• تاریخ : ۲۵ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله

معاون رییس جمهوری در امور خانومان و خانواده گفت: برخی اظهارنظرها درباره سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس پنجاه و نهم کمیسیون مقام خانوم سازمان ملل کذب محض هست.

خانوم فردا- شهیندخت مولاوردی افزود: یکی از تدابیر کمیسیون مقام خانوم، برگزاری کنفرانس های جهانی هست که چهارمین آن در سال ۱۹۹۵ برگزار انجام گرفت(۲۰ سال قبل) و تاکنون کنفرانسی دیگر در این سطح برگزار نانجام گرفته هست.

 

وی ادامه داد: بنابراین کمیسیون یادانجام گرفته در اجلاس سالیانه خود هر بار یک تا دو موضوع از ۱۲ محور نگران‌کننده‌ای را که در سال ۱۹۹۵ میلادی تعیین انجام گرفت، در دستور کار خود قرار داده هست.

 

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه عنوان امسال این کنفرانس «اجلاس پکن +۲۰ ارزیابی، دستاوردها و چالش های خانومان جهان ۲۰ سال پس از پکن» هست، تصریح کـــرد: قرار هست پلن‌های متعددی در این اجلاس اجرا شود به طوری که در نخستین روز که مصادف با ۸ مارس(روز جهانی خانومان) هست پلن‌ای تحت عنوان «توانمندسازی خانومان، توانمندسازی بشریت» برگزار می‌شود.

 

وی با بیان اینکه یک روز اجلاس به حضور نمایندگان خانوم مجالس قانون‌گذاری کشورها اختصاص دارد، خاطرنشان کـــرد: عنوان این نشست «پارلمان ها برای برابری جنسیتی: نخستویت های پکن +۲۰ و فراتر از آن» هست که با حضور افزایش کشورهای عضو سازمان ملل برگزار می‌شود. 

 

مولاوردی با اشاره به پلن‌های کاری این اجلاس ۱۰ روزه گفت: حضور هیات ایرانی در این اجلاس سه یا چهار روزه خواهد بود و قرار هست رییس هیات ایرانی در افتتاحیه اجلاس و دو میزگرد دیگر نقل کردرانی کند.

 

وی «سرمایه گذاری برای برابری جنسیتی» و «مرجع ملی برای پیشرفت خانومان» را عنوان‌های این دو میزگرد عنوان کـــرد و افزود: امسال برای نخستین بار پنلی دولتی با عنوان «خانومان ایران ۲۰ سال بعد از پکن» با محورهای مختلفی که مربوط به دستاوردهای ایران هست، برگزار خواهد انجام گرفت. 

 

مولاوردی ادامه داد: تعلیم، بهداشت و سلامت، خانومان در قدرت تصمیم‌گیری، توانمندسازی اقتصادی خانومان و مشارکت اقتصادی آن‌ها و به طور کلی دستاوردهای ۲۰ سال گذشته در همه عرصه‌ها از جمله موضوعاتی هست که در نقل کردرانی پنل ها به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

 

** ملاقات‌های دو جانبه در حاشیه اجلاس 

 

مولاوردی با بیان اینکه در حاشیه این اجلاس طبق روال همه اجلاس‌های بین‌المللی، درخوهست‌هایی برای ملاقات‌های دو جانبه مطرح‌انجام گرفته، ادامه داد: تعدادی از درخوهست‌ها از جانب هیات ایرانی و تعدادی دیگر از جانب سایر کشورها هست.

 

وی این اجلاس را فرصتی دانست تا سازمان‌های غیردولتی نیز بتواند با شرکت در آن دیدگاه و نظرات و گزارش عملکـــرد خود را ارائه دهند.

 

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه پنل ها قرار هست در ساختمان جنبی سازمان ملل برگزار شود، افزود: نامه‌ای را از مدیر اجرایی نهاد خانومان سازمان ملل دریافت کـــردیم مبنی بر حضور هر چه افزایش سازمان‌های آقام نهاد، بنابراین برای این منظور، کار شناسایی و بررسی سازمان‌های آقام نهاد را در دستور کار قراردادیم و فراخوانی را از ابتدای منطقهیورماه اعلام کـــردیم تا انتخاب سازمان‌ها بر اساس پلن محوری صورت گیرد.

 

وی تصریح کـــرد: از هر یک از این سازمان‌ها که مقام مشورتی از سازمان ملل دارند، خوهستیم تا پلن‌های خود را برای مشارکت و حضور در اجلاس ارسال کنند که در مجموع ۳۲ مکاتبه انجام و از ۱۴ سازمان پلن‌ها دریافت انجام گرفت.

 

مولاوردی یادآور انجام گرفت: از میان این سازمان‌ها، پنج سازمان که پلن‌های آن‌ها در چارچوب هستانداردهای قابل‌قبول برای ارائه در سازمان ملل بود، انتخاب انجام گرفتند و قرار انجام گرفت یک نفر از این سازمان‌ها را مورد حمایت قرار دهیم. 

 

 

** هستقبال از سازمان‌ها بدون توجه به گرایش‌های سیاسی آن‌ها 

 

وی با بیان اینکه از هر سازمانی که پلن ارائه کـــرد بدون توجه به خط سیاسی آن‌ها هستقبال انجام گرفت، گفت: پلن‌هایی برای ما حیاتی بود که تأثیرگذاری لازم را در اجلاس داشته باانجام گرفت، بنابراین بنیاد نیکوکاری رایحه، کانون میثاق خانومدگی، موسسه اسلامی خانومان، بنیاد توسعه کارآفرینی و انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی انتخاب انجام گرفتند.

 

مولاوردی افزود: هماهنگی‌هایی برای پنل هایی که قرار هست این سازمان‌ها در آن شرکت کنند، شد بنابراین سه پنل در ۱۸ اسفندماه خواهیم داشت که یکی از آن‌ها توسط بنیاد توسعه کارآفرینی برگزار خواهد انجام گرفت که تجربه سه نسل کارآفرینی در ایران را دارد. 

 

به نقل کرد وی، انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی ۲۳ اسفندماه پنلی را درباره تجربه توانمندسازی خانومانی که با ایدز خانومدگی می‌کنند، ارائه خواهد کـــرد و در همان روز سه انجمن دیگر به طور مشترک یک پنل را درباره فعالیت‌ها و تجربیات خود برگزار خواهند کـــرد.

 

معاون رییس جمهوری با اشاره به برگزاری تعداد جلسه توجیهی برای آماده سازی هیات های دولتی و غیردولتی تصریح کـــرد: در نحوه ارائه گزارش‌ها در پنل ها به یک اجماع رسیدیم تا به یک هم افزایی برسیم تا جایی که حتی متن گزارش‌ها به ما ارائه انجام گرفت درحالی‌که مرسوم نیست که سازمان‌های آقام نهاد موارد قابل طرح خود را در اختیار دولت قرار دهند اما اعتماد و حسن نیت دلیل این مساله بود.

 

وی توضیح داد: هنری که خرج دادیم، این بود که می‌دانستیم در صورت حمایت یا عدم حمایت از این سازمان‌ها، آن‌ها قصد شرکت در اجلاس را دارند، بنابراین ترجیح دادیم تا با هماهنگی آن‌ها با دولت بتوانیم پلن‌هایی را ارائه کنیم تا مکمل یکدیگر بوده و روند رو به رانجام گرفت توانمندسازی خانومان در ایران و عدالت جنسیتی را نشان دهد.

 

 

** احتمال عدم صدور ویزا به خاطر برخی بی‌سیهستی‌ها 

 

مولاوردی درباره میزان و نحوه تسهیلات ارائه‌انجام گرفته به اعضای اعزامی این سازمان‌ها افزود: از آنجا که تعداد افرادی که این سازمان‌ها برای حضور در اجلاس در نظر گرفته بودند، متفاوت هست، اعلام کـــردیم که فقط کمک‌هزینه یک نفر را بدون اینکه نام وی را بدانیم، پرداخت می‌کنیم تا مقدمات و تسهیلات شرکت سمن‌ها فراهم شود.

 

وی با بیان اینکه در نهایت کمک‌هزینه پنج نفر را تقبل کـــرده‌ایم، افزود: ویزای تعدادی از این افراد هنوز آماده نانجام گرفته و ممکن هست موفق به حضور در اجلاس نشوند به خصوص با این هیاهویی که برخی در کشور به راه انداخته‌اند مشخص انجام گرفت که این سازمان‌ها به رغم هویت و ماهیتی که دارند، تحت پوشش دولت قصد شرکت در اجلاس را دارند و این احتمال وجود دارد که ویزای زیادی از آن‌ها صادر نشود و متأسفانه برخی بی‌سیهستی‌ها، احتمال این پیش‌بینی را افزایش خواهد داد.

 

معاون رییس جمهوری ادامه داد: برخی اظهارنظرها درباره صدور آسان ویزا در این دوره شد که نشات گرفته از تئوری توهم توطئه هست، بدین معنا که تصور می‌شود توطئه‌ای در این کار وجود دارد که به آسودهی ویزاها صادر می‌شود اما به نظر می‌رسد با توجه به سیهست‌های اعلام‌انجام گرفته دولت یازدهم مبنی بر تعامل ساخانومده با جهان مشکل خاصی در صدور ویزا در این مدت نداشته‌ایم هر تعداد هنوز زیادی از ویزاها آماده نانجام گرفته و تکلیف تعدادی از اعضای دولتی نیز نامشخص هست.

 

به نقل کرد مولاوردی، قرار هست شش نفر وی را در این سفر همراهی کنند.

 

 

** برخی اظهارنظرها درباره سفر و بی‌هشداری از سازوکار سازمان‌ها 

 

مولاوردی با اشاره به تیتر و اخبار برخی سایت ها و رویدادگزاری‌ها درباره ضرورت نظارت بر کار سازمان‌های غیردولتی در اجلاس گفت: این مساله نشان می‌دهد، این افراد یا با بدیهیات و ماهیت فعالیت سازمان‌های آقام نهاد بیگانه هستند و یا سیهست لازم را در بیان منویات و مواضع خود به خرج نمی‌دهند و نام آن‌ها نشان از غیردولتی بودن دارد. 

 

 

** هزینه ۳۰ میلیونی معاونت برای هر نفر کذب محض هست 

 

مولاوردی در ادامه گفت: بر خلاف آنچه ادعاانجام گرفته و کذب محض هست به جز پنج نفر یادانجام گرفته این احتمال وجود دارد که تعداد شرکت‌کننده‌ها از بخش غیردولتی به ۴۰ نفر هم نرسد ، حتی در صورتی که فرض را بر این گذاریم که ویزای همه افراد صادر شود، شاید ۴۰ تا ۵۰ نفر از ایران به نیویورک سفر کنند نه یک‌صد نفر.

 

وی با بیان اینکه کمک‌هزینه‌ها به این ۵ نفر هنوز هم پرداخت نانجام گرفته هست ، اضافه کـــرد: قرار هست قبل از سفر بخشی از آن و بخش دیگر پس از سفر و دریافت گزارش از آن‌ها پرداخت شود. 

 

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: برخی ادعا کـــرده‌اند که معاونت برای هر نفر ۳۰۰ میلیون ریال هزینه کـــرده بدین ترتیب مجموع هزینه‌ها برای یک‌صد نفر سه میلیارد می‌شود برخی دیگر تعداد هیات اعزامی را ۱۸۰ نفر اعلام کـــرده‌اند که در صورت چنین فرضی رقم دیگری به دست خواهد آمد که چنین رقمی از اساس و پایه صحت ندارد.

 

 

** دروغ‌های بزرگ بدون سند هست 

 

مولاوردی گفت: از سایت هایی که این دروغ‌های بزرگ را اعلام کـــرده‌اند، خوهستیم، مستندات خود را اعلام کنند اما آن‌ها پاسخ دادند، منتظر تکذیب معاونت هستند تا بعد از آن مستندات را در روی سایت خود قرار دهند درحالی‌که تکذیب این اخبار را روز دوشنبه اعلام کـــرده اما هنوز مستنداتی را مشاهده نکـــرده‌ایم زیرا وجود خارجی ندارند. 

 

وی با بیان اینکه سعی کـــردیم در ترکیب هیات دولتی و غیردولتی از همه گروه خانومان فارغ از جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی هستفاده کنیم، تصریح کـــرد: معتقدیم واقعیت خانومدگی خانومان به این شکل هست یعنی یک شکل و یک رنگ نیستند و ما نمایندگی پایان خانومان ایران را به عهده‌داریم و مطمئن هستیم دغدغه و دلواپسی‌های تک‌تک اعضای هیات اگر افزایش از دلواپسان نباانجام گرفت، کاهش نیست.

 

 

** دلیل دلواپسان در دوره‌های قبل نگران نبودند

 

معاون رییس جمهوری درباره برخی اظهارنظرها به دور از انصاف پیرامون ترکیب یک‌صد نفره هیات اعزامی ایران به نیویورک گفت : ذهنیتی درباره سفر به نیویورک وجود دارد و آن این هست که طی تعداد سال اخیر، هیات هایی که به نیویورک سفر کـــردند، کاهش از یک‌صد نفر نبوده‌اند درحالی‌که جای سوال هست که دلیل افراد دلواپس در گذشته این نگرانی را به خاطر تعداد و هزینه‌های این سفرها از خود نشان ندادند ، سفرهایی که هیچ توجیهی برای حضور اکثر شرکت‌کنندگان وجود نداشت.

 

وی ادامه داد: ۲۰ سال گذشته هیاتی یک‌صد نفره از ایران در کنفرانس پکن شرکت کـــرد بنابراین در صورتی که در اجلاس کنونی نیز یک صد نفر شرکت می‌کـــردند، جای ایراد و سوال نبود زیرا هزاران سازمان آقام نهاد از سراسر جهان تلاش می‌کنند، از این فرصت برای حضور و تأثیرگذاری بهره ببرند .

 

مولاوردی خاطرنشان کـــرد: در آن زمان برای نخستین بار سازمان‌های آقام نهاد در ایران شناسایی انجام گرفت و برای مشارکت و حضور در کنفرانس جهانی پلن‌ریزی لازم شد لذا هیچ ایرادی نداشت، اگر این بار هم یک‌صد نفر با هزینه‌های دولتی در این کنفرانس شرکت می‌کـــردند.

 

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه اکنون همه دنیا برای مشارکت افزایش دولتی‌ها و سازمان‌های آقام نهاد برای حضور در این اجلاس مسابقه گذاشته‌اند، گفت: شمار افراد برای شرکت در اجلاس یادانجام گرفته نشان از سیهست و تدبیر دولت‌ها برای جلب مشارکت این سازمان‌ها در یک رویداد بزرگ جهانی دارد و ما نیز نباید این فرصت را از دست بدهیم.

 

 

** آقازاده معروف را نمی‌شناسم 

 

مولاوردی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر حضور فمینیست‌ها و آقازاده معروف در ترکیب هیات اعزامی به نیویورک گفت: فردی با چنین مشخصات را در ترکیب هیات دولتی و غیردولتی نمی‌شناسم هر تعداد برخی سایت ها و رویدادگزاری‌های وابسته به یک نهاد خاص از این سفر با عنوان «لشکر کشی خانومانه به سرزمین شیطان »یادکـــرده‌اند.

 

به نقل کرد معاون رییس جمهوری، این افراد بادنبال تشویش افکار عمومی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. 

 

 

** تاکید رییس جمهوری بر رعایت صرفه‌جویی در سفرهای خارجی 

 

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه رییس جمهوری بر سفرهای خارجی حساسیت فراوان دارد، گفت: دستور وی درباره این سفر با قید و تاکید بر واژه «رعایت صرفه‌جویی» هست که باید گفت این اصل در پایان سفرهای خارجی رعایت می‌شود، بنابراین با حداقل افراد قصد شرکت در این اجلاس را داریم و برای هر فردی فعالیت و وظایفی تعریف‌انجام گرفته تا هیچ یک از آن‌ها بدون وظیفه هیات را همراهی نکنند.

 

 

** اظهار نگرانی برای زیر سوال رفتن نظام و ارزش‌های دینی 

 

مولاوردی توضیح داد: برخی درباره زیر سوال بردن نظام و ارزش‌های دینی در اجلاس یادانجام گرفته اظهار نگرانی کـــرده‌اند که باید گفت گزارش ملی که قرار هست در سازمان ملل ارائه شود در چارچوب پرسشنامه سازمان ملل هست که بر روی سایت این سازمان منتشر و با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی تهیه انجام گرفته هست که یک کمیته ملی را تشکیل داده و جلسات متعددی برگزار کـــردیم و از دستگاه‌ها هم درخوهست کـــردیم تا عملکـــرد خود را در ۱۲ محور نگران‌کننده مورد اشاره در پرسشنامه طی ۲۰ سال اخیر ارائه کنند که از قضا زیاد‌ترین حجم گزارش هم مربوط به دولت نهم و دهم هست.

 

 

** تهیه گزارش با حساسیت‌های فراوان 

 

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه این گزارش با حساسیت و پیگیری‌های فراوان تنظیم‌انجام گرفته، ادامه داد: در این رابطه موضوعاتی حساس مانند خشونت علیه خانومان و حقوق بشر را به شورای فرهنگی اجتماعی خانومان که ریهست کمیته را بر عهده داشت ارائه کـــردیم تا پس از بررسی، نظرات خود را ارائه کنند و با وجود اینکه چهار ماه قبل این گزارش را به دبیرخانه آن شورا ارسال کـــردیم، تا این لحظه یک خط نظر نیز دریافت نکـــرده‌ایم.

 

وی گفت: اخیراً که موضوع شرکت در اجلاس جدی انجام گرفت، زمزمه مخالفت‌ها و نقد و انتقادات شروع انجام گرفت که ما از جزییات آن بی‌رویداد هستیم و اینکه مشخص نیست هیات دولت چه گزارشی را می‌خواهد ارائه دهد و اینکه قرار هست سیاه نمایی شود.

 

مولاوردی خاطرنشان کـــرد: به همین دلیل با وجود اینکه نیازی به ترجمه و انتشار گزارش یادانجام گرفته وجود نداشت، آن را به زبان فارسی آماده کـــرده و در اختیار آن‌ها قراردادیم، اما همچنان مطرح می‌شود، قصد داریم مخفیانه گزارش‌هایی را درباره وضعیت خانومان و زیر سوال بردن نظام در سازمان ملل ارائه کنیم.

 

معاون رییس جمهوری گفت: یک نگاه منصفانه و به دور از پیش‌داوری نشان می‌دهد، این گزارش افزایش درباره پیشرفت خانومان هست نه موانع و چالش‌ها، زیرا چارچوب مورد درخوهست سازمان ملل هم افزایش پیشرفت‌ها را مد نظر داشت.

 

 

** ۱۲ محور نگران‌کننده اعلامیه پکن

 

خانومان و فقر، تعلیم و مهارت‌آموزی خانومان، خانومان و سلامت، خشونت علیه خانومان، خانومان و منازعات مسلحانه، خانومان و اقتصاد، خانومان در قدرت و موقعیت‌های تصمیم سازی، سازوکار نهادین برای پیشرفت خانومان، حقوق بشر خانومان، خانومان و رسانه، خانومان و محیط‌زیست و دختر بچه‌ها، ۱۲ محور نگران‌کننده کار پایه و عمل اعلامیه پکن هست که مولاوردی به آن‌ها اشاره کـــرد.

 

 

 

 

منبع: رویدادگزاری ایرنا

 

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما