• تاریخ : ۲۸ام فروردین ۱۳۹۷
  • موضوع : مجله

آقاان جذب چه دخترانی می شوند؟!/ روانشناسی آقا عاشق!بهتر هست بدانید تعداد عامل مشخص وجود دارد که باعث می‌شود کسی عاشق‌تان شود! ما نتیجه‌ی سال‌ها پژوهش در حوزه‌ی روانشناسی را بررسی و این عوامل و شاخص‌ها را گردآوری کـــرده‌ایم. در این راه بعضی باورهای غلط را رد کـــردیم و در نهایتِ شگفتی متوجه انجام گرفتیم برخی کلیشه‌های رایج درست هستند! همراه ما باشید، در این مطلب با روانشناسی عشق و ۱۴ عامل روانشناختی که باعث می‌شود دیگران عاشق‌تان شوند، آشنا می‌شوید.


۱. توجه به طبیعت و محیط‌ زیست


پژوهشی در سال ۲۰۱۶ نشان داد: برداشت عمومی این هست که خانوم‌ها و آقاهایی که در هنگام خرید به فاکتورهایی مرتبط با طبیعت توجه می‌کنند، برای رابطه‌ی طولانی معقول‌تر هستند؛ درمقابل کسانی که خرید‌های لوکس می‌کنند، افزایش جذابیت فیزیکی دارند و برای رابطه‌های گذرا معقول هستند.


۲. دور از دسترس به‌نظر رسیدن


پژوهشی در سال ۲۰۱۴ نشان داد: آقاها افزایش خواهان خانوم‌هایی هستند که دور از دسترس به‌نظر می‌رسند و به‌آسودهی پاسخ مثبت نمی‌دهند. اما این مسئله در هر شرایطی صدق نمی‌کند. به‌طور خاص آقا باید نسبت به خانوم احساس تعهد داشته باانجام گرفت؛ به‌عبارتی آقا طرف مقابل را به‌عنوان شریک عاطفی‌اش انتخاب کـــرده باانجام گرفت، نه اینکه در مرحله‌ی آشنایی و رابطه‌ای باری‌ به‌ هر جهت باانجام گرفت، بدون اینکه تصمیمی درباره‌ی فردا‌ی رابطه‌اش گرفته باانجام گرفت.


درعین‌حال باید بدانید درحالی‌که آقاها افزایش به‌دنبال خانومان دور از دسترس هستند، آنقدرها از آنها خوش‌شان نمی‌آید! بله؛ عشق چیز عجیبی هست!
۳. حالت‌های چهره

حالت چهره در میزان جذابیت موثر هست


شادی و خوشحالی معمولا خانومان را جذاب می‌کند، اما در مورد آقاها این تعدادان درست نیست.


در پژوهشی در سال ۲۰۱۱ به زیاد از ۱۰۰۰ نفر تصویر‌هایی از جنس مخالف نشان دادند و نظرشان را درباره‌ی میزان جذابیت این افراد پرسیدند.


نتایج نشان داد: آقاها بالاترین امتیاز را به خانومان شاد و کاهشین امتیاز را به خانومانی که مغرور به‌نظر می‌رسیدند، دادند. درمقابل آقاان مغرور برای خانوم‌ها جذاب‌تر بودند و آقاان شاد کاهشین امتیاز را گرفتند.


جالب اینکه خجالت زدگی، هم در آقاان و هم در خانومان به‌عنوان یکی از عوامل جذابیت شناخته انجام گرفت.


۴. مشخص‌نبودن نظرتان نسبت به طرف مقابل


کمی رمزوراز چاشنی نیکوی برای قرارهای آشنایی هست. پژوهشی در سال ۲۰۱۱ نشان داد تایمی طرف مقابل نمی‌داند، شما از او خوش‌تان آمده یا نه، افزایش جذب‌تان می‌شود!


در این پژوهش به گروهی از خانومان تصویر ۳ گروه از آقاان را که از طریق فیسبوک با این خانومان آشنا بودند، نشان دادند. آقاان دسته‌ی نخست از خانوم‌های موردنظر خوش‌شان آمده بود و آقاان دسته‌ی دوم نظر متوسطی به خانومان داشتند؛ اما درباره‌ی نظر آقاان گروه سوم هشداری به این خانومان داده نانجام گرفت. (به صورت حتم در حقیقت همه‌ی هشدارات درباره‌ی اینکه چه کسی از چه کسی افزایش خوشش آمده، ساختگی بود!)


نتیجه این بود که خانومان افزایش جذب آقاانی انجام گرفتند که نظرشان درباره‌ی آنها نامشخص بود.


۵. شباهت با شریک عاطفی پیشین


شباهت با شریک عاطفی پیشین می‌ تواند دلیل دل بستن دیگران به شما باانجام گرفت


آدم‌ها سلیقه‌ی خاصی در انتخاب شریک عاطفی‌شان دارد. به صورت حتم این مسئله در خانوم‌ها قوی‌تر از آقاههست.


برمبنای پژوهشی در سال ۲۰۱۱ خانومان و آقاان به تصویر چهره‌ی اشخاصی از جنس مخالف که شباهت افزایشی به شریک پیشین‌شان داشته‌اند، امتیاز بالاتری داده‌اند. هرتعداد آقاان به‌طور کلی امتیاز کاهشی به این اشخاص دادند.


۶. هستفاده از دست‌ها و زبان بدن

اگر به دنبال عشق هستید، به دیگران نشان بدهید!


فضای اطراف‌تان را با حرکات دست و حرکات بدنی (زبان بدن) پر کنید. پژوهشی در سال ۲۰۱۶ با ترتیب‌دادن قرار آشنایی میان زوج‌ها و بررسی آنها به این نتیجه رسید که خانوم‌ها و آقاها تمایل افزایشی به دیدار مجدد کسانی داشتند که دست‌هایشان را تکان می‌دادند.


در همین پژوهش با ایجاد حساب کاربری در اپلیکیشن‌های آشنایی مکان‌محور، مشخص انجام گرفت، افرادی با حالت بدنی گشوده نسبت به افراد با تصویر‌هایی در حالت‌های بسته و گرفته افزایش برای آشنایی انتخاب می‌شوند.


۷. شباهت زیاد به طرف مقابل

شباهت به طرف مقابل عامل جذابیت هست


سال‌ها پژوهش پیوسته نشان داده هست این باور که شخصیت‌های متضاد یکدیگر را جذب می‌کنند، افسانه‌ای زیاد نیست!


افرادی که شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند، احساس و تجربه‌های مشابهی از رخدادهای روزمره‌ی خانومدگی به‌دست می‌آورند. این می‌تواند در درک متقابل و تفاهم افزایش مؤثر باانجام گرفت.


۸. سازگاری در سه سطح والد، بالغ و کودک


بنابر پژوهش‌های روانشناس کانادایی «اریک برن» (Eric Berne)، زوج‌هایی که افزایشین همخوانی را باهم دارند، در سه سطح باهم سازگارند. «برن» در کتاب معروف خود، «گیم‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی»، برپایه‌ی نظریه‌ی فروید، می‌گوید: انسان‌ها دارای سه وضعیت از «خود» هستند:


خود والد: آنچه به شما آموخته‌اند

خود کودک: آنچه احساس می‌کنید

خود بالغ: آنچه آموخته‌اید

بنابر نظر مشاور خانوماشویی «پیتر پیرسون» (Peter Pearson) می‌توان به کمک برخی پرسش‌ها میزان سازگاری در هر سطح را تاحدودی سنجید.


والد: آیا ارزش‌ها و باورهای مشترکی دارید؟

کودک: آیا سرگرمی و تفریح مشترک دارید؟ آیا در برابر طرف مقابل بی‌اختیار می‌شوید؟ آیا طرف مقابل به‌نظرتان جذاب و خوهستنی هست؟ آیا دوست دارید باهم مسافرت کنید؟

بالغ: آیا هر یک از شما دیگری را زرنگ و درخشان می‌داند؟ آیا در کنار یکدیگر در حل مسائل و مشکلات به‌نیکوی عمل می‌کنید؟


۹. خیره‌انجام گرفتن در چشم‌های یکدیگر

خیره انجام گرفتن در چشمان یکدیگر ایجاد اشتیاق می کند


روانشناس و هستاد دانشگاه ماساچوست، «جوآن کلرمن» (Joan Kellerman) گروه‌هایی که شامل ۷۲ دانشجویی که باهم آشنا نبودند، تشکیل داد و از آنها خوهست برای ۲ دقیقه به چشمان یکدیگر خیره نگاه کنند. دانشجوها اعلام کـــردند پس از این کار میل و اشتیاق افزایشی نسبت به طرف مقابل پیدا کـــردند.


بنابراین ارتباط چشمی بلندمدت می‌تواند شما را به طرف مقابل پیوند دهد و حتی باعث شکل‌گیری عشق و اشتیاق نسبت به کسی شود که پیش از این ندیده‌اید.


۱۰. پاسخ متقابل به نشانه‌ها و درخوهست‌های جلب توجه

شروع و ادامه‌ی رابطه به‌اندازه‌ی زیادی بستگی به برخورد دو طرف نسبت به یکدیگر دارد.


پژوهش‌های ۴۰ساله‌ی روانشناس «جان گاتمن» (John Gottman) نشانه‌ها و درخوهست‌ها مسئله‌ی حیاتیی هستند. برای مثال اگر همسری که دوستدار پرندگان هست، به شوهرش اشاره می‌کند که سهره‌ای زیبا کنارشان نشسته هست، آقا می‌تواند با نادیده‌گرفتن نشانه از همراهی با همسرش طفره برود یا با درگیرانجام گرفتن در موضوع موردعلاقه‌ی همسرش با او همراه شود.


اثر و پیامد نشانه‌ها زیاد چشمگیر هست. بنابر یکی از پژوهش‌های «گاتمن» میزان «همراهی» در زوج‌هایی که پس از ۶ سال از هم جدا انجام گرفتند، ۳۳ درصد و در زوج‌هایی که هنوز در کنار هم خانومدگی می‌کـــرده‌اند، ۸۷ درصد بوده هست.


۱۱. بویی که دارید


پژوهشی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان داد برخی از خانومان در دوره‌ی تخمک‌گذاری از بوی پیراهن یا تی‌شرت جناب آقا با سطح بالای هورمون تستسترون خوش‌شان می‌آید. این یافته با دیگر علاقه‌هایی که بر پایه‌ی تغییرات هورمونی ایجاد می‌شوند، هم‌خوانی دارد.


۱۲. شباهت با والد جنس مخالف


پژوهش روانشناس و هستاد دانشگاه سنت اندروز «دیوید پرت» (David Perrett) و همکارانش نشان داد: برخی افراد جذب کسانی می‌شوند که رنگ مو و چشمانی مشابه با والد جنس مخالف‌شان دارند. همچنین میل به افرادی در دامنه‌ی سنی نزدیک به سن والد در زمان تولد تأیید انجام گرفت.


پژوهش نشان داد: خانومانی که از پدر و مادرانی با سن بالای ۳۰ سال متولد انجام گرفته‌اند، نسبت به خانومانی که از پدر و مادرهای زیر ۳۰ سال متولد انجام گرفته‌اند، کاهش جذب جوان‌ترها و افزایش جذب آقاهای جاافتاده می‌شوند. ترجیح آقاها تحت‌تأثیر سن مادرشان هست، اما تنها در رابطه‌ی درازمدت.


۱۳. سرپرستی حیوانات خانگی

علاقه به حیوانات عامل جذابیت هست


در پژوهشی در سال ۲۰۱۴، صد خانوم دهستان‌هایی را درباره‌ی آقاان خواندند. به نظر خانوم‌ها آقاهایی که با سگی سروکار داشتند، برای رابطه‌ی بلندمدت معقول‌تر بودند!


پژوهشگران معتقدند مالکیت و مراقبت از سگ، نشانه‌ی توانایی پروراندن، مسئولیت پذیری و پذیرش تعهدی بلندمدت هست. همچنین باعث می‌شود خونسرد‌تر، شادتر و دوست داشتنی به‌نظر برسید.


اگر علاقه‌ای به داشتن سگ ندارید، رویداد نیکو اینکه کافی‌ست خودتان را در کنار سگی نشان بدهید. همین‌که سگی کنارتان باانجام گرفت، باعث می‌شود علاقه‌ی دیگران برای آشنایی و برقراری ارتباط با شما افزایش شود.


۱۴. زیبایی به اندازه‌ی طرف مقابل یا کاهش


در پژوهشی در سال ۱۹۹۶ شرکت‌کنندگان از نظر میزان زیبایی و جذابیت درجه‌بندی و به قرارهای دونفره فرستاده انجام گرفتند. سپس از شرکت‌کنندگان خوهسته انجام گرفت، میزان رضایت‌ و علاقه‌شان را به طرف مقابل اعلام کنند. افراد جذاب‌تر دشوار‌پسند‌تر بودند؛ حتی تایمی میزان جذابیت هر دو طرف یکسان بود یا میزان جذابیت فرد افزایش بود، احتمال رضایت از آشنایی با طرف مقابل کاهش بود.


اما این مسئله تنها در مورد افرادی که حقیقتا زیبا و جذاب هستند، صدق می‌کند. در مورد افزایش افراد و بر مبنای فرضیه‌ی همسانی، ما احتمالا افزایش از کسانی خوش‌مان می‌آید که به اندازه‌ی خودمان و نه افزایش زیبا باشند.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما