• تاریخ : ۲۷ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله


 نشست رویدادی میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی …
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به محتوای غیر اخلاقی کتب منتشر انجام گرفته با مجوز وزارت ارشاد گفت: کتب‌ مروج خیانت خانومان به همسران با قوانین جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی دارند؟ آیا در رهستای ترویج اخلاق هست؟


مشروح نشست رویدادی:


انتقادها معطوف به شخص نیست


مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیهست‌گذاری فرهنگی در دولت یازدهم گفت: نقد سیهست‌ها و عملکـــردها و به عبارتی نقد رویکـــردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بخش افزایش مد نظر هست و این نقل کردان ناظر به شخص نبوده و معطوف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور فرهنگی آن به خصوص سیهست‌های آنها در حوزه نشر هست.


او اضافه کـــرد: این بحث‌ها معطوف به یک طیف خاص حوزه نشر نیست و این نگرانی‌ها در پایانی اهالی نشر دیده می‌شود. این نگرانی‌ها در طول سالها به سوی بدتر انجام گرفتن پیش رفته هست. یکی از انتقادهای ما به وزارت ارشاد کمیت‌گرایی افراطی به خصوص در حوزه نشر هست. نگاهی که در حال دامن زده انجام گرفتن هست و پایان دلسوزان فرهنگی و حتی برخی از مدیران می‌دانند که کمیت‌گرایی به محتوا و اساس فرهنگی ضربه می‌خانومد. تایمی در ارشاد کمیت کتاب‌ها برای جایزه گرفتن حیاتی می‌شود طبیعتاً نتیجه آن انتشار کتاب‌های کم ارزش و کم تیراژ و غیر فرهنگی هست یا زمانی که در نمایشگاه کتاب پایتخت متراژ غرفه ناشر متوسط به تعداد کتابهای منتشر انجام گرفته در سال باانجام گرفت سبب رواج کتاب‌های کم ارزش می‌شود.مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به محتوای غیر اخلاقی کتب منتشر انجام گرفته با مجوز وزارت ارشاد گفت: کتب‌ مروج خیانت خانومان به همسران با قوانین جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی دارند؟ آیا در رهستای ترویج اخلاق هست؟


مدیران به کمیت‌ها افتخار می‌کنند


نیلی گفت: این سیهست‌های غلط و ارزیابی‌های نادرست سبب انجام گرفته شاهد ناشرانی باشیم که کتاب‌های شبه ماکت تولید می‌کنند در حالیکه عملاً تولید نانجام گرفته و فقط تعداد نسخه دیجیتال از آنها چاپ انجام گرفته و هشدارات آنها در خانه کتاب ثبت انجام گرفته و عملاً وجود خارجی ندارد و این سبب انجام گرفته کتاب‌های ضعیف و غیر قابل هستفاده گسترش پیدا کند تا جایی که یکی از عناصر ضد انقلاب جریان روشنفکری به تازگی در مصاحبه‌ای اعلام کـــرده بود که ۹۶ درصد کتابهای منتشر انجام گرفته در کشور از نظر کیفی کتاب نیستند در حالیکه می‌بینیم که تعداد عناوین کتاب مایه افتخار مدیران فرهنگی هست.


او اضافه کـــرد: نتیجه این تورم عناوین چه بوده هست و همین آیا مانع کتابخوانی نیست؟ حمایت وزارت ارشاد ببه صورت عملی از فعالیت‌های شبه‌نشر هست، فعالیت‌های غیر فرهنگی که با کاغذ ارتباط دارد اما موجب ارتقای معرفت نمی‌شود.


انتقاد به سیهست‌های ارشاد در ارزیابی ناشران


مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به نقلی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کـــرده گفت: می‌خواهم از این گزارش مواردی را برای نمونه ذکر کنم. برای مثال ۱۰ عنوان پر شمارگانی که در این گزارش برای هر ماه به آن اشاره انجام گرفته در ماه فروردین ۳ عنوان نخست آن کتب کمک درسی بوده که با تیراژ ۶۵۰ هزار نسخه منتشر انجام گرفته هست. در ماه اردیبهشت ۴ عنوان نخست ۴ کتاب کمک درسی بود. در ماه خرداد این تعداد به ۵ عنوان رسیده که شمارگان آنها ۳۵۴ هزار نسخه بوده هست. در آقاادماه شاهد ۳ عنوان کتاب کمک درسی هستیم و این میزان در منطقهیورماه به ۷ عنوان از میان ۱۰ عنوان نخست به کتب کمک درسی رسیده که حدود ۳۵۰ هزار نسخه می‌شود.


وی افزود: متوسط شمارگان هر کتاب از کتب کمک درسی ۸۲ هزار نسخه در ۶ ماه نخست هست، نتیجه این می‌شود ناشری که با ۲۰۰ نسخه کتاب منتشر می‌کند در شمارگان متوسطی که از سوی ارشاد ارائه می‌شود جا می‌ماند. مشکل از سوی ناشران کمک تعلیمی نیست که به واسطه سیهست‌های غلط مشغول فعالیت هستند. آنچه که مورد انتقاد هست سیهست‌های ارشاد در ارزیابی‌ها هست. جمع شمارگان ۲۲ عنوان در ۶ ماه نخست ۲۲ میلیون نسخه هست که این آمارها موجب افت جهت‌دهی فرهنگی انجام گرفته هست.


*سیهست‌های تشویقی که اجرا نمی‌شوند و کتاب‌هایی که رها می‌شوند


نیلی گفت: وزارت ارشاد نخستین وظیفه‌اش رانجام گرفت فرهنگ هست و این آمارها به ما می‌گوید اگر در ارشاد تغییرات جدی در سیهست‌گذاری رخ ندهد همچنان باید شاهد افول وضعیت فرهنگی کشور باشیم. در حوزه سیهست‌های تشویقی و تنبیهی می‌بینیم که ارشاد عملکـــرد درستی ندارد. برای مثال جایزه کتاب سال که حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود و معمولاً با حضور مدیر جمهور محترم اجرا می‌شود و ایشان هم اغلب در آن نقل کردانی در حوزه رفع ممیزی و مانند آن بیان می‌کنند و به برخی کتب جایزه داده می‌شود اما بعد از آن دیگر اتفاقی برای کتاب‌های برگزیده نمی‌افتد. باید سئوال کـــرد چه اتفاقی برای این ناشران و کتابها می‌افتد در حالیکه آنها را رها می‌کنند. عموم این کتاب‌ها نیازمند سیهست تشویقی منطبق بر بازار هستند، ما در جایزه کتاب سال یا جایزه‌های دیگر مانند پروین اعتصامی و جلال باید کاری کنیم که آن کتاب بازار را در نوردد.


وی افزود: اما در حوزه سیهست‌های تنبیهی ما شاهدیم که ارشاد به انجام گرفتت دچار خلل هست. در این بخش ترجیح می‌دهم با زبان قانون با هم صحبت کنیم. توصیه می‌کنم جناب آقا مدیر جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایشان کتاب قوانین و مقررات ارشاد را که خودشان چاپ کـــرده‌اند را یک بار با دقت مطالعه کنند بخصوص در حوزه کتاب دقت افزایشی کنند و پاسخگوی قانون و اجرا نانجام گرفتن آن باشند. رانجام گرفت ایمان و فضائل، جلوگیری از نفوذ فرهنگی اجانب آگاهی جهانیان نسبت به اهداف انقلاب و گسترش روابط فرهنگی با جهان به خصوص مسلمین و مستضعفان جهان اهدافی هست که در این کتاب به آن اشاره انجام گرفته اما آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راه حرکت می‌کنند؟‌بهتر هست خودشان کلاه خود را قاضی کنند.


وزیر ارشاد پاسخگوی مطالبات قانونی باانجام گرفت


مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به قانون گفت: اجرای قانون حیاتیترین مطالبه جبهه انقلاب از شخص وزیر هست، در حوزه سیهست‌های نظارتی ارشاد وظایف خود را عمل نمی‌کنند، وضعیت آشفته کتاب، نشر، توزیع و تولید به عدم اجرای قوانین باز می‌گردد. نظارت بر فعالیت ناشران و کتاب‌فروشان از وظایف ارشاد هست و آنها باید تشخیص دهند که ناشر و کتاب‌فروش در راه سیهست‌های جمهوری اسلامی هست یا خیر.  


او اضافه کـــرد: معافیت موسسات نشر بخصوص کتاب‌فروشان از مالیات با پایان پیگیری‌هایی که شد اما همچنان شاهد هستیم که در این وضعیت رکود اقتصادی درگیر آن هستیم. آیا کتاب‌هایی که توسط ارشاد، معاونت فرهنگی و اداره کتاب آن مجوز می‌گیرد نسبتی با این قوانین و چارچوب‌ها دارد؟ وزیر ارشاد معاون فرهنگی و مدیر اداره کتاب آنها را به خواندن این قوانین دعوت می‌کند، اینها قانون هست، اگر دولت قانون را اجرا نکند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. وزیر ارشاد باید پاسخگوی اجرای قانون و مطالبات قانونی باانجام گرفت، ما بیانیه نمی‌خواهیم، اینها قانون هست و حق منطقهوندان جامعه هست که قانون کشور اجرا شود.


خیانت به همسر، همجنسگرایی و خودارضایی با کدام قانون مجوز می‌گیرند؟


میثم نیلی در ادامه با اشاره به نقلی که از کتاب‌های مسئله‌دار تهیه کـــردند و طی روزهای فردا برای وزیر ارشاد ارسال می‌کنند گفت: پیش از این ۲ گزارش نیز به ارشاد داده‌ایم و نمی‌توانند بگویند که بی‌رویدادیم و گزارش‌های ما ناصحانه و خیر خواهانه بوده اما همچنان شاهدیم که آن کتاب‌ها در بازار کتاب وجود دارند و برخی تجدید چاپ می‌شوند. کتاب‌های مروج خیانت خانومان به همسران با قوانین جمهوری اسلامی چه نسبتی دارند؟ آیا در رهستای ترویج اخلاق هست؟ آیا این کتاب‌ها به نفع خانواده هست؟ دلیل در ژانر خیانت به خانواده در کشور ما به وفور کتاب در حال انتشار هست؟


وی افزود: کتاب‌های مروج همجنس گرایی را طی ۶ ماهه نخست امسال با مجوز ارشاد در بازار می‌بینیم، این کتاب‌ها برای مقابله با لاابالی‌‌گری منتشر انجام گرفته هست یا در رهستای اجرای ضوابط نشر کتاب هست؟ کتاب‌هایی که اقوام ایرانی را مورد تمسخر و تهدید قرار می‌دهند و حتی ملل مسلمان را تحقیر می‌کنند در رهستای قانون مجوز گرفته‌اند؟ در کتب روانشناسی علناً به خود ارضایی و مصرف مشروبات الکلی توصیه انجام گرفته هست و رواج دهنده سبک خانومدگی غربی هستند. این کتب در رهستای قانون مجوز گرفته‌اند که مجری قانون باید پاسخگوی آن باانجام گرفت.


بخشی از ولنگاری فرهنگی معطوف به مدیریت فرهنگی کشور


مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: ناشری که این کتاب‌ها را منتشر می‌کند جزء ۳ ناشری هست که هر سال مورد تشویق قرار می‌گیرد و بهترین غرفه‌ها را در نمایشگاه کتاب در اختیار دارد و هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود. حمایت‌هایی که در ارشاد صورت می‌گیرد به وضوح از جریان دلبسته و پای کار انقلاب، کم و محدود و قطره‌چکانی انجام گرفته و به تصویر حمایت‌ها از جریان‌های غیر مومن به انقلاب چشمگیر و تصاعدی هست.


او اضافه کـــرد: عدم مدیریت در حوزه نشر مشکل دیگری هست که شاهد آن هستیم، نویسندگان و ناشران در بدترین وضعی اقتصادی به سر می‌برند و اوضاع مدیریت نشر در هیچ دوره‌ای به این شکل ولنگار نبود و مسئله ولنگاری فرهنگی بخشی از آن معطوف به مدیریت فرهنگی هست.


نیلی گفت: کتاب فروشی‌ها در آستانه تعطیلی هستند اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ناشران مشکل نقدینگی دارند اما کسی به فکر نیست و وزارت ارشاد نقشی در این رهستا ندارد.


او با اشاره به هیأت نظارت بر نشر، گفت: برگزاری هیأت نظارت و اجرای سیهست‌های مرتبط از وظایف وزیر و معاون فرهنگی هست و از آنها باید سئوال شود اکثر اعضای هیأت نظارت که با آنها صحبت کـــرده‌ام می‌گویند برای شرکت در جلسات از ما دعوت نمی‌شود و آنهایی که دعوت می‌شوند به این خاطر که احساس می‌کنند عملاً اتفاقی نمی‌افتد، شرکت نمی‌کنند.


این‌ها مطالبات ما از حقوق منطقهوندی هست


مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در پایان گفت: مسئله کاغذ یکی از دلایل ضعف مدیریتی هست دلیل باید کاغذ گران شود در حالیکه ما در ۶ ماهه نخست شاهد نوسان ارز نبوده‌ایم. قیمت کاغذ در ۶ ماهه نخست ۹۵ با ۳۰-۴۰ درصد افزایش قیمت روبرو بود و اینها آیا غیر از این هست که نشان دهنده ضعف مدیریتی در دولت هست که ضرورت ابداًح مدیریتی در ارشاد را نشان می‌دهد. ساختار و سازمان ارشاد نه راهبرد دقیق و نه صحت عمل درستی دارد. این نقل کردان بخشی از مطالبات حقوق منطقهوندی ما بود که دولت یازدهم از آن زیاد دم می‌زد.


به سوی چابک‌تر انجام گرفتن رفتیم


وی با اشاره به اینکه در این نشست در نظر دارد به تغییرات مرتبط با مجمع پس از برگزاری نمایشگاه کتاب تاکنون اشاره کند، گفت: در طول این تعداد ماهه اتفاقات حیاتیی افتاد که نخستاً برخی ساختارها با تجدید نظر مواجه انجام گرفت که آیین‌نامه‌ها، قواعد و اصول پلن‌ریزی ما از جمله آنههست. بالاخره فشارهای اقتصادی که به مجموعه‌های فرهنگی بخصوص انقلابی وارد می‌انجام گرفت نیازمند این تجدید قوا و نظر بود.


نیلی افزود: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم این هست که ما به سمت چابک‌تر انجام گرفتن و موثرتر بودن در حوزه تشکیلات و جهت‌دهی محتوایی وارد انجام گرفتیم و این حیاتیترین راهبرد از نتیجه باخانومگری‌های اخیر ما بوده هست.


او در ادامه گفت: تعداد افزایشی از ناشران برای عضویت در مجمع ناشران ابراز تمایل کـــردند که این نیازمند تقویت بنیه تشکیلاتی بود و برای این کار میان ناشران جلساتی در حال برگزاری هست که نتیجه این همفکری‌ها می‌تواند به نفع نشر انقلاب باانجام گرفت. تجدید قوا در شیرازه دیگر اتفاقی هست که باید به آن اشاره کنیم. برادر نیکو ما احمد ذوعلم در جای دیگری مشغول خدمت انجام گرفته و حسین شاهمرادی جای او مسئولیت مرکز رسانه‌ای شیرازه را بر عهده گرفته و او هم‌اکنون مشغول ایجاد هماهنگی میان بخش‌های ترویجی و رسانه‌ای هست که به صورت متمرکز به ترویج کتب نیکو بپرداخانومد.


احیای ظرفیت‌های گذشته مجمع ناشران انقلاب اسلامی


مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به این تجدید قوا در مجموعه‌اش گفت: در بخش نرم‌افزاری نیز تجدید قوا کـــرده‌ایم و همچنین بازسازی ظرفیت‌های گذشته مجمع بخش دیگری از فعالیت‌های ما هست که مشکلات مالی مانع ادامه آن انجام گرفته بود اما ظرفیت‌های گذشته مجدد احیا خواهد انجام گرفت تا بهتر به فعالیت بپردازد.


وی افزود: در سامانه کارشناسی ما بسته‌های جدید مطالعاتی در موضوعات مختلف داریم که نتایج آن دیده انجام گرفته هست همچنین وضعیت شناسی کتب حوزه ادبیات، کودک، علوم اجتماعی و … توسط سامانه کارشناسی شده که از نظر محتوایی ناامید کننده هست و این محدود به کتب انتهای ۹۴ تا ۶ ماهه ابتدای ۹۵ هست که بررسی انجام گرفته هست. همچنین نرم‌افزار خواندنی‌های ۲ که ۱۷۱ بسته مطالعاتی را در بر می‌گیرد نیز آماده انجام گرفته که به زودی منتشر می‌شود.


۱۱۰هزار نسخه «آرزوی نیمه شب» فروخته انجام گرفت


نیلی در ادامه نقل کردانش با اشاره به مسابقه کتاب و خانومدگی گفت: مسابقات کتابخوانی کتاب و خانومدگی که دبیرخانه آن در مجمع ناشران انقلاب اسلامی هست از جمله کارهای موفق به شمار می‌رود که با کتاب آرزوی نیمه‌شب دوره آخر آن منطقهیورماه به پایان رسید که در این دوره حدود ۱۱۰ هزار نسخه از کتاب در بازار به فروش رفت که به صورت حتم می‌توانست افزایش باانجام گرفت و امیدواریم در فردا همت قوی‌تری برای افزایش شمارگان وجود داشته باانجام گرفت. زیرا توقع از این پویش‌ها رقم‌هایی تعدادصدهزارتایی در تیراژ هست.


وی در پاسخ به سوال رویدادنگاری مبنی بر دوره بعد مسابقه گفت: کتاب دوره بعد در دبیرخانه مشخص انجام گرفته و طی هفته‌های فردا اعلام خواهد انجام گرفت از آنجا که روی محتوا دقت کـــرده و بحث می‌کنیم و با توجه به اینکه مخاطب برای ما حیاتی هست کتابها با دقت انتخاب می‌شود از این رو برای ما اهمیت دارد که کتب خواندنی و دارای پیام‌هایی در حوزه سبک خانومدگی انتخاب شود.


شمارگان در «کتاب و خانومدگی» و «پویش روشنا» شبیه معجزه هست


وی افزود: مسابقه یک بهانه هست و اصل کار همان اتفاق نظر اهالی کتاب برای معرفی هماهنگ یک اثر هست و امیدوارم روش‌های بعدی با تدبیر دبیرخانه کتاب‌های بهتری باانجام گرفت و از این رو باید اعلام کنم تیراژهای «کتاب و خانومدگی» و همچنین پویش «روشنا» شبیه یک معجزه هست در حالی که تیراژهای کتاب‌ها در این روزها تیراژهای ناامیدکننده‌ای هست. این دو پویش در سالهای اخیر تعیین کننده پر فروش‌ترین کتابهای عمومی کشور بوده‌اند در حالیکه در میان کتابهای روشنفکری و غیر دلبسته انقلاب این رقم نهایتاً ۱۵ چاپ هست اما در جبهه انقلاب طوری انجام گرفته که پایان کتاب‌فروشی‌ها را درگیر می‌کند و این یک اتفاق قابل توجه هست که باید قدر آن را دانست.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما