران و رژیم ایران عدالت پرورند؟ عدالت اجتماعی؟ عدالت اسلامی؟ خودشان را به همراهزی می‌دهند یا ملت را می‌خواهند به همراهزی بدهند؟ قرآن چه احترامی پیش شاه و دار و دسته شاه دارد؟ احترام قرآن همین هست که ازروی سالوسی طبعش کنند و به آقام بدهند برای اغفال؛ نظیر احترامی که معاویه انجام و قرآن را به همراهلای نیزه انجام که بیایید به همراه هم به قرآن عمل بکنیم. اینها به قرآن احترام قائل هستند؟ اینها به روحانیت احترام قائل هستند؟ اسلام چقدر از روحانیت تجلیل انجامه و سفارش انجامه؛ اینها به روحانیت، برای روحانیت، احترام قائل هستند؟ برای مراجع اسلام احترام قائل هستند؟ نیکو، تعداد روز پیش ریختند منزل جناب آقاان مراجع؛ در و پنجره‌ها را شکستند، آدم کشتند، عربده کشیدند. الآن هم در منزل بعضی از جناب آقاان هستند کماندوها. گفته می‌شود که هستند و مراقبند و آنها را تحت نظر دارند. چه انجامه‌اند جناب آقاان که اینطور مورد اهانت واقع انجام گرفته‌اند؟


اینها به قانون اساسی عمل می‌کنند؟ چنگیز به «یاسا» عمل می‌انجام و چنگیزیها و مغولها عمل می‌انجامند. این چنگیز عصر ما، این مغولها به قانون اساسی احترام قائل هستند؟ عمل می‌کنند به قانون اساسی؟ انتخابه همراهتشان‌روی موازین قانون هست؟ وکلایشان شرایط قانونی دارد؟ مجلسشان یک مجلس‌روی موازین قانون هست؟ کدام یک از کارهای اینها می‌شود گفت که یک بویی از قوانین دارد، چه قوانین شرعی و چه قوانین عرفی و اساسی؟


فرهنگ پیش اینها احترام دارد؟ و اگر فرهنگ پیش اینها احترام دارد، چرا این مدارس ایران تعطیل و نیمه تعطیل هست؟ و چرا هستادهای دانشگاه از درس گفتن کنار می‌خانومند؟ برای اینکه محیط دانشگاه را دولت نمی‌گذارد آرام به همراهانجام گرفت. چه انجامند این دانشجوها که به همراهید محروم به همراهشند؟ چه احترامی اینها برای فرهنگ قائل هستند؟ چه احترامی از برای ارتش قائل هستند؟ اینها که ارتش را به خیال خودشان از دار و دسته خودشان می‌دانند، چه احترامی برای ارتش قائل هستند؟ ارتشی که در تحت اسارت مستشارهای امریکا به همراهانجام گرفت؛ آنها را مصون کنند و اینها را تحت سیطره آنها قرار بدهند! این چه اهانتی هست بر ارتش ایران؟ چه ذلتی هست از برای ارتش ایران؟ از برای صاحب منصبها؟ چرا این صاحب منصبها اینقدر به ذلت تن در می‌دهند؟ چه انجام گرفته هست که بیدار نمی‌شوند و کار این آدم را زار نمی‌کنند و این را نمی‌فرستندش به محلی که به همراهید برود؟ اینها احترام برای چی قائل هستند؟ به چه قانونی اینها عمل می‌کنند؟ بیایند به قانون چنگیزی به همراه ما عمل بکنند. یک عنوانی توی کار به همراهانجام گرفت، یک قانونی توی کار به همراهانجام گرفت. هرج و مرج! الآن ایران به همراه هرج و مرج دارد می‌گذرد.


دستگیری آقام، از ترس فرارسیدن ۱۵ خرداد!

۱۵ خرداد نیامده، از قبل از اینکه – تعدادین روز مانده به ۱۵ خرداد – برای اینکه مبه همراهدا در ۱۵ خرداد یک تعداد نفری ناله کنند و شکایت کنند از کشتاری که در ۱۵ خرداد انجام گرفت، از جنایاتی که به همراه امر خود شاه – به همراه امر خود شاه – در ۱۵ خرداد انجام گرفت و خودش فرمانده نیروها بود برای کشتار آقام، برای اینکه مبه همراهدا یک ناله‌ای بکنند آقام، مبه همراهدا یک صحبتی بکنند آقام، قبل از اینکه حالا ۱۵ خرداد بیاید، مشغول گرفتن آقام هستند. الآن پایتخت عده‌ای را گرفتند، قم عده زیادی را گرفتند از طلاب، از آقام، حتی از جوانهای کوچک، بچه‌ها. اینها هرکس را توی راه می‌گیرند؛ می‌گویند می‌گیرند اینها را و شهربه همراهنی قم را می‌گویند دیگر جا ندارد از بس که جمعیت در آن هست؛ انبه همراهشته انجام گرفته.


ادعایی بی‌اساس

این چه وضعی هست که در ایران هست؟ این چه آزادی هست که اعطا فرموده‌اند آزادی را؟! مگر آزادی اعطا انجام گرفتنی هست؟! خود این کلمه جرم هست. کلمه اینکه «اعطا انجامیم آزادی را» این جرم هست. آزادی مال آقام هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به آقام، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به آقام. «اعطا انجامیم» چه غلطی هست؟ به تو چه که اعطا بکنی؟ تو چه کاره هستی اصلش؟ «اعطا انجامیم آزادی را بر آقام»! آزادی اعطایی این هست که می‌بینید. آزادی اعطایی که آزادی – حقیقتاً – نیست، این هست که می‌بینید. برای این هست که آقام را اغفال کنند.


منبع: صحیفه امام خمینی – جلد ۳ – صفحات ۴۰۴ تا ۴۰۷

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما