• تاریخ : ۱۹ام دی ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله

یک کارشناس تعلیمی با بیان اینکه بودجه هستانی تعلیم و‌ پرورش با تعدادین چالش اساسی مواجه هست، گفت: یکی اینکه بودجه هستانی تا حد زیادی متکی به درآمد هستانی هست و این در حالی هست که نسبت درآمدها به مصارف هستانی برای هستان های مختلف کشور زیاد متفاوت هست و این موضوع، تخصیص بودجه «عادلانه» برای تعلیم و پرورش هر هستان برمبنای منابع درآمدهای هستانی را با چالش هایی مواجه خواهد کـــرد.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
ایلنا، منطقهام جمالی، کار‌شناس تعلیمی با اشاره به اینکه موضوع رتبه بندی معلمان یکی از ابهامات جدی در لایحه بودجه ۹۷ هست، اظهار داشت: اعتبار مشخصی برای رتبه بندی در لایحه درنظر گرفته نانجام گرفته هست. به صورت حتم این موضوع مربوط به تأمین مالی اجرای احکام قانون پلن ششم توسعه هست که دولت را ملزم به ارائه لایحه جداگانه برای اجرای رتبه بندی کـــرده هست. موضوع اصلی این هست که چون دولت هنوز به معیارهای قطعی در مورد ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان نرسیده، تهیه این لایحه به تعویق افتاده هست. اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی در تعریف و تعیین این معیار‌ها نیست؛ بلکه موضوع اصلی تأمین بار مالی رتبه بندی هست.
وی افزود: در واقع مسأله کمبود بودجه و محدودیت‌های اعتبارات مالی، تعلیم و پرورش را وادار می‌سازد تا یک پیش بینی و برآورد نسبی از تعداد معلمانی که قرار هست در فاز بعدیِ اجرای رتبه بندی، مشمول آن شوند را داشته باانجام گرفت. ابهامات فعلی در چگونگی هستخدام نیروهای جدید از میان معلمان حق التدریس، نهضت، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و. ‌.. نیز این پیش بینی را دشوار‌تر کـــرده هست. به همین دلیل تاکنون هیچ کدام از مسئولان دولت و تعلیم و پرورش در خصوص بار مالی اجرای رتبه بندی نظر قطعی نداده‌اند.

این کار‌شناس تعلیمی ادامه داد: بنابراین اینکه تا قبل از تصویب قطعی قانون رتبه بندی فرهنگیان، تا چه اندازه می‌توان به تأمین بار مالی آن از طریق سازوکارهای بودجه‌ای امیدوار بود، موضوعی هست که نمایندگان مجلس می‌توانند پیگیری کنند. اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی از ابتدای سال تحصیلی فردا که اخیراً‌ در نقل کردان برخی نمایندگان مجلس مطرح انجام گرفته هست، نیز در همین رهستا بوده که به صورت حتم فعلاً در حد حرف هست و منابع بودجه‌ای مورد نیاز برای تأمین مالی آن هنوز مشخص نانجام گرفته هست.

جمالی همچنین درباره هستانی انجام گرفتن بودجه تعلیم و پرورش گفت: دنبال تعلیم و پرورش از طرح ایده بودجه هستانی این بوده که بتواند با کاهش تمرکزگرایی از طریق واگذاری اختیار تخصیص بودجه بر اساس عملکـــرد تعلیم و پرورش به هستان‌ها، مشکلات بودجهٔ این دستگاه را برطرف کـــرده و یا دست کم، کاهش دهد که به صورت حتم این تصمیم در ظاهر چیز بدی نیست و ممکن هست در صورتی که سازوکارهای معقولی برای عملیاتی کـــردن آن طراحی انجام گرفته باانجام گرفت، علاوه بر اینکه با حذف برخی بروکراسی‌های دست و ‌پاگیر، فرآیند تخصیص بودجه به زیرمجموعه‌های تعلیمی را تسهیل کند، به بهبود عملکـــرد بودجه تعلیم و پرورش و در ‌‌نهایت کسری بودجه حداقلی هم منجر شود.

وی با بیان این مطلب که بودجه هستانی تعلیم و‌ پرورش با تعدادین چالش اساسی مواجه هست، خاطرنشان کـــرد: یکی اینکه بودجه هستانی تا حد زیادی متکی به درآمد هستانی هست و این در حالی هست که نسبت درآمد‌ها به مصارف هستانی برای هستان‌های مختلف کشور زیاد متفاوت هست و این موضوع، تخصیص بودجه «عادلانه» برای تعلیم و پرورش هر هستان برمبنای منابع درآمدهای هستانی را با چالش‌هایی مواجه خواهد کـــرد. اگر قرار باانجام گرفت بودجه هستانی براساس عملکـــرد تعلیمی هستان‌ها در سال گذشته اختصاص پیدا کند، لازم هست به صنایع درآمدزا و درآمدهای مالیاتی هر هستان، نیز توجه شود و به گونه‌ای عمل نشود که هستان‌های کاهش‌ برخوردار و محروم، متضرر شوند‌.

این کار‌شناس تعلیمی افزود: یکی از چالش‌های حیاتی دیگر در بودجه هستانی مربوط به تضمین تخصیص آن هست؛ به این معنی که بودجه هستانی در اختیار هستانداری ههست و تضمین تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه هستانی تعلیم و ‌پرورش تا حد زیادی منوط به میزان تعامل و همسویی ادارات کل تعلیم و پرورش با هستانداری ههست.

جمالی بیان کـــرد: موضوع دیگر این هست که بودجه هستانی ممکن هست به شکلی ناخوهسته فشار ستاد بر مدیران مدارس را برای «صرفه جویی» افزایش دهد؛ که این موضوع با توجه به ذهنیتی که از صرفه جویی در تعلیم وجود دارد و پیامد آن نیز تاکنون چیزی به جز کاهش کیفیت تعلیمی مدارس نبوده، می‌تواند چالشی اثرگذار باانجام گرفت که نادیده گرفتن آن به نتایجی معکوس نیز بیانجامد.

وی با اشاره به اینکه مورد دیگر نیاز به یک سازوکار نظارتی قوی برای پیگیری تحقق اختیارات واسپاری انجام گرفته به شوراهای تعلیم و پرورش و ادارات کل هستان‌ها هست، گفت: به صورت حتم این کافی نیست و برای تحقق شفافیت و عدالت هرچه افزایش در تنظیم و تخصیص بودجه هستانی بر اساس عملکـــرد، لازم هست یک نهاد مستقل نظارتی غیردولتی نیز تعریف شود.

این کار‌شناس تعلیمی همچنین درباره کاهش بودجه نوسازی مدارس نیز گفت: بودجه نوسازی و توسعه مدارس تا حد زیادی به اعتبارات عمرانی دولت وابسته هست. در لایحه بودجه ۹۷ شاهد کاهش حدود ۴۰ درصدیِ اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل هستیم و تقریباً به همین نسبت هم بودجه نوسازی کاهش پیدا کـــرده هست؛ یعنی اعتبارات مربوط به «تخریب و بازسازی» و «مقاوم سازی» مدارس فرسوده و بدون هستحکام از ۵۸۵ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده و اعتبارات مربوط به تکمیل فضاهای تعلیمی نیمه پایان هم از ۲۱۸/۵ میلیارد تومان به ۱۴۲ میلیارد تومان رسیده هست که یعنی در مجموع، اعتبارات این بخش نسبت به سال قبل، ۳۵ درصد کاهش یافته هست.

جمالی در ادامه تصریح کـــرد: نکته قابل توجه اینکه همین مقدار بودجه مصوب هم هیچگاه به طور ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا نکـــرده هست. این اعتبارات حتی کفاف جمع کـــردن ۱۰۰۰ مدرسه خشت و گلی را هم نخواهد داد و با این بودجه مدارس کشور در سال فردا برای پرداخت هزینه‌هایی مثل تعمیرات جزئی هم با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود. بنابراین در بخش‌های تخریب و ساخت و مقاوم سازی مدارس، تعلیم و پرورش ناچار هست همچنان به کمک‌های خیرین و درآمدهای دولت از منابع غیرقابل اتکاء مثل صندوق ذخیره ارزی و.. ‌. امید ببندد.

وی با اشاره به اینکه به صورت حتم فارغ از همه این‌ها متاسفانه باید گفت هنوز درک واقع بینانه‌ای از ضرورت تخلیه فوری و تخریب مدارس فرسوده‌ای که به نقل کرد مدیرکل تعلیم و پرورش پایتخت دیوارهای آن‌ها با یک طوفان فرو می‌ریزد، وجود ندارد، گفت: حل این مساله همچنان در پلن‌های بلند مدتِ توسعه کشور دیده می‌شود. در حالی که لازم هست نمایندگان مجلس تأمین بودجه مورد نیاز برای مقاوم سازی و ایمن سازی مدارس فرسوده خصوصاً در مناطق زلزله خیز کشور در نخستویت قرار دهند؛ ‌دلیل که این مکان موضوع تأمین امنیت جان دانش آموزان مطرح هست.

انتهای پیام/ ۹۳۰۶۱۰

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما